Novela infozákona je pripravená, mala by odstrániť nedostatky

Kompromisná novela infozákona je už hotová a rezort spravodlivosti ju dáva do pripomienkového konania. Navrhované zmeny sú výsledkom práce skupiny, v ktorej boli aj zástupcovia tretieho sektora a Združenia miest a obcí.

20.02.2015 15:31
Tomáš Borec Foto: ,
Minister spravodlivosti Tomáš Borec.
debata

Na novele pracovala vyše dvoch rokov. Slovensko má jeden z najliberálnejších infozákonov v Európe a podľa ministra spravodlivosti Tomáša Boreca novela zachováva súčasný štandard, ale zároveň odstraňuje aplikačné nedostatky pri získavaní informácií.

Podľa ministra v mnohých oblastiach ide novela dokonca dopredu a stanovuje jasné rámce, keďže niektoré rozhodnutia Najvyššieho súdu SR smerovali k zužovaniu informačnej povinnosti a vracali infozákon do obdobia spred 15 rokov.

Novela spresňuje, kto podľa zákona poskytuje informácie a aké, tiež definuje pojem informácia. Prístup k informáciám sa nevzťahuje na informácie, ktoré nie sú k dispozícii, najmä na poskytovanie výkladových stanovísk, ktoré nie sú k dispozícii a na vytváranie názorov.

“Ide o to, aby verejná správa nerobila diplomové práce, rešerše, stanoviská, rozbory či referáty a aby neslúžila niekomu na zľahčovanie jeho práce,“ vysvetlil minister. Aj takto sa novela snaží zabrániť tzv. šikanóznym žiadostiam, dodal. Zároveň sa zavádza príplatok pri nadmerných žiadostiach. Ide o päť centov za stranu veľkosti A 4, ak je odpoveď v rozsahu nad 200 strán, doplnil Borec.

Posunom je, že v Centrálnom registri zmlúv sa budú okrem zmlúv štátu a ministerstiev zverejňovať centrálne aj zmluvy obcí, vyšších územných celkov ich rozpočtových a príspevkových organizácií a povinných osôb, v ktorých majú viac ako 50 % účasť a Národnej banky Slovenska, vysvetlil Borec.

V prípade schválenia novely budú povinne zverejňované životopisy nominantov verejných podnikov, s.r.o., akcioviek, ak ich nominuje minister, obec či VÚC, pričom sa stanovujú minimálne náležitosti takýchto životopisov.

Zverejňovať sa budú nielen platy ministrov, ale občania sa dozvedia aj platy a odmeny manažmentu verejných podnikov, teda konateľov, členov dozorných rád, obecných s.r.o., štátnych akcioviek.

Ľudia sa tak dostanú aj k informáciám o tzv. zlatých padákoch, vysvetlil Robert Dobrovodský, šéf pracovnej skupiny, ktorá robila na novele. Zdôraznil pritom, že zverejnené budú musieť byť odmeny nielen vo forme financií, ale aj nemajetkové výhody.

Navrhovanou novinkou je, že informácia, ktorá je predmetom kontroly, sa bude musieť zverejniť bez ohľadu na prebiehajúcu kontrolu. Podľa Dobrovodského sa totiž kontrolami odďaľovalo poskytnutie informácie.

V spolupráci s ministerstvom financií vznikol návrh vyhlášky o tom, aké informácie budú vylúčené z infožiadostí. Vyskytovalo sa totiž dosť žiadostí na detaily informačných systémov ministerstiev a ústredných orgánov štátnej správy.

Je podozrenie, že takto získané informácie chceli získať hackeri na napadnutie systému.

Novinkou je, že informácia získaná na základe infozákona, bude legálna a ten kto ju zverejní a bude šíriť ďalej, bude mať imunitu. V minulosti bola totiž za informáciu získanú na základe infozákona stíhaná novinárka a tak sme to v novele ošetrili, vysvetlil minister.

Zároveň Dobrovodský zdôraznil, že v zákone nechali priestupkovú zodpovednosť. „Zákon by sa bez nej stal bezzubý,“ dodal.

"Novela zákona je výsledkom neľahkých kompromisov a až jej aplikácia v praxi ukáže, či sa podarilo sformulovať všetky práva a povinnosti jasne, zrozumiteľne a eliminovať priestor na jeho zneužitie tak z pohľadu žiadateľov, ako aj z pohľadu povinných osôb,“ uviedol predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Dvonč.

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám združenie vníma ako jeden z kľúčových nástrojov budovania vzťahu medzi obyvateľmi a orgánmi verejnej moci, preto vždy bude preferovať korektný prístup k jeho napĺňaniu.

V súvislosti s povinným zverejňovaním zmlúv prostredníctvom Centrálneho registra zmlúv bude potrebné hľadať také technické riešenia, ktoré umožnia povinné zverejňovanie bez dodatočných administratívnych úkonov, najmä vytváranie vhodných podmienok v oblasti informatizácie zo strany kompetentných rezortov.

„Pozitívne hodnotíme, že zo zákona vypadlo povinné zverejňovanie drobných zmlúv, napríklad o prenájme hrobového miesta, ktoré podľa našich zistení tvorili nemalú časť povinne zverejňovaných zmlúv,“ vysvetlila hovorkyňa združenia Marta Bujňáková.

Podľa novely tiež už nebudú obce musieť automaticky zverejňovať všetky faktúry a objednávky, len po ich vyžiadaní. Toto však bude upravené nariadením vlády.

debata chyba
Viac na túto tému: #ministerstvo spravodlivosti #ZMOS #novela #Tomáš Borec #infozákon