Civilné kódexy zasypali pozmeňujúce návrhy

Nové pravidlá pre rýchlejšie rozhodovanie súdov v sporoch o výživné alebo dedičstvo sú o krok bližšie k praxi. Parlament začal v druhom čítaní rokovať o troch nových zákonoch, ktoré upravujú súdne procesy v súkromnom práve.

20.05.2015 12:00
debata (1)

Odborníci z radov akademickej právnickej obce aj advokáti tieto zákony označujú za jednu z najväčších revolúcií paragrafov od vzniku samostatného Slovenska a za historický medzník občianskeho práva. Mali by priniesť vyššiu kvalitu do súdnych konaní, zrýchliť ich a zjednodušiť.

Vyše 50 rokov platný Občiansky súdny poriadok, ktorý bol viac ako 80 ráz novelizovaný, nahradia tri nové kódexy – Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok. Každý z nich má okolo 500 paragrafov. V parlamentných výboroch pribudlo k trom právnym normám viac ako 400 pozmeňujúcich návrhov. Nové pravidlá by mali začať platiť od júla 2016.

Poslanci o zákone rokovali vo výboroch, ale aj neformálne takmer štyri mesiace. Opozícia nové pravidlá víta, ale k viacerým paragrafom má výhrady. Taktiež kritizovala, že k právnym normám existuje veľké množstvo pozmeňujúcich návrhov a ďalšie ešte pribudnú počas rozpravy. Poslanec Boris Susko (Smer), spravodajca ústavnoprávneho výboru, uviedol, že rozsiahle pozmeňujúce návrhy boli prijaté preto, aby sa vyčistil text od nepresností.

Gábor Gál (Most-Híd) vyčítal návrhu, že zo sudcov znovu spravil administratívnu pracovnú silu. Uviedol príklad o platobných rozkazoch, kde už o nich nebudú rozhodovať vyšší súdni úradníci, ale sudcovia. „Aj toto spomaľuje súdy. Sudcovia by sa mali venovať najmä rozhodovaniu o spore,“ reagoval Gábor.

Nepozdáva sa mu ani miestna príslušnosť súdov, ktoré budú výlučne rozhodovať o zamestnaneckých sporoch. Mnoho ľudí v Trnavskom kraji bude musieť podľa neho hodiny cestovať z rôznych miest na okresný súd do Piešťan, ktorý bude pre tieto spory príslušný. Diskusia v parlamente bude pokračovať aj v stredu.

Civilný sporový poriadok je základným kameňom kódexov. Upravuje postup súdu, strán a osôb, ktoré sa zúčastňujú na konaní. Súdom dáva zákon nové kompetencie, ktorými budú môcť obmedziť prieťahy. Jedna z právomocí sa týka predkladania dôkazov. Sudca bude môcť stranám sporu stanoviť lehotu, do ktorej treba predložiť všetky dôkazy. Po nej už žiadne nepripustí.

Ďalšou zmenou je, že doručovanie zásielok bude priamo viazané na adresu trvalého pobytu. Ak si tam účastník konania takúto zásielku neprevezme, súd ju po zákonnej lehote bude považovať za doručenú.

Vzniká tiež inštitút predbežného prejednania sporu, na ktorom sa môže rozhodnúť, že konanie pred súdom nie je potrebné. Osobitné konania, ktoré sa týkajú rozvodov, dedičstva či detí, rieši samostatný Civilný mimosporový poriadok.

Podľa nových pravidiel by napríklad súd medzi dedičmi nemal trvať roky. Pomôcť by malo tzv. uzavretie dedičskej zmluvy. V nej by sa poručiteľ mohol s dedičmi dohodnúť o rozdelení majetku pre prípad smrti, a tak predísť dlhotrvajúcim hádkam a súdnym naťahovačkám dedičov.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #parlament #Občiansky zákonník #civilné právo