Odborári aj učitelia odmietajú zmeny pri voľbe riaditeľa

Viacero organizácií pôsobiacich v školstve vyjadrilo zásadný nesúhlas s navrhovanou úpravou, ktorá dáva zriaďovateľovi školy právo nevymenovať do funkcie riaditeľa víťazného kandidáta z výberového konania.

13.05.2015 21:00
debata (1)

Na stretnutí sa na tom zhodli zástupcovia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, Slovenskej komory učiteľov, Združenia základných škôl Slovenska, Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií Slovenskej republiky a Asociácie stredných odborných škôl Slovenska.

„V dôvodovej správe k predloženej novele chýba akákoľvek analýza súčasného stavu fungovania a rozloženia kompetencií v školskej samospráve, ktorá by jasne definovala opodstatnenosť a celospoločenskú potrebu navrhovanej zmeny. Navrhovaná úprava popiera demokratické princípy rozhodovania školskej samosprávy, vytvára priestor pre politické nominácie riaditeľov, korupciu a rodinkárstvo a popiera princíp rovnosti príležitostí,“ uvádza sa v spoločnom stanovisku organizácií, ktoré navrhujú stiahnuť novelu zákona z legislatívneho procesu a otvoriť priestor na širšiu odbornú diskusiu.

Parlament posunul do druhého čítania návrh, podľa ktorého ak zriaďovateľ školy nebude spokojný s kandidátom na riaditeľa, ktorého navrhla rada školy na základe výberového konania, písomne odôvodní svoj nesúhlas rade školy a následne sa uskutoční úplne nové výberové konanie. Z neho vzíde kandidát, ktorého rada školy opäť navrhne zriaďovateľovi. Tento návrh bude už pre zriaďovateľa záväzný.

Podľa súčasného znenia zákona o štátnej správe v školstve zriaďovateľ vymenúva riaditeľa školy na návrh rady školy na základe výberového konania. Návrh rady školy je pritom pre zriaďovateľa školy záväzný. Ministerstvo pritom pôvodne navrhovalo právo veta pre zriaďovateľa, ak nesúhlasil s kandidátom navrhnutým radou školy. Proti pôvodnému návrhu ministerstva vystúpili školské odbory, Slovenská komora učiteľov, ale aj Generálna prokuratúra SR. Rezort školstva sa preto rozhodol pre kompromisné riešenie, ktoré zachováva právo veta pre zriaďovateľa v prvom výberovom konaní a zároveň sa ponecháva demokratické postavenie rady školy.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #Učitelia #školstvo #odborári