Cirkev pripomína dotazník k synode

Posledné dni zostávajú záujemcom, ktorí chcú vyplniť dotazník k príprave XIV. riadneho generálneho zhromaždenia Synody biskupov. Je súčasťou materiálov (tzv. Lineamenta), ktoré budú slúžiť k príprave zhromaždenia v Ríme od 4. do 25. októbra.

25.02.2015 13:34
Pápež František Foto: ,
V októbri sa bude bude v Ríme konať XIV. riadne generálne zhromaždenie Synody biskupov.
debata (4)

„Tento dotazník obsahuje 46 otázok a tiež usmernenia o cieľoch, ktoré sa otázkami sledujú. Nejde o klasický prieskum verejnej mienky, ale o hľadanie odpovedí na pastoračné výzvy, s ktorými sa cirkev stretáva v kontexte starostlivosti o rodiny v dnešnom svete,“ uvádza webstránka synoda.kbs.sk, kde je dotazník zverejnený.

Každý, kto má záujem vyjadriť sa k týmto otázkam, môže si ich skopírovať a uložiť do osobitného textového dokumentu. Tento dokument s odpoveďami je potom nutné poslať na adresu synoda@kbs.sk najneskôr do 28. februára – najlepšie v pdf, doc alebo rtf formáte. KBS zároveň prosí respondentov, aby na záver uviedli aj svoje meno a priezvisko, vek a diecézu, z ktorej pochádzajú. Tieto údaje použije iba pre štatistické spracovanie dotazníka a nebudú poskytnuté tretím osobám. Dotazníky bez uvedenia mena nebudú zaradené do spracovania.

Po kritike je dotazník verejne dostupný

KBS zverejnila na internetovej stránke dotazník s otázkami v januári. Pred rokom, keď sa pripravovala mimoriadna synoda, dotazník nezverejnila, ale ho rozposlala na farské úrady a cirkevné inštitúcie.

Záujemcovia môžu v dotazníku odpovedať na otázky, ktoré sa týkajú rôznych problémov rodiny. Jedna otázka sa venuje aj homosexuálom. Tí, čo sa rozhodnú odpovedať na otázky, najskôr musia zareagovať na spoločensko-kultúrny kontext, napríklad v otázky: Aké iniciatívy prebiehajú a aké sa pripravujú vzhľadom na výzvy, ktorým kultúrne rozpory vystavujú rodinu? alebo Aké iné spôsoby – okrem hlásania evanjelia a poukazovania na chyby – si Cirkev volí, aby bola nablízku rodinám v extrémnych situáciách? V druhej časti je séria otázok, ktoré sa týkajú „evanjelia rodiny“. Tu cirkev zaujíma napríklad odpoveď na to, aké hodnoty manželstva a rodiny uskutočňujú vo svojom živote mladí ľudia a aké manželia. Alebo čo treba urobiť pre to, aby sme ľuďom ukázali veľkosť a krásu daru nerozlučiteľnosti manželstva a vzbudili tak túžbu čoraz hlbšie ho prežívať a budovať. Odpovedať treba aj na otázku: Ako možno vysvetliť ľuďom, že kresťanské manželstvo zodpovedá pôvodnému Božiemu poriadku, a preto je skúsenosťou plnosti, a nie dajakým obmedzením?

Dotazník sa pýta aj na nerozlučiteľnosť manželstva. Cirkev zaujíma, ako má hľadieť na katolíkov, ktorí žijú len v civilnom zväzku, a na tých, ktorí spoločne žijú bez manželstva, a tiež na tých, ktorí, hoci ich prvé manželstvo je platné, sa rozviedli a následne civilne zosobášili. V otázke 38 je zhrnutých viacero otázok, ktoré sa týkajú pristupovania k sviatostiam pre rozvedených a znovu zosobášených: Pokiaľ ide o rozvedených a znovu zosobášených, hlbšie preskúmanie si zaslúži aj sviatostná pastorácia, pri ktorej je potrebné zvážiť aj pravoslávnu prax a mať na pamäti „rozdiel medzi objektívnym stavom hriechu a poľahčujúcimi okolnosťami“. Akým smerom napredovať? Aké kroky možno podniknúť? Čo navrhnúť, aby sa zabránilo neprimeraným, či nie nevyhnutným prekážkam v prístupe k sviatostiam?

V októbri sa bude konať riadne generálne zasadnutie

Podľa cirkvi pastoračná starostlivosť o osoby s homosexuálnou orientáciou predstavuje dnes nové výzvy, aj v dôsledku toho, akým spôsobom sa v spoločnosti predkladajú ich práva. Preto sa v dotazníku pýta, ako sa kresťanské spoločenstvo zaujíma o rodiny, v ktorých sú osoby s homosexuálnou orientáciou. Cirkev zaujíma, ako je možné postarať sa o osoby v takejto situácii vo svetle evanjelia bez toho, aby boli diskriminované a tiež ako im predkladať Božiu vôľu pre ich situáciu.

Mimoriadna biskupská synoda sa konala v októbri. Jej témou boli Pastoračné výzvy rodiny v kontexte evanjelizácie. Toto mimoriadne zasadnutie bolo prvou etapou prác synody a bolo zamerané na definovanie súčasného stavu problematiky a otázok kladených v súvislosti s danou témou, vrátane otázok rozvedených a znovu zosobášených, zväzkov rovnakého pohlavia, domáceho násilia, zneužívania či rozpadu rodín. Druhou etapou bude riadne generálne zasadnutie naplánované na rok 2015, ktoré má viesť k nachádzaniu operatívnych smerníc pre pastoráciu v rodinách. Slovensko malo na synode dvoch zástupcov. Konferenciu biskupov Slovenska zastupoval predseda KBS Stanislav Zvolenský. Gréckokatolícku cirkev na synode reprezentoval predseda Rady hierarchov Ján Babjak.

4 debata chyba
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy