Ochrane pamiatok by pomohol aj cestovný ruch

Prehľad o situácii v ochrane pamiatok a archeologického dedičstva a aj úlohy pre štátne orgány obsahuje koncepcia ochrany pamiatkového fondu, ktorú vypracovalo Ministerstvo kultúry (MK) SR.

20.03.2015 14:33
Betliar, kaštieľ Foto:
Kaštieľ v Betliari
debata

K materiálu „Koncepcia ochrany pamiatkového fondu – aktualizácia prílohovej časti k 31.12.2014“ sa v medzirezortnom pripomienkovom konaní dá vyjadriť do utorka 24. marca. Ministerstvo v ňom okrem iného navrhuje spôsoby lepšej ochrany pamiatok a uvádza aj zoznam tých, ktoré by to najviac potrebovali. Medzi iným by podľa neho ochrane pamiatok pomohol aj cestovný ruch, zapojenie ich ochrany do územného plánovania.

Podľa MK SR sa „súčasný model zabezpečenia štátnej ochrany pamiatkového fondu po legislatívnej a organizačnej stránke osvedčil. Vytvorenie špecializovanej štátnej správy od roku 2002 – Pamiatkového úradu Slovenskej republiky s pracoviskami – sa ukázalo ako funkčný a správny krok, vysoko hodnotený aj v medzinárodnom kontexte“. Ochrana a využitie pamiatok sú síce verejným záujmom, no neznamená to, že iba záležitosťou profesionálov – pamiatkarov. Zákonnou povinnosťou vlastníkov je starať sa o svoj majetok, upozorňuje rezort a vyzdvihuje občianske aktivity na ochranu pamiatok.

Samospráva by mohla využiť potenciál pamiatok pri rozvoji cestovného ruchu

Priame väzby na ochranu pamiatok majú obce, mestá a kraje, teda miestna a regionálna samospráva, „ktorá však niekedy význam stavebno – technického stavu pamiatok popri iných úlohách nedoceňuje“. Samospráva by mohla využiť potenciál pamiatok napríklad pri rozvoji cestovného ruchu. „Nedostatok finančných zdrojov na zabezpečenie obnovy, ochrany a reštaurovania pamiatkového fondu v územnej pôsobnosti samospráv je možné kompenzovať aj viaczdrojovým financovaním, tiež pri strategickom plánovaní a propagácii miest a obcí v rámci vlastného regiónu i v rámci celoštátnej propagácie“, v územnom plánovaní, píše v materiáli MK SR.

Ministerstvo navrhuje zamerať sa napríklad na obnovu objektov, ktoré uvádza v jednej z piatich príloh ku koncepcii. Konkrétne v prílohe číslo 4 „Zoznam národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy k 31.12.2014“ sú uvedené stovky pamiatok, medzi iným hrady, záhrady, technické pamiatky ako sú napríklad vodné mlyny, ale aj pamiatkové rezervácie, oltáre, ikony, organy či sochy.

V zozname sú napríklad: kaštieľ Betliar s areálom, Botanická záhrada v Banskej Štiavnici i Sad Janka Kráľa v Bratislave, liečebný dom Slovan v Piešťanoch, archeologické nálezisko Bojná, železničná stanica v Kežmarku, prešovský solivar s areálom, viaceré objekty v pamiatkovej rezervácii Košice a mnohé ďalšie. Zoznam by podľa MK SR mohol slúžiť ako inšpirácia „pri príprave projektov uchádzajúcich sa o podporu zo štrukturálnych fondov, napr. z Nórskeho finančného mechanizmu“.

V ďalších štyroch prílohách MK SR informuje o stave pamiatkového fondu v SR ku konci roka 2014, svetovom dedičstve vo svete a u nás, dokumentoch a stave riadenia jednotlivých lokalít svetového kultúrneho dedičstva na Slovensku, ktorých je sedem a presne sú popísané na: http://whc.unesco.org/…esparties/sk. Pripája aj zoznam nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve štátu.

debata chyba
Viac na túto tému: #ochrana #cestovný ruch #pamiatky
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy