Prezident Kiska vymenoval rektora STU Roberta Redhammera

11.03.2015 12:05
Robert Redhammer, rektor, Slovenská technická...
Robert Redhammer, rektor Slovenskej technickej univerzity, a prezident Andrej Kiska. Autor: ,

Prezident Andrej Kiska v stredu vymenoval Roberta Redhammera za rektora Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave. Redhammer si v Prezidentskom paláci prevzal menovací dekrét, vo funkcii rektora bude pôsobiť druhé funkčné obdobie.

Redhammera zvolil do funkcie na obdobie 2015 až 2019 akademický senát univerzity 1. decembra 2014, členovia senátu ho vybrali zo štyroch kandidátov. Ako informovala Andrea Settey Hajdúchová zo Slovenskej technickej univerzity, opätovne zvolený rektor STU postavil svoj program na pokračujúcej podpore výnimočných talentov v škole, a to vedcov, pedagógov a študentov.

Počas svojho doterajšieho pôsobenia vo funkcii zaviedol špeciálne granty pre doktorandov na ich vedecké programy, priniesol aj program podpory pre postdoktorandov a rozbehol program podpory kľúčových vedeckých poznatkov a publikácií v najdôležitejších vedeckých časopisoch.

„Práve z iniciatívy Redhammera vznikol na univerzite aj technologický inkubátor, ktorý podporil vznik už viac ako 40 študentských a absolventských startupov a firiem,“ priblížila Settey Hajdúchová s tým, že rektor stojí aj za aktuálnym projektom budovania Univerzitného vedeckého parku Science City Bratislava, v rámci ktorého sa obnovujú vedecké laboratóriá na fakultách so zameraním napríklad na biotechnológiu, IT, potravinárstvo, zelenú chémiu či ekologické stavby.

Robert Redhammer, rektor STU.
Robert Redhammer, rektor STU. Autor: Ľuboš Pilc, Pravda

Profesor Redhammer vyštudoval Elektrotechnickú fakultu Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (dnes Fakulta elektrotechniky a informatiky STU). Na fakulte pôsobil ako výskumný pracovník a učiteľ, neskôr ako prodekan fakulty pre vedu a výskum a od roku 2000 aj pre oblasť informatiky.

V rokoch 2003 až 2011 pôsobil ako prorektor a potom ako rektor STU. Skúsenosti má aj zo zahraničia, začiatkom 90. rokov pôsobil na univerzite York v Anglicku. V rokoch 2005 až 2009 bol členom predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja a autorom troch programov agentúry zameraných na podporu excelentnosti, podporu výskumu a vývoja v malých a stredných podnikoch a podporu spolupráce akademických inštitúcií s podnikateľskou praxou.

V roku 2006 absolvoval prestížny International Visiting Leadership Program, v rámci ktorého študoval úspechy takmer 20 elitných vysokoškolských inštitúcií v USA. Podieľal sa na konzultáciách pri zostavovaní Akčného plánu SR veda, výskum, inovácie, Národnej Lisabonskej stratégie SR a Národného strategického referenčného rámca pre štrukturálne fondy EÚ 2007 – 2013 pre oblasť výskumu, inovácií a ľudských zdrojov.

#STU #Andrej Kiska #Robert Redhammer
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
29,99
Flower box červená kocka "L" farebné minigerbery

Flower box červená kocka "L" farebné minigerbery

89,99
Grande farebné orchidey

Grande farebné orchidey

Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk