Externú časť z matematiky nezvládlo takmer 18 percent maturantov

Externú časť maturitnej skúšky z matematiky nezvládlo celkovo 17,9 percenta žiakov. Úspešnosť testu nižšiu alebo rovnú 25 percentám dosiahlo 1 193 žiakov, z tohto počtu bolo 407 žiakov gymnázií a 786 žiakov stredných odborných škôl.

15.05.2015 12:03
maturita, maturanti Foto: ,
Ilustračné foto
debata (2)

Test z matematiky si bude musieť zopakovať 389 študentov gymnázií, ktorí si matematiku vybrali ako voliteľný predmet. Informovala o tom hovorkyňa ministerstva školstva pre priamo riadené organizácie Monika Hucáková s tým, že žiaci si mohli vybrať matematiku ako voliteľný alebo ako dobrovoľný predmet.

Test si napísalo spolu 6 666 študentov. Priemerná úspešnosť žiakov v externej časti z matematiky pritom bola 45,7 percenta. Maturitu z matematiky si vybralo 14,3 percenta všetkých maturantov, z toho bolo 72,7 percenta študentov gymnázií a 27,3 percent žiakov stredných odborných škôl.

Maturanti písali testy z vyučovacích jazykov a matematiky od 17. marca do 20. marca. Do externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa v tomto školskom roku zapojilo 726 stredných škôl, z toho bolo 656 s vyučovacím jazykom slovenským, 40 s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, 29 s vyučovacím jazykom maďarským a jedna škola s vyučovacím jazykom ukrajinským. Každý žiak povinne maturoval aj z jedného cudzieho jazyka, gymnazisti mali vyššiu úroveň obťažnosti – B2.

Gymnazisti boli lepší aj v slovenčine

Pri predmete Slovenský jazyk a literatúra dosiahli žiaci priemernú úspešnosť testu 52,3 percenta. Žiaci gymnázií pritom dosiahli vyššiu úspešnosť 66,1 percenta v porovnaní so študentmi stredných odborných škôl a konzervatórií, ktorí dosiahli 44,8 percenta. Úspešnosť nižšiu, alebo rovnú 33 percentám dosiahlo 6 747 žiakov, čiže 15,41 percenta.

V anglickom jazyku bola priemerná úspešnosť testu na úrovni B2 68,2 percenta. Priemerná úspešnosť testu z anglického jazyka na úrovni B1 bola 51,4 percenta. Žiaci, ktorí maturovali z nemeckého jazyka, dosiahli priemernú úspešnosť na úrovni B2 53,8 percenta. Priemerná úspešnosť testu z nemeckého jazyka na úrovni B1 bola 39,6 percenta.

Onedlho sa začnú ústne skúšky

Presne 46 583 žiakov zo 726 stredných škôl absolvuje od 18. mája do 5. júna aj ústne maturity. Všetci študenti budú povinne maturovať z cudzieho jazyka a slovenského jazyka a literatúry, v prípade škôl s vyučovacím jazykom maďarským zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry. V školách s vyučovacím jazykom maďarským alebo ukrajinským budú maturovať aj z tohto jazyka. Maturanti si pred komisiou vyžrebujú jedno zo schválených maturitných zadaní. Ústna odpoveď je verejná, pričom v jednom dni môže predmetová maturitná komisia vyskúšať najviac 24 žiakov. Maturanti budú mať na odpoveď 20 minút, okrem predmetu teoretická časť odbornej zložky, kde budú mať 30 minút.

Študent môže robiť ústnu formu internej časti maturitnej skúšky bez ohľadu na výsledok externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky. Pri celkovom hodnotení sa budú brať do úvahy výsledky z ústnej aj písomnej časti maturitnej skúšky.

„Ak z ústnej odpovede žiak dostane známku 3 a lepšiu, pre úspešné zvládnutie celej maturitnej skúšky je potrebné, aby v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky získal viac ako 25 percent z celkového počtu bodov alebo v externej časti získal viac ako 33 percent z celkového počtu bodov. V prípade, že z ústnej odpovede dostane známku 4, úspešne zmaturuje len vtedy, ak v písomnej forme internej časti získal viac ako 25 percent bodov a súčasne v externej časti získal viac ako 33 percent bodov,“ hovorí Dupaľová Ksenzsighová s tým, že ak má daný predmet len externú časť, platí podmienka úspešnosti nad 25 percent pri ústnej odpovedi za 3 a lepšie, respektíve nad 33 percent, ak z ústnej maturity dostane žiak známku 4. V prípade, že predmet nemá ani externú časť, na úspešné zmaturovanie z tohto predmetu stačí dosiahnuť z ústnej odpovede prospech nie horší ako 4.

Žiaci, ktorí neuspeli v externej časti maturitnej skúšky, môžu využiť opravný termín, ktorý bude od 3. septembra do 8. septembra.

2 debata chyba
Viac na túto tému: #študenti #matematika #maturitné skúšky