Sociologička Filadelfiová: V tejto krajine sa ľahšie šíria fámy

Video namierené proti adopciám detí homosexuálnymi pármi, polopravdy o tom, ako táto menšina ohrozuje tradičné hodnoty. Aliancia za rodinu necelý mesiac pred referendom rozbehla kampaň, ktorá rozdelila spoločnosť. Odpoveďou zástupcov LGBTI komunity je neúčasť na diskusiách v médiách s Alianciou.

, 27.01.2015 15:00
sociologička, jarmila filadelfiová, Foto: ,
Sociologička Jarmila Filadelfiová tvrdí, že snahy o presadenie náboženských konceptov do legislatívy sa objavujú na Slovensku dlhodobo.
debata (305)

Sociologička Jarmila Filadelfiová z Inštitútu pre výskum práce a rodiny reakciu tejto komunity chápe. Upozorňuje však, že referendum nie je len o homosexuáloch, ale najmä o vnášaní náboženských konceptov do demokratického štátu, ktorým Slovensko je.

Zástupcovia LGBTI komunity sa rozhodli nezúčastňovať na mediálnych diskusiách. Ako hodnotíte ich postoj?
Plne ho chápem a akceptujem. Formáty takýchto „predreferendových“ diskusií v médiách na vysvetlenie podstaty vecí nepostačujú. Ak niekto podsúva nepravdy či zjednodušenia a na city útočiace vraj „ohrozenia“ takmer v každej vete, nie je možné ich všetky vyvrátiť či doložiť zisteniami. To si vyžaduje viac času, ktorý v takýchto diskusiách nie je. Dokonca ani presne dohodnutý čas na vyjadrenie v rámci relácie nemusí byť realitou, lebo živé vysielanie sa rôzne poposúva. Ďalším argumentom je fakt, že LGBTI sú výrazná menšina. Nedokážu fungovať v toľkých diskusiách ako iniciátori a podporovatelia referenda, ktorí majú za sebou kresťanské organizácie, Konferenciu biskupov Slovenska a často v rétorike vyškolených profesionálov. A nakoniec na kampaň a účasť v diskusiách treba mať peniaze a čas.

Odporcovia referenda možno v diskusiách očakávajú vyvrátenie poloprávd Aliancie.
Ale to nie je referendum len o LGBTI občanoch, to sa tiež iniciátorom podarilo podsunúť. Tu ide o vnášanie náboženských ideí a konceptov do štruktúr nášho sekularizovaného a demokratického štátu, do jeho zákonov, dokonca do ústavy. Pod rúškom ochrany tradičnej rodiny sa chce zabrániť demokratizácii inštitútu manželstva, chce sa presadiť jeho uprednostňovanie pred zákonom, chce sa obmedziť právo detí na informácie. V diskusiách by sa mali vyjadrovať všetci, ktorí si vážia demokraciu a ľudské práva ako odborná obec, štátne inštitúcie, ktoré sú v normálnej spoločnosti povinné obhajovať ľudské práva, politické strany a podobne. Snahy o presadenie náboženských konceptov do legislatívy sa objavujú na Slovensku dlhodobo. Naša výskumná organizácia minulý rok v máji organizovala vedeckú konferenciu, kde sa tieto otázky odborne diskutovali aj za účasti expertov zo zahraničia. V tejto krajine sa ľahšie šíria fámy a zjednodušujúce pohľady na zložité problémy než odborné stanoviská.

Jeden z hovorcov Aliancie za rodinu v nedeľnej diskusii RTVS vyhlásil, že v referende sa nehlasuje o ľudských právach, ale ide o „nadpráva, ktoré menšina požaduje, aby sa stali základnými ľudskými právami na Slovensku“. Ide podľa vás o nadpráva?
Nie, naopak. Ide o dorovnanie práv. Takto to vníma celý demokratický svet. Aj inštitút manželstva má svoju históriu a prešiel emancipáciou. Kedysi, v mnohých nedemokratických krajinách aj dnes, boli manželstvá povolené iba bohatým, nemohli sa uzatvárať medzi rasami alebo medzi kastami, boli umožnené aj manželstvá detí, nedali sa skončiť, aj keď neplnili svoj účel. Inštitút manželstva sa postupne demokratizoval. Sekularizovaný demokratický štát musí dbať na to, aby inštitút manželstva bol nastavený tak, aby bolo manželstvo slobodné, z hľadiska vstupu, ale aj možnosti ho ukončiť. Ďalej, aby bolo rovnocenné, nenadraďovalo sa iným formám partnerského spolužitia a iným formám rodiny. A napokon musí byť rovnako dostupné všetkým občanom. U nás sme išli o krok vzad, keď sa dostala do ústavy definícia manželstva v tej podobe, v akej je. Táto forma sa nadradila iným formám partnerského a rodinného spolužitia. Naopak, medzinárodné spoločenstvo pri rodinnej politike deklaruje, že rešpektuje všetky formy rodiny.

Hovorca za Alianciu tiež uviedol, že niekto napríklad považuje za svoje ľudské právo jazdiť na diaľnici 200-kilometrovou rýchlosťou, lebo sa narodil ako pretekár. O čom svedčí použitie takéhoto pomýleného výkladu ľudských práv?
Svedčí to o tom, že ide o laickú iniciatívu, ktorá nechápe koncept ľudských práv, nemá naštudované tieto témy, dohovory, dokumenty, súvislosti.

Dôležitosť referenda jeho iniciátor odôvodňuje tým, že tradičná rodina je v ohrození. Je to pravda?
Samozrejme, že nie. Neexistuje jedna tradičná rodina, v rôznych spoločnostiach a rôznom historickom čase bolo za tradičnú rodinu považované iné usporiadanie. Paralelne existujú v jednej krajine viaceré tradičné rodiny, iná bola typická rodina pre juh Slovenska, iná pre východ, iná je tradičná rómska či rusínska rodina. Objavuje sa tiež najnovšie pojem, že sa má na mysli nie tradičná, ale prirodzená rodina. Tak či onak, ukazuje sa, že iniciátori majú na mysli dvojgeneračnú rodinu: mama, otec a deti. A to sú iba vonkajšie štrukturálne charakteristiky rodín. Dôležitejšie je, ako sú usporiadané vzťahy v rodine, ako sú rozdelené roly, či je tam láska, či poskytuje oporu a bezpečie.

Ako môžu otázky v referende odstrániť problémy, ktoré majú heterosexuálne manželstvá?
Vôbec netuším. Nijako. Ak by tu niekto chcel rušiť inštitút manželstva alebo zakázať uzatvorenie manželstva v kostole, vtedy by bolo referendum namieste a bola by som prvá medzi jeho organizátormi. Ale tu sa nič také nedeje. Referendum nijako nerieši problémy, ktorým čelia rodiny na Slovensku. Nezlepší spolužitie a vzťahy medzi členmi rodiny. Predstava, že ak budeme žiť všetci v manželskej rodine, bude tu lepšia spoločnosť a lepší ľudia, je z pohľadu spoločenských vied prinajmenšom naivná a odkazuje skôr na idey vlastné nejakej sekte.

Čo v súčasnosti trápi slovenské rodiny?
Výskumy ukazujú na úplne iné problémy, ako tvrdia iniciátori referenda. Je to nezamestnanosť, obavy zo straty príjmu a z chudoby, problémy so zlaďovaním pracovných a rodinných povinností, ťažkosti pri zabezpečovaní starostlivosti o členov rodiny. Roztvárajú sa nožnice medzi ideálnym a reálnym počtom detí, koľko by ich chceli a koľko naozaj majú. Ľudia vidia problém aj v ťažkostiach, ktoré súvisia so zabezpečením bývania.

© Autorské práva vyhradené

305 debata chyba
Viac na túto tému: #Aliancia za rodinu #sociológ #referendum o rodine #LGBTI+
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy