Budú riaditelia škôl závislejší od obcí a žúp?

Obce aj župy majú dostať viac právomocí pri výbere riaditeľov základných a stredných škôl. Ako zriaďovatelia škôl budú môcť odmietnuť kandidáta, ktorého vyberie rada školy. Právo veta pre samosprávy obsahuje novela zákona o školskej samospráve. Učitelia a odborári zmenu odmietajú, varujú, že výber budúcich riaditeľov škôl sa môže spolitizovať. Dnes riaditeľa volí školská rada, ktorá je zložená zo zástupcov učiteľov, rodičov aj zriaďovateľov.

17.03.2015 12:00
ZS drienova Foto: ,
Ilustračné foto.
debata (7)

Rezort školstva týmto návrhom vychádza v ústrety obciam, pod ktoré spadajú základné školy. „Obce a mestá zodpovedajú za školy a školské zariadenia v ich pôsobnosti. Kto zodpovedá, mal by aj riadiť a mať na to zodpovedajúce nástroje – teda aj možnosť ovplyvňovať menovanie riaditeľov týchto zariadení,“ uviedla hovorkyňa Združenia miest a obcí Slovenska Marta Bujňáková.

Posilnenie právomocí zriaďovateľov v školských zákonoch preto podľa nej združenie podporuje. Keď túto možnosť pred dvoma rokmi otvoril exminister školstva Dušan Čaplovič, školy ju odmietali. Ich názor sa nezmenil dodnes. Všetky združenia učiteľov pripravujú k novele o štátnej správe v školstve zásadné pripomienky.

„Svoj postoj, ktorý sme mali od začiatku, sme nezmenili. Sme za súčasný stav, pretože ho považujeme za demokratický,“ povedal predseda školských odborov Pavel Ondek. „Riaditelia škôl sa takto dostanú do úplnej závislosti od zriaďovateľov, sme jednoznačne proti,“ reagoval Vladimír Crmoman zo Slovenskej komory učiteľov, ktorý upozornil, že proces výberu riaditeľov sa môže spolitizovať.

Podobné stanovisko majú aj Nové školské odbory. „Nesúhlasíme s tým, aby mal zriaďovateľ väčšie právomoci ako rada školy. Rady škôl boli založené ako demokratický orgán, okliešťovanie ich právomocí a rozhodovacích funkcií okliešťuje demokraciu v školstve, to si musí každý uvedomiť,“ upozornil ich šéf Ľudovít Sebelédi. Odbory podľa neho, naopak, žiadajú, aby sa právomoci rady školy rozšírili v oblasti kontroly financií a ministra školstva žiadali, aby v tomto orgáne bolo paritné zastúpenie rodičov, zriaďovateľa a zamestnancov. „Táto parita je teraz posunutá v prospech zriaďovateľa,“ pripomenul Sebelédi.

Riaditeľa školy v súčasnosti navrhuje a vyberá rada školy, menuje ho zriaďovateľ. Základná škola s viac ako 25 zamestnancami má 11 členov rady – dvoch zástupcov učiteľov, jedného zástupcu ostatných zamestnancov, štyroch zástupcov rodičov a štyroch zástupcov zriaďovateľa. Na gymnáziách majú rady o jedného zástupcu rodičov menej a, naopak, zástupcu študentov.

Ak by prešla navrhovaná zmena, návrh rady na budúceho riaditeľa by mohol byť formálny – zriaďovateľ by ho mohol odmietnuť. Rada by potom musela hľadať nového kandidáta. Ak by ani ten neprešiel, nové voľby by sa konali podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme – v rámci neho členov výberovej komisie menuje zriaďovateľ, pričom komisia má najmenej troch členov, z nich jeden je zástupca zamestnancov.

Na problém možnej politizácie pri zmene systému výberu riaditeľov upozornilo viacero oslovených riaditeľov škôl. „Čo to môže znamenať? To všetci tušia. Na základe zmeny politickej klímy sa možno budú meniť riaditelia škôl. Považujem to za vážny zásah do slobody, do toho, čo sa tu niekoľko rokov budovalo. Myslím si, že to nie je šťastné,“ hovorí Ján Jurečko, riaditeľ Základnej školy v Spišskom Podhradí. Rady školy nie sú úplne ideálne, riešením však podľa neho nie je právo veta zriaďovateľa pri navrhnutom kandidátovi, skôr by posilnil výberové konanie tým, že pri konkurze by musel byť napríklad školský inšpektor.

Otázne tiež podľa Jurečka zostáva, kto vlastne o odmietnutí navrhnutého kandidáta na riaditeľa rozhodne. „Kompetenčne v tom koná starosta alebo primátor. Alebo bude o tom rozhodovať aj zastupiteľstvo? V prípade stredných škôl rozhodne samotný župan alebo zastupiteľstvo? Človek, ktorý bude rozhodovať, pritom vôbec nemusí byť podkutý v oblasti školskej legislatívy, teoreticky starosta nemusí mať skončenú ani základnú školu,“ pripomenul Jurečko.

Novelu zákona, ktorým sa majú posilniť právomoci zriaďovateľov, predkladá rezort školstva spolu s viacerými ďalšími zmenami aj v iných oblastiach. Najväčšou chystanou novinkou je zmena termínu zápisu prváčikov do základných škôl. Kým teraz rodičia zapisujú deti do školy v období od polovice januára do polovice februára, od nového školského roka by zápisy mali byť v apríli.

Rezort školstva zdôvodňuje túto zmenu tým, že časový posun umožní dieťaťu lepšie osvojenie si školských povinností. „Dozrievajú grafomotorické funkcie, motorika očných pohybov, zlepší sa koordinácia, presnosť a plynulosť pohybov, ako aj vývin reči a sústredenosť. Zároveň dieťa získa dôslednejšie samoobslužné a hygienické návyky,“ uviedol rezort školstva. S touto zmenou súhlasia aj učitelia. „Toto je rozumný krok. Dva mesiace v živote detí v tomto veku môžu urobiť zázraky,“ myslí si Jurečko. Podľa neho to môže priniesť menej odkladov školskej dochádzky pre deti a viac času na objektívnejšie posúdenie ich školskej zrelosti.

Z chystaných zmien v školských zákonoch

  • zápis prváčikov do základných škôl sa posunie na apríl (dnes je na prelome januára a februára)
  • rodičia môžu pre dieťa vybrať inú ako spádovú školu vtedy, ak dieťa prijme riaditeľ vybranej školy
  • školám by sa mala znížiť byrokracia – ako učebné osnovy budú môcť využiť centrálne vytvorené vzdelávacie štandardy
  • na 5-ročné bilingválne štúdium budú môcť prestúpiť žiaci osemročných gymnázií už na začiatku 4. ročníka
  • zriaďovatelia majú mať väčšie právomoci pri výbere riaditeľa školy, budú môcť odmietnuť kandidáta vybraného radou školy
  • definujú sa závažné nedostatky v školách, pre ktoré môže hlavný školský inšpektor dať návrh na vyradenie školy zo siete
  • upravujú sa podmienky získavania kreditov pre učiteľov

© Autorské práva vyhradené

7 debata chyba
Viac na túto tému: #zákon #školstvo #zmena #právomoci