Keď zlyhá policajt, mal by pomôcť prokurátor či súdy

Objasnenie a potrestanie páchateľa nebezpečného vyhrážania najčastejšie zlyháva na postupe policajtov, upozorňuje štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Monika Jankovská.

24.01.2015 10:53
debata (17)

Nie je to po prvýkrát, keď týranú ženu napriek tomu, že sa obrátila na políciu, napadol jej manžel či exmanžel práve preto, že polícia nezakročila. Viackrát pochybili aj súdy a prokuratúra. V čom zlyháva štát pri ochrane týchto obetí?

Možno hovoriť priamo o zlyhaní štátu? Alebo je to o zlyhaní jednotlivca, pretože nesprávne vyhodnotil situáciu? Vyšetrovanie, ako aj samotné dokazovanie trestného činu týrania, resp. nebezpečného vyhrážania je náročný proces. Je preto potrebné, aby sa obeť v čo najkratšom čase obrátila na políciu. Objasnenie a potrestanie páchateľa tohto druhu trestného činu v praxi najčastejšie zlyháva na postupe príslušníkov polície. V mnohých prípadoch policajt pri prvom kontakte s týranou ženou zaobchádza ako s obeťou iného trestného činu, čo je nesprávny postup. Policajt by sa mal vyvarovať ďalšieho traumatizovania ženy a brať do úvahy jej psychický stav. Nesprávny prístup zo strany polície sa najčastejšie prejavuje odmietnutím prijatia trestného oznámenia, obviňovaním obete, že zveličuje dôsledky „domácej hádky“, necitlivým a kritickým postojom a neposkytnutím informácií o ďalšom postupe či možnej pomoci.

**Čo má urobiť týraná žena, ak polícia napriek jej sťažnostiam nezakročí?******

Má možnosť obrátiť sa na nadriadenú policajnú zložku alebo na prokuratúru, ktorá vykonáva dozor. Rovnako môže spáchanie trestného činu (týrania, nebezpečného vyhrážania) ohlásiť na okresnej prokuratúre. Prokurátor je povinný toto oznámenie odovzdať vyšetrovateľovi alebo policajtovi. O svojom postupe ju musí prokurátor upovedomiť. Trestné oznámenie môže týraná žena podať aj na ktoromkoľvek súde, a to aj ústne do zápisnice. Alebo aj mimovládnym organizáciám na pomoc obetiam násilia, ktoré môžu zabezpečiť okrem iného aj právnu pomoc.

Dobre, ale mnohé prípady podcenila aj prokuratúra či súdy…

V prípade nebezpečného vyhrážania je veľmi náročné vopred odhadnúť, ako sa páchateľ zachová a či je schopný svoje vyhrážky aj naplniť. Nebezpečné vyhrážanie je charakterizované ako konanie, pri ktorom sa páchateľ vyhráža smrťou, ťažkou ujmou na zdraví alebo inou ťažkou ujmou tak, že môže vzbudiť dôvodnú obavu o zdravie alebo život obete.

Akú ochranu môže štát poskytnúť týranej žene, aby jej partner nemohol ďalej ubližovať?

Ak žena podá trestné oznámenie na tyrana, súd ho môže posadiť do väzby. Alebo môže vydať predbežné opatrenie a uložiť tyranovi, aby dočasne nevstupoval do domu alebo bytu, v ktorom žena býva. Vyšetrovateľ môže obeť informovať o možnostiach ochrany a odporučiť jej, aby využila mimovládne organizácie, ktoré jej pomôžu pri napísaní návrhu na predbežné opatrenie a jeho podaní na súd. Policajt môže navyše využiť inštitút vykázania páchateľa z bytu alebo domu, ale aj z bezprostredného okolia obete. Ak polícia, prokurátor alebo súd zistia, že žene hrozí nebezpečenstvo tým, že tyrana prepustia napríklad z väzby, môžu ju o tom informovať.

© Autorské práva vyhradené

17 debata chyba
Viac na túto tému: #polícia #domáce násilie #týrané ženy