Kiska začne odvolávať sudcov nad 65 rokov

Prezident Andrej Kiska je presvedčený, že sudcov, ktorí dosiahli vek 65 rokov, je zásadne potrebné odvolávať tak, ako to predpokladá ústava a zákony. Vyplýva to z jeho rozhodnutia, ktoré v stredu oznámil.

29.04.2015 15:55
Andrej Kiska, prezident Foto: ,
Prezident Andrej Kiska.
debata (67)

„Začal som túto kompetenciu uplatňovať a budem v tom pokračovať,“ prehlásil. Vo svojich rozhodnutiach chce však dočasne zohľadniť realitu. Tou podľa hlavy štátu je, že prax odvolávania sudcov prakticky nefungovala. „Napriek tomu, že som opakovane verejne povedal, že budem uplatňovať kompetencie prezidenta, moje prvé kroky v tomto smere vyvolali medzi sudcami isté prekvapenie a naznačujú nepripravenosť justície,“ vysvetlil Kiska.

Kiska tiež upozornil aj na povinnú bezpečnostnú previerku. Tou sa výber sudcov „momentálne objektívne predlžuje“. Prezident chce preto uplatniť svoju právomoc odvolávania sudcov nad 65 rokov tak, aby umožnil súdom pripraviť sa na ich odchod. „Konkrétne to znamená, že napríklad pri prvých 15 sudcoch, ktorí dnes pôsobia na súdoch, som takúto lehotu určil do konca tohto kalendárneho roka a oznámil som to predsedom súdov. Potom týchto sudcov odvolám z funkcie sudcu. Vo väčšine prípadov budú mať 67 a viac rokov“. Týchto 15 sudcov navrhla Súdna rada SR v júni minulého roka. Ďalších 19 sudcov navrhla Súdna rada SR v marci. Prezident chce v týchto prípadoch postupovať tak, ako pri navrhnutých sudcoch z minulého roka.

Prezident prisľúbil, že predsedov súdov, kde sudcovia nad 65 rokov pôsobia, bude informovať tak, aby sa na ich odchod pripravili. „Oznámim reálnu, ale konečnú časovú lehotu, dokedy najneskôr sudcov odvolám. Vytvorí sa tak dostatočný časový interval na to, aby predsedovia príslušných súdov boli pripravení na ukončenie činnosti odchádzajúcich sudcov,“ povedal.

Na návrh Súdnej rady SR je Kiska pripravený bez zbytočného odkladu odvolať tých sudcov, „ktorí vysoko presiahli vek 65 rokov a dlhší čas už aktívne nesúdili“. Ako dodal, ich zotrvanie alebo návrat je v rozpore s potrebami súdov a výkonu súdnej moci. Podobne chce prezident postupovať aj v prípade takých sudcov, ktorí si prerušili výkon funkcie a medzičasom dosiahli 65 rokov. „Prerušenie výkonu nemôže slúžiť na to, aby sa takíto sudcovia mohli vrátiť do aktívneho výkonu sudcovskej funkcie. Alebo dokonca aby sa takýmto spôsobom obchádzala povinnosť navrhnúť ich odvolanie, ako sa to dialo doteraz,“ vysvetlil Kiska svoje rozhodnutie.

Prezident Kiska verí, že transparentné zásady odvolávania sudcov nad 65 rokov, ktoré v stredu oznámil, všetkým umožnia, aby sa v budúcnosti zodpovedne pripravili na prirodzenú generačnú výmenu. Tú považuje za prirodzenú súčasť zmien v slovenskom súdnictve. Kiska však upozorňuje, že odvolávanie sudcov z „dôvodu veku nie je za trest“. Dodal, že ani neodvolanie z funkcie nemôže byť považované za „akúsi odmenu za celoživotnú prácu“. Ak by sa ústava zmenila tak, aby pri dosiahnutí určitého veku automaticky zanikla funkcia sudcu, Kiska by to privítal. „Znamenalo by to posilnenie nezávislosti súdnej moci od výkonnej moci, spravodlivé postavenie pre všetkých sudcov a príspevok k upevneniu právneho štátu“.

Ako sa Kiska pred novinármi vyjadril, od minulého roka nastali v justícii dôležité zmeny. Niektoré z nich povzbudili nádej, že súdnictvo môže fungovať lepšie. Nechce však, aby súdnictvo zastalo na mieste. „Budem naďalej stáť na strane čestných sudcov a budem povzbudzovať diskusiu o tom, ako zlepšiť výber nových sudcov“.

Prezident tiež upozornil, že na Slovensku máme sudcov, ktorí majú viac ako 65 rokov, ale nikdy ich nepredložili prezidentovi, aby rozhodol, či ich odvolá. Takisto je na Slovensku asi 100 sudcov, ktorí vek 65 rokov prekročili, ale stále sú sudcami, hoci prax nevykonávajú.

Prezident podľa ústavy môže, ale nemusí odvolať sudcov nad 65 rokov.

67 debata chyba
Viac na túto tému: #sudcovia #Andrej Kiska #previerky sudcov