Vianočný príspevok dostane o 98-tisíc dôchodcov viac

Na vianočný príspevok sa tento rok môže tešiť takmer o 98-tisíc dôchodcov viac ako vlani. Ministerstvo práce totiž zvýšilo hornú hranicu penzie, do ktorej môže byť priznaný.

27.05.2015 12:00
dôchodca, penzie, peniaze Foto:
Budúci rok dostane vianočný príspevok takmer o stotitísc dôchodcov viac.
debata (21)

V tomto roku bude 514,80 eura. Rezort túto zmenu odôvodnil zvýšením kvality života ľuďom s nízkymi dôchodkami. Prilepšenie pred Vianocami bude pre niektorých znamenať aj sto eur navyše.

Nárok na vianočné mali vlani tí, ktorých penzia neprekročila 494,40 eura. Túto podmienku splnilo 1,1 milióna ľudí, tento rok by malo ísť o 1 197 592 p­oberateľov dôchodkov. Opäť bude platiť, že štát dôchodcom s najnižšími príjmami pridá viac, naopak, tí s vyššími penziami môžu čakať nižšie vianočné.

Jednorazové zvýšenie vianočných dôchodkov obsahuje novela zákona o poskytovaní vianočného príspevku, ktorú pripravil rezort práce. Rokovať o nej bude dnes vláda, keď prejde aj parlamentom, platiť by mala od novembra.

Jednota dôchodcov Slovenska je spokojná s tým, že vianočný príspevok dostane viac penzistov. „Chystané úpravy by mali zasiahnuť viac penzistov, pretože nárok budú mať aj ľudia, ktorých dôchodky presahujú sumu 500 eur. Vlani bola hranica 494 eur,“ konštatuje jej predseda Ján Lipiansky.

Podľa hovorcu rezortu práce Michala Stušku si dôchodcovia s najnižšími dôchodkami aj naďalej zaslúžia pozornosť a zvýšenie ich reálnych príjmov vďaka vianočnému príspevku či zabráneniu možnému poklesu životného minima. „Už minuloročné zvýšenie vianočného príspevku súviselo so snahou ministra práce Jána Richtera kompenzovať objektívny parameter nízkej, respektíve žiadnej inflácie, ktorá vždy automaticky spôsobuje aj relatívne nízku valorizáciu dôchodkov,“ reagoval Stuška.

Niektoré sumy vianočného príspevku (v eurách)

dôchodok vianočný príspevok jednorázové zvýšenie spolu
145,50 87,26 12,74 100,00
198,00 87,26 12,74 100,00
198,10 87,26 12,74 100,00
198,20 87,25 12,74 99,99
250,50 77,83 12,74 90,57
260,50 76,03 12,74 88,77
396,20 51,61 0 51,61
494,40 33,93 0 33,93
514,80 31,31 0 31,31
514,90 0 0 0

Podľa neho je okruh dôchodcov, ktorí príspevok dostanú, rozdelený do dvoch pásiem. To prvé je definované hranicou dôchodku, ktorou je suma životného minima. Druhé určuje hranica dôchodku (514,80 eura), ktorou je suma zodpovedajúca 60 percentám priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za minulý rok, ktorá bola 858 eur.

Napríklad penzista s dôchodkom na úrovni životného minima, čo je momentálne 198,09 eura, dostane, tak ako vlani, vianočné vo výške 100 eur. Pri hornej hranici penzie 514,80 eura bude jeho vianočný príspevok 31,31 eura. Vlani však penzista s takýmto dôchodkom nedostal žiadny príspevok.

Sociologička SAV Monika Čambáliková nevidí v predvianočnom prilepšení nič zlé vzhľadom na výšku slovenských penzií, ktoré patria v Európskej únii k najnižším. „Politici veľmi dobre chápu, že penzisti sú najdisciplino­vanejší voliči. Nemajú preto záujem znepriateliť si túto početnú sociálnu skupinu,“ upozornila.

Celkový príspevok, ktorý dostanú penzisti, sa skladá z dvoch častí, vianočného a jednorazovej dávky. Dávka má určenú pevnú sumu 12,74 eura. Oproti vlaňajšku sa však zníži počet ľudí, ktorým bude vyplatená, z cca 785-tisíc na 761-tisíc.

Maximálna suma vianočného príspevku 87,26 eura sa zvýši jednorazovo o 12,74 eura ľuďom s dôchodkom nižším ako dvojnásobok životného minima, čiže pod hranicou 396,18 eura. Kroky potrebné na vyplatenie vianočnej dávky urobí Sociálna poisťovňa automaticky, penzisti o príspevok nemusia žiadať. Do posudzovanej sumy dôchodku sa započítava aj penzia, ktorú dôchodca poberá zo zahraničia, alebo výsluhový dôchodok.

Výdavky na vianočné príspevky si vyžiadajú 9,7 milióna eur. Vianočné príspevky sú jedným z 15 opatrení pozitívneho balíčka z dielne vládneho Smeru.

Naposledy sa vianočný príspevok zvyšoval vlani, keď sa základná suma zvýšila zo 75 na súčasných 87,26 eura. Menil sa aj vzorec na jeho výpočet. Navyše pre nízkopríjmových penzistov pribudla jednorazová dávka v sume 12,74 eura.

Vôbec prvýkrát dostali dôchodcovia vianočný príspevok v decembri 2006. Výšky príspevkov sa vtedy menili skokom, stanovených bolo niekoľko kategórií dôchodcov podľa výšky penzií v určitom rozpätí. Dochádzalo však k nespravodli­vostiam. Napríklad dôchodca, ktorého penzia presiahla hranicu kategórie len o pár centov, spadol automaticky do vyššej kategórie a na príspevku stratil 4 až 9 eur. Zavedením výpočtu podľa vzorca sa skoky medzi príspevkami odstránili a vianočné príspevky sú tak spravodlivejšie.

Penzistov postupne čakajú aj ďalšie pozitívne zmeny. Už v júli začne platiť zákon o minimálnom dôchodku. Ten by mal dostať každý, už aj súčasný dôchodca, ak odpracoval aspoň 30 rokov. Jeho suma bude minimálne 269,50 eura mesačne. Tento rok by naň malo mať nárok viac ako 75-tisíc dôchodcov. Plnú sumu minima dostanú vyplatenú len tí poistenci, ktorí odvádzali výhradne do prvého piliera.

Do konca tohto roka by dôchodcovia mali menej doplácať aj za lieky. Zníženie ich spoluúčasti je súčasťou druhého sociálneho balíčka Ficovej vlády. Opatrenie sa dotkne penzistov nad 62 rokov. Ak za štvrťrok nechajú v lekárni viac ako 25 eur, rozdiel im vráti zdravotná poisťovňa. Napríklad, ak na lieky poistenec minie štvrťročne 60 eur, dôchodca od poisťovne dostane späť 35 eur. Tzv. ochranný limit na lieky majú dôchodcovia aj dnes, za kvartál však predstavuje sumu 45 eur. Jej zníženie na 25 eur bude znamenať, že lieky budú dostupnejšie a narastie počet ľudí, ktorí budú v ochrannom limite.

Vianočný príspevok

  • Sociálna poisťovňa ho bude vyplácať do maximálnej sumy mesačného dôchodku 514,80 eura,
  • pri poskytnutí vianočného príspevku sa prihliada napríklad aj na výsluhové dôchodky či dôchodky z cudziny.

Suma vianočného príspevku podľa výšky dôchodku

  • príspevok sa bude pohybovať v rozmedzí od 87,26 eura do 31,31 eura, pričom platí – čím vyšší dôchodok, tým nižší vianočný príspevok,
  • poberatelia dôchodku vo výške 514,80 eura dostanú vianočný príspevok v sume 31,31 eura,
  • okrem vianočného penzisti dostanú jednorazovo navyše 12,74 eura. Toto navýšenie sa bude týkať tých, ktorých dôchodok alebo úhrn dôchodkov nepresahuje 2-násobok životného minima v tomto roku pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Čiže vianočné sa zvýši o 12,74 eura ľuďom, ktorých penzia nepresahuje 396,18 eura.

Vzorec na výpočet vianočného príspevku

VP = 87,26 – 0,18 x [(D + iný dôchodok) – 198,09] VP = vianočný príspevok, 87,26 je maximálna suma vianočného príspevku, D je suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov za mesiac december 2015, 198,09 je suma životného minima pre jednu plnoletú osobu podľa zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime.

© Autorské práva vyhradené

21 debata chyba
Viac na túto tému: #penzia #Dôchodcovia #vianočný príspevok