Schválili novelu o elektronických petíciách

Parlament schválil novelu zákona o petičnom práve, ktorá upravuje pravidlá podávania elektronických petícií.

28.01.2015 11:44
debata

Pri podpore bežnej elektronickej petície bude stačiť, aby podporovateľ uviedol okrem mena a bydliska aj e-mailovú adresu. Na ňu bude následne zaslaný e-mail, ktorého potvrdením adresát podporí petíciu, informovali v stanovisku zástupcovia verejnosti, ktorí k novele predkladali hromadnú pripomienku a zúčastnili sa na rozporovom konaní.

Petície, pri ktorých osobitný predpis ustanovuje najnižší počet alebo vek podporovateľov, bude možné podporiť len prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu, elektronickej schránky alebo prostredníctvom takzvaného petičného systému, ktorý musí prejsť atestáciou. Atestácia sa bude vykonávať postupom platným aj pre Európsku iniciatívu občanov. Podrobné požiadavky na petičný systém budú vydané vyhláškou do 31. decembra 2016 a vzniknú v odbornej pracovnej skupine. Účasť v nej bude prístupná aj odbornej verejnosti.

Zákon rozoznáva dva druhy petícií – bežné petície, ako sú napríklad petície za vysadenie stromov, osadenie lavičiek a podobne, pri ktorých počet podpisov nemá právne účinky. Druhou skupinou sú petície, o ktorých osobitný predpis ustanovuje najnižší počet alebo vek podporovateľov. Ide o petície za vyhlásenie referenda, petície potrebné pre kandidatúru nezávislých kandidátov v komunálnych či prezidentských voľbách, ktoré majú právne účinky.

Elektronické petície bude možné zverejňovať a aj podporovať na rôznych občianskych portáloch, nielen na Ústrednom portáli verejnej správy. Pre bežné elektronické petície to bude platiť od 1. septembra 2015. Ostatné však bude možné elektronicky zverejňovať a podporovať na rôznych portáloch až od 1. januára 2017, a to po stanovení požiadaviek na takéto portály v odbornej pracovnej skupine a po následnom vydaní vyhlášky.

V novele sú upravené aj podmienky verejného prerokovania petície. Ak pôjde o celoštátnu petíciu, bude potrebných 10-tisíc podpisov, aby dotknutý orgán rokoval s petičiarmi. Pre ostatné petície je to hranica 1-tisíc hlasov a pre malé obce bude potrebná podpora osem percent obyvateľov obce.

Orgán verejnej moci nebude povinný prerokovať petíciu, ak jej obsahu vyhovie v plnom rozsahu. To, ako bola petícia vybavená, sa bude povinne zverejňovať. Zverejnením výsledku vybavenia petícií sa podľa vlády zavádza efektívny spôsob kontroly občanmi.

debata chyba
Viac na túto tému: #NR SR #petícia