Sú starí, chorí a šikanovaní

Mala majetky aj peniaze. Keď dom prepísala na synovca a umožnila mu prístup k účtu, nezostalo jej nič. Skončila v charitatívnom domove dôchodcov. Nemala si za čo kupovať ani základné hygienické potreby. Pani Marta z Bratislavy nie je jediná. Až 80 percent starších ľudí na Slovensku sa už stretlo s týraním na vlastnej koži alebo vo svojom blízkom okolí. Ochrániť ich pred zneužívaním chce nová smernica, ktorá by mala byť hotová v novembri.

29.06.2015 07:00
senior, dôchodca, týranie, bitka, fyzické násilie Foto:
Starší ľudia často násilie zamlčujú a správanie svojich detí si idealizujú.
debata (20)

Z prieskumu, ktorý robilo Fórum pre pomoc starším, tiež vyplýva, že seniori sú najviac týraní ich príbuznými priamo v rodinách, a to až 64,8 percenta.

Rafinované telesné ubližovanie, ako je chlad v izbe, sprchovanie studenou vodou, odopieranie jedla či liekov. To je len zlomok toho, čím si niektorí seniori prechádzajú. Hanbia sa za svoju situáciu a často ani nie sú schopní dovolať sa pomoci, lebo sú izolovaní od okolia.

„Vo vyššom veku sa ešte intenzívnejšie prejavuje sociálne násilie, keď napríklad muž svojej žene zakáže všetky sociálne kontakty a vyžaduje sústavnú starostlivosť. Výnimkou nie je ani sexuálne násilie,“ hovorí Katarína Čierna z bratislavského Centra sociálnych služieb Nádej.

Skrytý problém

Napriek tomu, že Trestný zákon umožňuje potrestať osobu, ktorá obmedzuje osobnú slobodu a porušuje práva inej osoby, v praxi sa využíva málo. Dôvodom je, že problém je skrytý a väčšinou sa odohráva za dverami domácností, upozorňuje prezidentka Fóra pre pomoc starším Ľubica Gálisová. Podľa Kataríny Čiernej klasické domáce násilie nemá tendenciu ustupovať. Naopak, stupňuje sa a pokračuje aj v seniorskom veku.

Starší ľudia často násilie zamlčujú a idealizujú si správanie svojich detí. Práve tie dokážu rodičov šikanovať najviac. Oberajú ich o peniaze, chcú, aby na nich prepísali svoj majetok a sľúbia im doopatrovanie. Seniori kvôli citovému vzťahu posúvajú svoje hranice a dostávajú sa tak podľa Čiernej do situácie, v ktorej si sami nevedia rady.

V jednom z bratislavských klubov dôchodcov sa zamestnanci Centra Nádeje stretli okrem pani Marty aj s ďalším podobným prípadom. Žena prepísala štvorizbový byt na dcéru, ktorá jej dovtedy sľubovala, že sa o ňu postará a bude tam pokojne môcť dožiť. Dcére vyhovela, ale do zmluvy nezahrnula právo na dožitie. O pár dní bola na ulici.

„Mesiac v lete prespávala vonku. Potom ju prichýlila iná pani z klubu seniorov. Stále preto starším ľuďom zdôrazňujeme, aby nepodpisovali zmluvy, ktorým nerozumejú. Nech kontaktujú nejakú nestrannú osobu, ktorá im to skontroluje. Prípadne sa ísť popýtať na miestny úrad, kde by mohli nájsť bezplatnú právnu pomoc,“ vysvetľuje sociálna pracovníčka Katarína Čierna.

Európa pripravuje novú smernicu

Riaditeľka Fóra pre pomoc starším Ľubica Gálisová upozorňuje, že problém týrania seniorov riešia aj ostatné európske krajiny. „Je akútny a je potrebné prijať nové smernice a definície násilia, aby boli zabezpečené rovnaké práva a dôstojný kvalitný život seniorov,“ zdôrazňuje. Rokovali už o tom aj predstavitelia Rady Európy, OSN aj Národného inštitútu pre ľudské práva.

Výsledkom je rozhodnutie pripraviť novú smernicu na ochranu starších proti zneužívaniu a týraniu, ktorá by mala byť hotová v novembri tohto roku. Pripravuje ju Európska komisia. „Doteraz nebola prijatá osobitná smernica, ktorá by sa týmto problémom zaoberala, takže toto je pokrok,“ vysvetľuje Gálisová.

Pomáha aj bezplatná Senior linka

Aj Centrum nádeje sa rozhodlo viac pomáhať. „V tomto roku sme už navštívili 16 klubov v Bratislave a okolí a stretli sme sa s 262 seniormi a seniorkami. S formami domáceho násilia sa stretávajú osobne, o čom svedčí aj zvýšený počet telefonátov, ktoré od nich zaznamenávame,“ hovorí Čierna. Projekt besied financujú z Nórskych fondov a zo štátneho rozpočtu.

Organizácia Fórum pre pomoc starším od roku 2008 prevádzkuje bezplatnú telefonickú Senior linku, na ktorú sa môžu obrátiť seniori alebo ich rodinní príslušníci či susedia, ktorí majú podozrenie na týranie či násilie. Denne dostanú asi tri až štyri podnety.

V prieskume, ktorý organizácia uskutočnila, celkovo oslovila 375 ľudí vo veku 55 až 85 rokov. Z toho bolo 220 žien a 155 mužov. Z nich dve tretiny bývajú vo väčších alebo menších mestách. Až 90 percent opýtaných potvrdilo, že majú informácie o týraní starších ľudí. Sociológ Stanislav Buchta si tento jav vysvetľuje tým, že v spoločnosti ustupujú postoje medzigeneračnej solidarity.

„Keď sa na to pozeráme cez optiku seniorov, tí budú vždy nespokojní, pretože oni boli k svojim rodičom oveľa viac ústretoví,“ hovorí Buchta a dodáva, že dôvodom sú aj silné ekonomické problémy mladých ľudí. Život pod stresom zapríčiňuje, že tento problém vidieť nechcú. „V minulosti boli viacgeneračné rodiny v jednom dome. Dnes sú izolované, a to vedie k odcudzeniu,“ dodáva sociológ.

Najčastejšie formy páchania násilia na starších

  • Telesné násilie – spôsobovanie bolesti, bitie, kopanie, škrtenie, popálenia, vystavovanie chladu, odopieranie jedla, liekov, ošatenia, zanedbávanie.
  • Citové a psychické násilie – urážky, hrozby, zastrašovanie, ponižovanie, obmedzovanie osobnej slobody a rozhodovania, obmedzovanie pohybu a zatváranie v byte, obmedzovanie kontaktov s verejnosťou a blízkymi, ničenie alebo odoberanie predmetov, na ktoré je senior citovo nadviazaný.
  • Finančné a majetkové zneužívanie – odobratie penzie, zákaz používať samostatne finančné prostriedky, zákaz kupovania stravy, liekov, oblečenia, nátlak na prepisovanie majetku a s tým spojené obmedzovanie vlastníckych a užívateľských práv, vymáhanie neprimeraných platieb za služby, bývanie, elektrinu, kúrenie, vyhrážanie sa vyhodením z bytu.
  • Zanedbanie starostlivosti – zodpovedná osoba nezabezpečuje primerané potreby a služby pre staršieho, čo spôsobuje poruchy výživy, hydratácie, prechladnutie, hnisajúce rany, dekubity, zanedbaný odev a bývanie, nezabezpečenie potrebných zdravotníckych pomôcok.
  • Nežiaduce formy ošetrovania – neprimeraná starostlivosť, nedostatočná medicínska starostlivosť, odopieranie zabezpečenia opatrovateľskej služby, odmietanie domácej starostlivosti či zabezpečenia návštevy lekára.

© Autorské práva vyhradené

20 debata chyba
Viac na túto tému: #seniori #psychické týranie #fyzické týranie