Školskí odborári odmietajú kritiku ZMOS k vyhlásenej petícii

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku odmieta kritiku Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) k odštartovanej petícii za zjednotenie financovania zamestnancov regionálneho školstva.

01.04.2015 13:06
zmos, fico Foto: , ,
ZMOS
debata (6)

Informoval o tom predseda odborového zväzu Pavel Ondek po tom, ako ZMOS označil petíciu za krok, ktorý by destabilizoval situáciu nielen v školstve, ale v celom systéme verejnej správy. „Práve naopak. Náš zväz sa touto iniciatívou snaží o nápravu nesprávnych rozhodnutí pri delegovaní určitých kompetencií samospráve, ktoré viedli k súčasnej neprehľadnej situácii vo financovaní nákladov na zamestnancov regionálneho školstva,“ tvrdí Ondek.

Neprehľadná situácia pri financovaní zamestnancov sa podľa odborárov opakovane prejavuje v konkrétnych prípadoch a vyvoláva medzi učiteľmi a ostatnými zamestnancami školstva nepochopenie a pocit nespravodlivosti. K tomu prichádza pri rozdielnom odmeňovaní zamestnancov s rovnakým vzdelaním a skúsenosťami len na základe spôsobu ich financovania.

ZMOS: Petícia destabilizuje situáciu nielen v školstve, ale v celom systéme verejnej správy

„Náš odborový zväz je povinný riešiť časté podnety z radov svojich členov, ktorí poukazujú na neefektívne a nesprávne postupy samospráv pri nakladaní s prostriedkami určenými na platy zamestnancov školstva. Rovnako ich uisťujeme, že sme odhodlaní podniknúť všetky dostupné kroky k uskutočneniu nápravy,“ dodal Ondek.

Petícia, ktorú odborári spustili, obsahuje dva body. V prvom bode žiadajú, aby sa financovanie a riadenie všetkých škôl a špeciálnych školských zariadení pod ministerstvom vnútra vrátilo výlučne do kompetencie ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. V druhom bode žiadajú, aby financovanie materských škôl, základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a vyšších územných celkov prešlo zo súčasného režimu financovania originálnych kompetencií do režimu financovania prenesených kompetencií cez ministerstvo školstva.

Petíciu budú podľa Ondeka distribuovať medzi učiteľov aj medzi ostatné odborové zväzy, ktoré sú súčasťou konfederácie odborových zväzov. Sľubujú si od nej možno viac ako 50 000 podpisov, keďže len zamestnancov, ktorí sú v originálnych kompetenciách alebo zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva vnútra, je viac ako 50 000. Slovenské školstvo vnímajú odborári ako roztrieštené a chcú ho preto zjednotiť vo financovaní aj v riadení.

Slovenské školstvo vnímajú odborári ako roztrieštené

Združenie miest a obcí Slovenska tvrdí, že odbory týmto návrhom zamestnancov vedome stavajú proti zamestnávateľom. Združenie je presvedčené, že rozhodovanie o všetkých pôsobnostiach v originálnom školstve patrí na miestnu úroveň a akákoľvek zmena pôsobností by bola vážnym zásahom do fungovania celej verejnej správy.

"Našou povinnosťou je povedať nahlas, že zo strany odborov ide o snahu centralizovať, odobrať pôsobnosti občanom, ktoré vykonávajú cez svojich priamo volených zástupcov na úrovni miest a obcí,“ povedal predseda ZMOS Jozef Dvonč a dodal, že decentralizácia verejnej správy bola a je hodnotená ako jedna z úspešných reforiem, ktorej predchádzala široká celospoločenská a občianska diskusia.

Odbornú diskusiu a hľadanie optimálneho nastavenia systému financovania regionálneho školstva teraz očakávajú aj odborári. „Veríme, že zástupcovia ZMOS pochopia odôvodnenosť tejto iniciatívy, zapoja sa do verejnej diskusie pre hľadanie kompromisného riešenia tohto problému a neobmedzia sa len na populistické vyhlásenia a osočovanie odborárov,“ dodáva Ondek.

K zjednocovaniu školstva sa ešte koncom minulého roka vyjadril aj minister školstva Juraj Draxler s tým, že o zjednotení systému počúva často aj v teréne. "Keďže však systém už nejaký čas takto funguje, je to zložitá otázka. Nebránim sa tomu, aby sme na budúci rok mali diskusiu o tom, že napríklad zamestnanci, ktorí sú v originálnych kompetenciách, by mali byť preradení do prenesených kompetencií. Je to však zložitý problém, keďže systém je už takto historicky nastavený a bude treba k tomu citlivo pristupovať,“ povedal ešte vlani v decembri Draxler.

6 debata chyba
Viac na túto tému: #ZMOS #odborári #Draxler #reforma školstva #petícia.