Projekt pre rodiny nemusí obísť ani Bratislavu

Pripravovaný vládny projekt za 23 miliónov eur, ktorý by mal mladým matkám urýchliť návrat do práce, už nadobúda jasnejšie črty. Minister práce Ján Richter dokonca hľadá možnosti, aby pomohol zriaďovať detské kútiky či dotovať ženám mzdy aj v Bratislavskom kraji, ktorý z neho mal byť pôvodne vylúčený.

26.01.2015 12:00
deti, rodina, hra Foto:
Vládny projekt nakoniec nemusí obísť ani Bratislavský kraj.
debata

Mamičkám po nástupe do práce po celý čas nároku zostane aj rodičovský príspevok. Ukazujú sa však tiež prvé problémy, ktoré by mohli odradiť zamestnávateľov. Ako je známe, projekt Rodina a práca majú financovať eurofondy z Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Z neho však „bohatý“ Bratislavský kraj čerpať nemôže. Práve v Bratislave je pritom najväčšia zamestnanosť aj najväčší nedostatok verejných jaslí a materských škôl. Až polovicu žiadostí o umiestnenie detí tu každoročne zamietnu.

„Projekt má jednu slabinu, Bratislavský samosprávny kraj, v ktorom by sa oň predpokladal najväčší záujem,“ priznáva aj Richter. Pripúšťa však, že mzdy vychovávateliek v kútikoch by sa dali hradiť z iných europrostriedkov. A peniaze na dotovanie miezd pracujúcich matiek by rád získal zo štátneho rozpočtu. „O možnostiach ich poskytnutia bude minister práce v blízkom čase rokovať s ministrom financií,“ informoval Pravdu tlačový odbor sociálneho rezortu.

Rodičovský príspevok, dnes vyplácaný v mesačnej sume 204 eur, podľa zákona patrí všetkým rodičom zabezpečujúcim starostlivosť o dieťa do troch a pri nepriaznivom zdravotnom stave až do šiestich rokov bez ohľadu na to, či vykonávajú zárobkovú činnosť a akou formou zabezpečujú starostlivosť o dieťa. Takže v prípade nároku musí zostať aj matke, ktorá sa zamestná na základe tohto projektu.

Richter jeho nastavenie konzultoval so zamestnávateľmi aj s niekoľkými materskými centrami. Tvrdí, že by mohol osloviť okolo 150 firiem. „Pre nové programovacie obdobie budeme hľadať aj iné formy podpory zamestnávania matiek s dôrazom na zladenie rodinného a pracovného života,“ naznačil.

Projekt stanovil vekový limit detí, ktoré sa môžu umiestniť v detských kútikoch, na šesť rokov. Získať mzdovú dotáciu však môžu aj matky s deťmi do 10 rokov. Zamestnanosť tejto skupiny žien je na Slovensku asi na štvrtinovej úrovni v porovnaní so zamestnanosťou žien so staršími deťmi alebo bez detí, čo je po Česku a Maďarsku tretí najvyšší rozdiel v Európskej únii. Aj keď všeobecne sa v súvislosti s projektom hovorí o matkách, určený je aj otcom starajúcim sa o malé deti.

Presné podmienky podpory a výzvy na zapojenie sa ministerstvo zverejní koncom januára na svojej webovej stránke. „Pokiaľ zamestnávateľ splní podmienky, podpora sa mu poskytne podľa poradia, v akom sa prihlásil,“ spresnila Barbora Petrová z tlačového oddelenia ministerstva práce.

„Myšlienka je to iste zaujímavá. Počkáme si však na presne vydefinované podmienky,“ zhodnotil Martin Hošták z Republikovej únie zamestnávateľov. Podľa neho si aj zamestnávatelia plánujú urobiť vlastnú analýzu záujmu o projekt vo svojich radoch. Súhlasí, že zámer ministerstva by naozaj najviac pomohol Bratislave, a preto víta, že Richter robí opatrenia aj v tomto smere.

Záujem predpokladá aj v iných regiónoch, kde pracovný trh ožíva, napríklad na Považí. „Naopak, v zaostávajúcich regiónoch ani o škôlky nie je veľký záujem. Nezamestnané ženy si s deťmi vypomáhajú samy,“ uzatvára.

Projekt Rodina a práca v kocke

  • vláda naň chce do konca roka vyčleniť 23 miliónov eur z eurofondov, v prípade úspechu má pokračovať v ďalšom programovacom ob­dobí
  • predpokladá zakladanie detských kútikov pri súkromných firmách aj verejných inštitúciách, kde by sa zamestnaným matkám mali o deti do 6 rokov starať kvalifikované vychovávateľky, ktorým by mzdu platil štát do sumy 700 eur v hrubom (priemer v tejto pracovnej pozícii)
  • štát by zaplatil vybavenie kútikov nábytkom a hračkami, vhodné priestory a prevádzku majú zabezpečiť zamestnávatelia
  • kútiky môžu zamestnávatelia zakladať priamo alebo cez organizácie ponúkajúce takéto služby, viac firiem môže založiť spoločný kútik
  • štát takisto sľubuje uhrádzať firme, v ktorej sa matka dieťaťa do 6 rokov zamestná, 90 % celkových nákladov na jej prácu, maximálne však do výšky priemernej mzdy
  • pri zamestnaní matiek s deťmi vo veku 6 až 10 rokov chce štát hradiť 50 % celkovej ceny práce
  • mzdy by sa matkám mali dotovať prvých 10 mesiacov za podmienky, že im zamestnávateľ vytvorí nové a trvalé pracovné miesto (matka sa môže vrátiť aj na svoje pôvodné miesto, ale prejsť z dočasnej práce na trvalý pracovný pomer, alebo môže pracovať na skrátený pracovný úväzok, opäť však na dobu neurčitú, výška podpory bude vtedy primeraná úväzku)
  • štát môže takto podporiť 10 pracovných miest na jednu firmu

Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #deti #rodiny #Ján Richter #materská dovolenka #sociálny systém