V domácom väzení sa budú používať elektronické náramky

Používanie elektronických náramkov ako aj ďalších technických prostriedkov predovšetkým pri domácom väzení upravuje nový zákon o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami vypracovaný ministerstvom spravodlivosti, ktorý dnes schválil parlament. Rezort justície plánuje spustiť pilotne projekt elektronického monitoringu osôb od 1. júla.

19.03.2015 12:15
elektronický náramok, väzeň, domáce väzenie,
Elektronické náramky sa vo svete používajú už roky.
debata

V testovacej prevádzke budú do monitoringu zapojení aj figuranti z Policajnej akadémie a z Paneurópskej vysokej školy, ale aj odsúdení z otvorených oddelení, vysvetlil minister spravodlivosti Tomáš Borec. Očakávajú, že na začiatku do systému zapoja 125 ľudí.

V riadnej prevádzke sa čísla budú odvíjať od toho, ako budú tento trest udeľovať súdy. Systém umožní kontrolu až 2 000 osôb. Borec zdôraznil, že kým od januára 2016 začne systém naplno fungovať, budú musieť vyškoliť sudcov, prokurátorov, pracovníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže ako aj probačných a mediačných úradníkov. Zároveň sa posilní probačná a mediačná služba, tento rok o 32 nových úradníkov a v budúcnosti podľa potrieb.

Ukladanie trestu domáceho väzenia má rastúcu tendenciu

Ukladanie trestu domáceho väzenia je možné od 1. januára 2006 a má rastúcu tendenciu, ale stále je počet takto odsúdených veľmi malý. Za roky 2006 – 2012 to bolo spolu 222 odsúdených v porovnaní s asi 2 500 odsúdenými, ktorí momentálne vykonávajú trest odňatia slobody v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody a vzhľadom na povahu a závažnosť trestných činov by si mohli odpykávať trest v domácom väzení. Jeden väzeň v kamennom väzení pritom stojí štát 14 000 eur ročne a nový systém bude vyžadovať iba tretinové náklady.

Trest domáceho väzenia bude možné uložiť až do dvoch rokov, a to pri menej závažných trestných činoch. Minister Borec zdôraznil, že teraz schválený zákon umožní masovejšie ukladanie trestu domáceho väzenia. Za pozitívum preto považuje uvoľnenie miest vo väzniciach, čo umožní nástup do výkonu trestu odsúdených, ktorí na to čakajú. „Žiadni vrahovia, žiadni násilníci ani žiadni páchatelia závažnej kriminality nebudú predmetom programu,“ ubezpečil. Ak sa poruší prísny režim domáceho väzenia, bude musieť ísť odsúdený do riadneho väzenia, dodal.

Projekt sa rozbieha vďaka 22 miliónom eur, ktoré získalo ministerstvo z eurofondov. Návratnosť sa pritom očakáva pomerne rýchlo, po šiestich rokoch, konštatoval šéf rezortu spravodlivosti. Počíta sa aj so spoluúčasťou odsúdených, ktorí by hradili náklady na fungovanie systému. Upraví to vyhláška a ešte nie je definitívne určené, či pôjde o tretinu alebo polovicu nákladov, pričom náklady sú okolo troch eur na deň.

Systém zvýši aj ochranu obetí domáceho násilia

Minister upozornil, že systém zvýši aj ochranu obetí domáceho násilia. Technické prostriedky bude totiž možné použiť aj v prípade predbežného opatrenia v civilnom konaní, ak násilníkovi súd nariadi, aby nevstupoval dočasne do domu alebo bytu, v ktorom býva osoba, vo vzťahu ku ktorej je dôvodne podozrivý z násilia. Chránenú osobu signalizačné zariadenie upozorní, že násilník sa približuje. Rovnako bude na to upozornené operačné stredisko, ktoré bude fungovať 24 hodín. Jeho úlohou bude nepretržitý dohľad a vyhodnocovanie vzniknutých incidentov a bude v prípade potreby spolupracovať s políciou. Takisto bude možné efektívnejšie obmedzovať výtržníctvo na spoločenských podujatiach a chrániť vybrané lokality pred páchateľmi trestných činov.

V zákone sa navrhuje umožniť použitie technických prostriedkov aj v rámci kontroly odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody. Podľa typu konkrétneho zákazu, povinnosti alebo obmedzenia sa použije vhodná kombinácia technických prostriedkov. Technickými prostriedkami, ktoré sa budú používať, sú osobné identifikačné zariadenie (tzv. elektronický náramok), zariadenie na kontrolu prítomnosti v mieste výkonu rozhodnutia, zariadenie na určenie polohy kontrolovanej osoby, zariadenie varovania blízkosti, zariadenie kontroly požitia alkoholu, zariadenie hlasového overenia prítomnosti kontrolovanej osoby a zariadenie probačného a mediačného úradníka.

Vzhľadom na nejednotný postup súdov pri vykonávaní listinných dôkazov, respektíve ich čítaní alebo oznamovaní ich obsahu sa navrhuje zjednotiť postup súdov a obmedziť čítanie listinných dôkazov na pojednávaní len na tie prípady, ktoré sú sporné.

debata chyba
Viac na túto tému: #zákon #trest #domáce väzenie