Súdna rada už predložila nových kandidátov na sudcov ESĽP

Súdna rada SR už doručila na vládu štvrtý zoznam kandidátov na sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP). Rada na pondelkovom rokovaní zvolila za kandidátov bývalú právničku Európskeho súdu pre ľudské práva Zuzanu Dlugošovú, sudkyňu Najvyššieho súdu SR Alenu Poláčkovú a košického krajského sudcu Ladislava Duditša.

16.04.2015 11:32
Jana Bajánková, Foto: ,
Predsedníčka Súdnej rady SR Jana Bajánková.
debata

Dlugošová a Duditš získali podporu aj v predchádzajúcej voľbe, na kandidátke boli spolu s Jánom Mazákom. Vláda ale túto kandidátku vo februári označila za nevyváženú a odmietla ju.

Mazák v novej voľbe nekandidoval, pre postup vlády sa obrátil na Ústavný súd SR, ktorý ešte o jeho podaní nerozhodol. Dve kandidátky nám vrátili zo Štrasburgu.

Ak túto kandidátku vláda odobrí, minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák ju predloží Sekretariátu Poradného panelu expertov ku kandidátom na post sudcu ESĽP a generálnemu tajomníkovi Parlamentného zhromaždenia Rady Európy.

Konečné slovo pri výbere sudcov má Parlamentné zhromaždenie Rady Európy (RE).

Predsedníčka Súdnej rady SR Jana Bajánková po pondelkovej voľbe pre médiá uviedla, že Súdna rada SR si splnila svoju povinnosť a teraz je rozhodnutie na vláde. Bajánková nechcela komentovať, či je táto kandidátka vyvážená. „Neprináleží mi to,“ dodala.

Zuzana Dlugošová pôsobila v rokoch 2003–2009 ako advokátka a venovala sa predovšetkým sporovej agende v oblasti občianskeho, pracovného, správneho práva a ochrane verejného záujmu a základným ľudským právam. Pôsobila aj ako členka Rozkladovej komisie Ministerstva vnútra SR.

V rokoch 2004–2008 pôsobila ako národná expertka v rámci Európskej siete právnych expertov v oblasti nediskriminácie. V rokoch 2009–2013 pôsobila ako právnička na ESĽP. V tejto pozícii posudzovala sťažnosti doručené na súd zo Slovenska, pripravovala rozhodnutia a právne analýzy, zúčastňovala sa na zasadnutí súdu a prezentovala sťažnosti.

Pôsobí ako poradkyňa ambasády USA v Bratislave pre oblasť právneho štátu. Venuje sa publikačnej činnosti, pôsobila aj ako pedagóg. Absolvovala viaceré zahraničné vzdelávania.

Alena Poláčková je sudkyňou od roku 1994. Najprv pôsobila na Okresnom súde Bratislava I., kde sa venovala obchodnej a civilnej agende. Na Najvyššom súde SR pôsobí od roku 2007 v správnom kolégiu, od roku 2011 je predsedníčkou senátu správneho kolégia.

V rokoch 2005–2006 zastupovala Slovensko pred ESĽP. Je členkou Poradnej rady Európskych sudcov (CCJE) a Európskej asociácie sudcov práva hospodárskej súťaže (AECLJ). Je spoluautorka odborných kníh a autorka článkov.

Poláčková kandidovala vo všetkých doterajších voľbách, dostatočnú podporu v rade získala až teraz. Jej kandidatúru v minulosti predkladal aj minister spravodlivosti Tomáš Borec.

Ladislav Duditš je sudcom od roku 1993, najprv v Košiciach pôsobil na okresnom, neskôr na krajskom súde. V súčasnosti je predseda senátu Krajského súdu v Košiciach. Pôsobil ako zástupca vlády v Eurojuste v rokoch 2004–2007.

V rokoch 2007–2008 riadil sekciu Civilného práva na Ministerstve spravodlivosti. Je národným zástupcom a korešpondentom v Európskej komisii pre efektívnosť súdnictva (CEPEJ).

Absolvoval v zahraničí viaceré študijné pobyty a semináre. Je autorom odborných článkov a tiež prednáša.

ESĽP bol založený v roku 1959, jeho sídlom je Štrasburg. Je inštitúciou Rady Európy a každá členská krajina v ňom má jedného sudcu, v súčasnosti je ich 47. Na súd sa môže obrátiť každý, kto sa domnieva, že niektorý z členských štátov RE porušil jeho práva zaručené Európskym dohovorom o ľudských právach alebo dodatkovými protokolmi. Sudcovi ESĽP za Slovensko Jánovi Šikutovi sa skončilo funkčné obdobie 31. októbra 2013. Na súde môže pracovať do zvolenia nástupcu.

debata chyba
Viac na túto tému: #sudcovia #ESĽP #Ján Mazák #Jana Bajánková