Súdna rada bude voliť sudcu Všeobecného súdu EÚ

Na členov Súdnej rady SR čakajú ďalšie voľby. Tentoraz budú hľadať vhodných kandidátov na post sudcu Všeobecného súdu Európskej únie (EÚ).

16.04.2015 13:59
Súdna rada Foto: ,
Súdnu radu čaká ďalšia voľba sudcu Všeobecného sudcu EÚ.
debata

Zvoliť treba jedného kandidáta v rámci šesťročnej obmeny a jedného kandidáta, ktorý by sa mal sudcom stať v rámci reformy a rozširovania tohto súdu od septembra. Informácia je zverejnená na internetovej stránke súdnej rady.

Predsedníčka súdnej rady Jana Bajánková vypísala voľby na 28. mája, kandidátov je potrebné predložiť do 7. mája. V súčasnosti na Všeobecnom súde Európskej únie Slovensko zastupuje sudca Juraj Schwarcz, ktorému spolu s ďalšími 13 kolegami uplynie funkčné obdobie 31. augusta 2016. Generálny sekretariát rady Európskej únie vyzval dotknuté krajiny predložiť návrhy na menovanie sudcov do 30. októbra 2015.

Na Všeobecnom súde EÚ sa v rámci pripravovanej reformy počíta so zvýšením počtu sudcov, pričom s nástupom prvej skupiny 12-tich tzv. dodatočných sudcov sa počíta od septembra 2015. Návrhy na mená dodatočných sudcov treba predložiť do 15. júna.

Reforma, ktorá prinesie navýšenie počtu sudcov, ešte nebola prijatá Európskym parlamentom, píše sa v materiáli súdnej rady. Predsedníctvo rady Európskej únie aj Európska komisia deklarovali záujem, aby bola reforma prijatá pred septembrom.

Všeobecný súd sídli v Luxemburgu a skladá z najmenej jedného sudcu za každý členský štát. Sudcovia sú vymenovaní po vzájomnej dohode vlád členských štátov po porade s výborom, ktorého úlohou je poskytovať stanovisko k vhodnosti kandidátov vykonávať funkciu sudcu. Ich mandát je šesť rokov s možnosťou opätovného vymenovania. Z vlastných radov si zvolia na tri roky svojho predsedu, informuje portál europa.eu.

Všeobecný súd rozhoduje v prvom stupni o žalobách podaných fyzickými alebo právnickými osobami, ktoré smerujú k zrušeniu aktov inštitúcií, orgánov a agentúr Európskej únie, ktoré sú im určené alebo ktoré sa ich priamo a osobne dotýkajú.

Ďalej rozhoduje o žalobách podaných členskými štátmi proti Komisii, žalobách podaných členskými štátmi proti Rade, týkajúcich sa aktov prijatých v oblasti štátnej pomoci, opatrení na ochranu obchodu („dumping") a aktov, ktorými vykonáva svoju výkonnú právomoc.

Rozhoduje tiež o žalobách smerujúcich k náhrade škody spôsobenej inštitúciami alebo orgánmi a agentúrami Európskej únie alebo ich zamestnancami. Do kompetencie tohto súdu patrí aj rozhodovanie o žalobách vo veciach duševného vlastníctva podaných proti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) a proti Úradu Spoločenstva pre ochranu odrôd rastlín.

Proti rozhodnutiam Všeobecného súdu EÚ možno v lehote dvoch mesiacov podať odvolanie na európsky súdny dvor, uvádza sa na stránke europa.eu.

debata chyba
Viac na túto tému: #kandidáti #sudca #Súdna rada #voľba #Všeobecný súd EÚ