Ministerstvo vnútra preveruje učebnicu o konšpiráciách, môže ísť o plagiát

Zástupcovia ministerstva vnútra sa stretli so zástupcami Inštitútu ľudských práv (IĽP) k učebnici s názvom "Dôveruj, ale preveruj", ktorá pochádza z dielne inštitútu. Kniha totiž môže byť plagiátom.

28.05.2015 15:22
Peter Weisenbacher Foto:
Peter Weisenbacher (na snímke) a Alena Krempaská sú autormi učebnice pre žiakov, ktorá má poukázať na nebezpečenstvo konšpiračných teórií a extrémizmu na internete. Ministerstvo preveruje, či nejde o plagiát.
debata (26)

Predsedníčka združenia Ľudia proti rasizmu Irena Bihariová v knihe našla doslovné časti zo svojej knihy z roku 2012 s názvom Cyberhate – nenávisť na internete. Vydanie učebnice Petra Weisenbachera a Aleny Krempaskej z IĽP „Dôveruj, ale preveruj“, ktorá má pomôcť stredoškolským učiteľom, podporil rezort vnútra sumou 5 300 eur v rámci projektu Informovanosťou proti extrémizmu na internete.

Rezort vnútra na stretnutí požiadal o doplnenie informácií. „V týchto dňoch ministerstvo vnútra vyhodnocuje a overuje všetky vyúčtovania k projektu,“ uviedla Michaela Paulenová z tlačového odboru kancelárie ministerstva vnútra. Dodala, že ďalšie stretnutie bude na budúci týždeň.

Weisenbacher tvrdí, že „kniha v zozname bibliografických odkazov uvádza všetky zdroje, ktoré boli použité presne podľa platnej normy, žiaden zdroj ani autor nebol vynechaný“. Podľa Ireny Bihariovej prekopírovala predmetná učebnica pomerne rozsiahle časti z jej publikácie, a to bez uvedenia zdroja a citácií. „Navyše ich miestami doplnila vlastnými, fakticky nesprávnymi vsuvkami,“ poznamenala.

Autori knihy: Uviedli sme zoznam použitej literatúry

Autori učebnice sa obhajujú tým, že na konci knihy uviedli zoznam použitej literatúry, no ten podľa Bihariovej takúto situáciu nerieši. „Zoznam použitej literatúry na konci učebnice, ktorým inštitút svoj postup obhajuje, situáciu nerieši, pretože v učebnici nie sú oddelené ich texty od tých častí, ktoré prevzali z mojej publikácie,“ uviedla. Ako pokračovala, ponúkajú tak čitateľovi falošný dojem, že autormi diela sú oni, hoci v skutočnosti publikáciu vyskladali z prác iných autorov.

zväčšiť Porovnanie jednej z pasáží učebnice a textu z... Foto: Profil Ireny Biháriovej na sociálnej sieti Facebook
učebnica o konšpiráciách, plagiát Porovnanie jednej z pasáží učebnice a textu z knihy Ireny Biháriovej z roku 2012 s názvom Cyberhate – nenávisť na internete.

Bihariovú však zaráža i to, že svoj postup zdôvodňujú tým, že ich publikácia nemá vedecký žáner a preto nie je nutné v nej uvádzať citácie. „V skutočnosti im však túto povinnosť ukladá autorský zákon, ktorý nerozlišuje medzi žánrami diel, a jeho porušenie nie je možné ospravedlniť tým, že študentov by korektné citácie vraj iba miatli,“ doplnila.

Autori učebnice „Dôveruj, ale preveruj“ zrejme porušili viacero paragrafov aktuálneho autorského zákona. V prípade paragrafu o majetkových právach sa píše, že „autor má právo udeľovať súhlas na každé použitie diela, najmä na vyhotovenie rozmnoženiny diela, verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva, verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny nájmom alebo vypožičaním, spracovanie, preklad a adaptáciu diela, zaradenie diela do súborného diela, verejné vystavenie diela, verejné vykonanie diela či verejný prenos diela.“

Bihariová sa môže domáhať viacerých vecí

V autorskom zákone a jeho paragrafe o citácii diela sa tiež píše, že: „Bez súhlasu autora možno použiť krátku časť zverejneného diela vo forme citácie v inom diele len na účel recenzie alebo kritiky tohto zverejneného diela alebo na vyučovacie účely, vedeckovýskumné účely alebo umelecké účely…pri citácii sa musí uviesť meno autora alebo jeho pseudonym, ak nejde o anonymné dielo, alebo meno osoby, pod ktorej menom sa dielo uvádza na verejnosti, ako aj názov diela a prameň…“

Irena Bihariová ako autorka knihy, z ktorej inštitút časti prevzal, sa môže podľa aktuálneho znenia autorského zákona domáhať viacerých vecí. Ako sa uvádza v zákone, je to napríklad „určenie svojho autorstva, poskytnutie informácií o pôvode rozmnoženiny alebo napodobeniny diela, o spôsobe a rozsahu jej použitia, ale aj odstránenie následkov zásahu do práva na náklady osoby, ktorá neoprávnene zasiahla alebo hrozila neoprávneným zásahom“.

Učebnica „Dôveruj, ale preveruj“ vznikla proti konšpiráciám či extrémizmu na internete, má pomôcť pedagógom na stredných školách. Mladí ľudia sú podľa Petra Weisenbachera najrizikovejšou skupinou, pretože v tomto období si vytvárajú názory na politiku, spoločnosť či ľudské práva. Brožúra jednoducho vysvetľuje, podľa čoho rozpoznať konšpiračnú teóriu či plateného „trolla“, ktorý má meniť mienku ľudí v diskusiách na internete. Učebnica popisuje i základy mediálnej gramotnosti, ktoré používateľom internetu pomáhajú zorientovať sa v obrovskom množstve informácií, ktorými sú zahltení.

26 debata chyba
Viac na túto tému: #kniha #autorský zákon #plagiát #Inštitút ľudských práv #Peter Weisenbacher