Študenti začali v Poprade, končiť majú v Krakove

Magisterské skúšky v Krakove. Takúto ponuku dostali od Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity študenti jej pobočky v Poprade.

, 09.04.2015 12:00
Akadémia Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Krakov, Foto:
Študenti popradskej katolíckej univerzity, ktorí tento rok končia magisterské štúdium v odbore manažment, by mali školu dokončiť na Krakovskej Akadémii Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
debata (2)

Škola vlani prišla o právo udeľovať tituly bakalár a magister v študijnom programe manažment. Podľa zákona je však povinná zabezpečiť pre študentov možnosť pokračovať v štúdiu v odbore, ktorý je totožný s pôvodným alebo je k nemu, čo najbližší.

Takmer 700 študentov odboru manažment na popradskej Katolíckej univerzite by tak svoje štúdium malo dokončiť inde. V najkompliko­vanejšej situácii sú študenti, ktorých tento rok čakajú štátnice. Bakalárske štúdium končí 194 ľudí. Tí majú podľa Emila Marettu z Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku možnosť dokončiť štúdium na súkromnej Vysokej škole medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove.

Komplikovanejšie to bude pre tých, ktorí končia magisterské štúdium. Ide o 142 študentov a Katolícka univerzita im ponúkla možnosť dokončiť školu v Poľsku. „Majú možnosť štúdium v štandardnej dĺžke dokončiť v študijnom odbore manažment na Krakovskej Akadémii Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Štúdium, štátnice a záverečná práca budú v slovenskom jazyku,“ uviedol Maretta z Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Krakovská akadémia je podľa jej webovej stránky neverejnou vzdelávacou inštitúciou, vznikla pred 12 rokmi a ponúka štúdium v angličtine a poľštine. V anglickom programe sú napríklad odbory medzinárodného obchodu, turizmu, či medzinárodných vzťahov a kultúrnej diplomacie, v poľštine aj manažment.

Rezort školstva v takomto postupe nevidí problém. Tituly z Krakovskej akadémie budú podľa ministerstva uznané aj na Slovensku. „V prípade, že našim študentom bude umožnené riadne skončiť štúdium v Poľsku, nemáme dôvod takýto postup spochybňovať, vecne sa zabezpečuje to, čo očakáva zákon, teda umožnenie dokončenia štúdia,“ uviedol komunikačný odbor rezortu školstva. Slovensko má aj s Poľskom uzavretú dohodu o vzájomnom uznávaní časti štúdia a dokladov o vzdelaní. „Doklady o vzdelaní z Poľskej republiky budú na Slovensku uznané automaticky okrem výkonu regulovaných odborných činností,“ dodáva rezort školstva.

Ostatným študentom pobočky Katolíckej univerzity podľa Marettu zabezpečili možnosť pokračovať v štúdiu v iných programoch na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity. Zároveň im ponúkli možnosť študovať v odbore ekonómia a manažment podniku na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, prípadne na Fakulte manažmentu Prešovskej univerzity. Možnosť prestúpiť na podobný odbor na univerzite v Banskej Bystrici potvrdil jej rektor Vladimír Hiadlovský. Študenti, ktorí sú v treťom roku bakalárskeho štúdia, musia podľa Hiadlovského splniť podmienky prestupu, ďalší študenti si môžu podať prihlášku a požiadať o uznanie vybraných študijných povinností a po prijatí a zapísaní sa na štúdium pokračovať na Univerzite Mateja Bela.

Pobočka Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Poprade prišla o právo udeľovať tituly bakalár a magister v študijnom programe manažment, univerzita ale žiada o priznanie týchto práv v rámci komplexnej akreditácie. V Poprade sa však chystá aj zriadenie Fakulty priemyselného inžinierstva Univerzity Mateja Bela, čo avizoval pre agentúru Sita popradský viceprimátor Igor Wzoš. Študijný program má byť postavený na potrebách firiem, ktoré pôsobia v regióne.

Rektor Univerzity Mateja Bela o podrobnostiach vzniku novej fakulty zatiaľ nechce hovoriť, nie je teda jasné ani aké študijné programy by mala ponúkať. „Je veľmi predčasné hovoriť v tejto chvíli o podrobných zámeroch zriadenia konkrétnej fakulty, nakoľko týmto procesom predchádza schválenie takéhoto rozhodnutia vo vnútrouniverzitných orgánoch a v Akreditačnej komisii,“ uviedol Hiadlovský.

Pripustil ale, že o vzniku novej fakulty sa rokovalo. „Úvaha o jej vytvorení v Poprade je reakciou na aktuálne potreby trhu práce v regióne a výsledky rokovaní na úrovni predstaviteľov mesta Poprad, podnikateľskej sféry a Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici,“ dodal rektor.

Šéf Akreditačnej komisie Ľubor Fišera zatiaľ nevie o tom, že by Univerzita Mateja Bela požiadala o akreditáciu pre novú fakultu v Poprade. „Nie som informovaný o tom, že by sme dostali takú žiadosť o akreditáciu,“ povedal Fišera. Ak by však fakulta mala začať fungovať až od septembra budúceho roka, dá sa podľa neho získanie akreditácie ešte stihnúť. Celý proces totiž trvá približne šesť mesiacov.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #študenti #akreditácia #pedagogická fakulta #Krakov #Katolícka univerzita v Ružomberku
Flowers