Historický ústav SAV: Biľak patrí do dejín, nie na piedestál

Pracovníci Historického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) ako vedci, aj ako občania vyjadrujú odmietavé stanovisko k odhaleniu pamätníka vysokému komunistickému funkcionárovi Vasiľovi Biľakovi.

27.02.2015 11:00 , aktualizované: 18:44
Vasil Biľak, pomník, poškodený, červená farba,... Foto: ,
Pamätník Vasiľa Biľaka v Krajnej Bystrej postriekali aktivisti červenou farbou a zatreli bustu politika aj nápisy pod ňou.
debata (78)

„Rozhodne protestujeme proti tomu, aby sa u nás pod rúškom práva na vyjadrenie názoru oslavoval a legendarizoval človek, ktorý celou svojou politickou činnosťou v rôznych a najmä v najvyšších funkciách v štruktúrach komunistickej diktatúry toto právo hrubo, cynicky porušoval a bol spoluzodpovedný za prenasledovanie tisícov osôb a ich rodín iba preto, že chceli právo na slobodu slova využiť,“ uvádza vo vyhlásení riaditeľ Historického ústavu SAV Slavomír Michálek.

Iniciátori a aktéri odhalenia Biľakovho pomníka podľa neho na túto skutočnosť zámerne zabúdajú. „Znova sa pokúšajú deformovať dejiny podľa svojich úzkych politických a ideologických cieľov, zbabelo sa skrývajúc za naivné či demagogické vyjadrenia falošného lokálpatriotizmu. Ich postoje sú nielen v diametrálnom rozpore s výsledkami odborného bádania historikov, ale aj hrubo ignorujú a podceňujú historické skúsenosti a vedomie spoločnosti,“ konštatuje Michálek.

Riaditeľ historického ústavu upozorňuje, že história nehodnotí svojich protagonistov podľa ich úmyslov, ani podľa ich partikulárnych populistických skutkov, ale hovorí o ich zodpovednosti.

„V prípade Vasiľa Biľaka to bola otvorená a vedomá kolaborácia s okupačnou mocnosťou, organizovanie diskriminácie a prenasledovania tisícov spoluobčanov v mene falošnej ideologickej chiméry. Túto skutočnosť nikdy nepochopil ani sám Biľak a nechcú, alebo ju nevedia akceptovať ani jeho politickí obdivovatelia a nasledovníci, ktorí sa snažia urobiť z tejto skutočne temnej postavy našich dejín legendu,“ vysvetľuje Michálek.

Pamätník komunistického politika Vasiľa Biľaka... Foto: SITA, Ľuboš Lorenz
Vasil Biľak, pomník, poškodený, červená farba, Krajná Bystrá Pamätník komunistického politika Vasiľa Biľaka v Krajnej Bystrej aktivisti na protest poškodili.

Podľa jeho slov to vyzerá, akoby sa tu znova opakovali snahy o idealizáciu a ospravedlňovanie vedúcich postáv hnedej totality, ktorým sa na Slovensku tiež odhaľujú pamätníky.

„Absencia kritickej reflexie vlastných národných a štátnych dejín je jedným z pretrvávajúcich dlhov, ktoré sužujú našu spoločnosť a robia zlé meno Slovensku v zahraničí. Vasiľ Biľak patrí do moderných slovenských dejín, no určite nie na účelovo sfalšovaný pomníkový piedestál!“ uzatvára Michálek.

K stanovisku Historického ústavu SAV sa pripojili aj riaditeľ Múzea SNP Stanislav Mičev, riaditeľ Vojenského historického ústavu Miloslav Čaplovič a riaditeľ Ústavu politických vied SAV Miroslav Pekník.

Ministerstvo kultúry “nepovažuje za správne stavať busty takým ľuďom ako Vasil Biľak“, uviedol hovorca to Ministerstva kultúry (MK) SR Jozef Bednár. Pripomenul, že o postavení pamätníka v obci či meste rozhoduje výlučne obecné či mestské zastupiteľstvo, to znamená samospráva.

Platí to aj pre pamätník Biľakovi. “Ministerstvo kultúry na základe zákona musí odsúhlasiť len umiestnenie pamätníka v pamiatkovej zóne, respektíve na pamiatkovom objekte, a to z dôvodu ochrany a zachovania pamiatkového fondu,“ dodal Jozef Bednár.

OKS: Biľakovou pamätnou tabuľou sa má zaoberať prokuratúra

Podnet na prešetrenie podozrenia zo spáchania trestného činu v súvislosti s inštaláciou pamätnej tabule Biľakovi zaslali na Generálnu prokuratúru SR poslanec parlamentu Peter Osuský, predseda OKS Ondrej Dostál spolu s podpredsedami Občianskej konzervatívnej strany (OKS) Jurajom Petrovičom a Ivanom Kuhnom. Informoval o tom Ondrej Dostál.

Politici zaslali podnet na prešetrenie podozrenia zo spáchania trestných činov podpory a propagácie skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd, popierania a schvaľovania holokaustu a zločinov politických režimov, výroby extrémistických materiálov, rozširovania extrémistických materiálov a prechovávania extrémistických materiálov.

„K naplneniu skutkovej podstaty niektorého z vyššie uvedených trestných činov mohlo podľa nášho názoru prísť v súvislosti s inštaláciou pamätnej tabule Vasilovi Biľakovi v obci Krajná Bystrá v okrese Svidník a jej slávnostným odhalením dňa 21. februára 2015 a s vystúpením predsedu Komunistickej strany Slovenska Jozefa Hrdličku vo vysielaní televízie TA3 dňa 23. februára 2015,“ uvádza Dostál. Žiadajú prešetriť aj to, či niektorí z účastníkov slávnostného odhalenia pamätnej tabule nespáchali trestný čin aj ako členovia extrémistickej skupiny, keďže podľa zákona sa extrémistickou skupinou rozumie "spolčenie najmenej troch osôb na účely spáchania trestného činu extrémizmu“.

Dostál tiež upozorňuje, že by bolo potrebné preveriť, či „KSS svojou činnosťou nenapĺňa skutkovú podstatu uvedených trestných činov, a teda či jej predstaviteľov a členov nemožno považovať za členov extrémistickej skupiny spolčených za účelom spáchania trestných činov extrémizmu.“

Vasiľovi Biľakovi odhalili 21. februára pamätník v jeho rodnej obci Krajné Bystré. Pamätník bývalému komunistickému pohlavárovi nasledujúcu noc výtvarníci Peter Kalmus a Ľuboš Lorenz postriekali na protest červenou farbou.

78 debata chyba
Viac na túto tému: #SAV #historik #Pomník #Vasil Biľak