Na Všeobecný súd EÚ má ísť Patakyová, hoci nevie po francúzsky

Za kandidátku na doplnkovú sudkyňu Všeobecného súdu EÚ vo štvrtok Súdna rada SR zvolila Máriu Patakyovú. Zo 17 prítomných členov za ňu hlasovalo 12, proti nebol nikto a zdržali sa piati členovia. Za jej protikandidáta Jána Mazáka hlasovalo päť členov, traja boli proti a zdržali sa deviati. Tretí pôvodne ohlásený kandidát Miroslav Gavalec svoju kandidatúru písomne stiahol.

28.05.2015 15:20
debata (4)

Patakyová, ktorú na kandidatúru nominoval člen Súdnej rady SR Milan Ďurica, v rámci svojej prezentácie priznala, že neovláda francúzsky jazyk, ktorý je pracovným jazykom súdu. Ako však zdôraznila, je pripravená tento nedostatok odstrániť.

„Pokiaľ by som si na to netrúfala, tak by som tu dnes nestála,“ vyhlásila. Na tento nedostatok poukázal aj jej protikandidát Mazák navrhovaný členom Súdnej rady SR Jánom Klučkom. „Nedomnievam sa, že tento problém sa ukončí dnešnou voľbou kandidátky na post sudkyne Všeobecného súdu, pretože výbor (výbor založený na základe zmluvy o fungovaní EÚ) bude pozorne skúmať, či sa splnili predpoklady, ktoré vyžaduje Európska únia a nie tie v podstate neznáme predpoklady, ktoré posudzovala súdna rada,“ povedal médiám Mazák.

Podľa neho zvolená kandidátka popri neznalosti jazyka nespĺňa ani predpoklad zastávania vysokej súdnej funkcie v domovskej krajine po dobu aspoň 12 rokov. „Ako sa postaví výbor k tomu, že tieto dva predpoklady neboli splnené, to už je otázka na členov výboru. Držím profesorke Patakyovej palce, ale nebude to príjemný rozhovor,“ dodal Mazák. Pozície dodatočných sudcov by sa mali vytvoriť v rámci reformy a rozširovania súdu od septembra tohto roku.

Po zvolení kandidáta ho musí ešte posúdiť vláda a v prípade jej kladného stanoviska ho ministerstvo zahraničných vecí predloží Generálnemu sekretariátu Rady EÚ. Kandidátov zo Slovenska následne posúdi výbor vytvorený na základe Zmluvy o fungovaní EÚ. Po tom, čo tento výbor vydá stanovisko ku kandidátovi, môžu byť členovia Všeobecného súdu Európskej únie vymenovaní na základe vzájomnej dohody vlád členských štátov.

Všeobecný súd sídli v Luxemburgu a skladá sa najmenej z jedného sudcu za každý členský štát. Jeho pracovným jazykom je len francúzština. Svoju činnosť začal v roku 1989 pod názvom Súd prvého stupňa. Bol zriadený, aby sa zabezpečila európskym občanom dvojstupňová súdna kontrola v určitých oblastiach a zároveň, aby sa odbremenil Súdny dvor.

Všeobecný súd rozhoduje v prvom stupni o žalobách podaných fyzickými alebo právnickými osobami, ktoré smerujú k zrušeniu aktov inštitúcií, orgánov a agentúr Európskej únie, ktoré sú im určené alebo ktoré sa ich priamo a osobne dotýkajú.

Ďalej rozhoduje o žalobách podaných členskými štátmi proti Komisii, žalobách podaných členskými štátmi proti Rade, týkajúcich sa aktov prijatých v oblasti štátnej pomoci, opatrení na ochranu obchodu („dumping") a aktov, ktorými vykonáva svoju výkonnú právomoc.

Rozhoduje tiež o žalobách smerujúcich k náhrade škody spôsobenej inštitúciami alebo orgánmi a agentúrami Európskej únie alebo ich zamestnancami. Do kompetencie tohto súdu patrí aj rozhodovanie o žalobách vo veciach duševného vlastníctva podaných proti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) a proti Úradu Spoločenstva pre ochranu odrôd rastlín. Proti rozhodnutiam Všeobecného súdu EÚ možno v lehote dvoch mesiacov podať odvolanie na európsky Súdny dvor, uvádza sa na stránke europa.eu.

Na Súdnom dvore Európskej únie, ktorý sa skladá zo Súdneho dvora a Všeobecného súdu, v súčasnosti pôsobia dvaja slovenskí sudcovia, jeden na Súdnom dvore a jeden na Všeobecnom súde. Okrem nich tam pôsobia ďalší Slováci na rôznych pozíciách – sú tam traja referendári, dvaja tlmočníci, viac ako dvadsať právnikov – prekladateľov, štyria právnici na poste administrátorov a viac ako desať asistentiek.

4 debata chyba
Viac na túto tému: #kandidátka #Všeobecný súd EÚ #Patakyová