Globálne otepľovanie: Najhoršie vyhliadky má Afrika

Ak rešpektujeme, že pribúdajú anomálie v počasí, tak dôsledky súčasnej klimatickej zmeny môžu život ľuďom na Zemi v budúcnosti veľmi skomplikovať, tvrdí klimatológ Pavol Faško.

07.07.2015 14:30
debata (4)

Aké následky má globálne otepľovanie a čoraz vyššie teploty na Zem?
Globálne otepľovanie narušuje stabilitu klimatického systému Zeme. Problémom je rýchlosť, akou rastie koncentrácia oxidu uhličitého v atmosfére. Toto tempo potom rôznymi väzbami, ktoré v klimatickom systéme Zeme existujú, iniciuje aj vzostup teploty zemského povrchu, otepľovanie morí a oceánov a aj rast teploty vzduchu.

Otepľovanie má svoje regionálne špecifiká, neprebieha kontinuálne, ale napriek tomu je rýchlosť vzostupu teploty neporovnateľná s tým, ako takéto zmeny prebiehali v geologických epochách Zeme. Treba zdôrazniť, že táto zmena je neprirodzená a je podmienená činnosťou človeka.

Celý proces ešte urýchľuje globalizácia svetového hospodárstva. Práve preto sú scenáre klimatickej zmeny alternatívne, podľa toho, ako sa bude rozvíjať ekonomika, aké zdroje energie sa budú využívať a koľko ľudí bude žiť na Zemi.

Kam až to môže zájsť?
Vedecké štúdie priznávajú, že už vzrast globálnej teploty Zeme o dva stupne Celzia, môže byť kritickou hranicou. Stále registrujeme stav, ktorý sa k tejto hranici iba blíži. Niektoré scenáre klimatickej zmeny však obsahujú aj oteplenie na úrovni štyroch, dokonca aj šiestich stupňov, a to v horizonte najbližších 85 rokov.

Ak rešpektujeme, že pribúdajú anomálie v počasí, už aj pri relatívne menej nápadnom aktuálnom oteplení, v porovnaní s najpesimistic­kejšími scenármi, tak dôsledky súčasnej klimatickej zmeny môžu život ľuďom na Zemi v budúcnosti veľmi skomplikovať. V tomto platí zase rôzna regionálna účinnosť.

Ktorých častí sveta sa to dotkne najviac?
Najhoršie vyhliadky v tomto zmysle má ako kontinent Afrika, ďalej sú to oblasti Blízkeho východu, veľa regiónov Južnej Ázie, ale aj niektoré oblasti Južnej Ameriky. Trochu menej dramatické, ale nie priaznivé, by to mohlo byť aj v južnej a juhovýchodnej Európe. Potom bude zrejme existovať určitá prechodná oblasť, do ktorej by malo patriť aj Slovensko.

V tomto pásme by sa dal využiť potenciál tamojšej krajiny, ktorý dáva akýsi manévrovací priestor, kde sa dá adaptačnými opatreniami, spočívajúcimi, napríklad v usmerňovaní poľnohospodárstva, lesníctva, vodného hospodárstva, energetiky, dosiahnuť zmiernenie negatívneho vplyvu klimatickej zmeny. Najmenej negatívne ovplyvnení klimatickou zmenou by mali byť ľudia žijúci napríklad v Škandinávii.

Zažila Zem v minulosti takéto obdobie intenzívneho otepľovania?
Klimatická zmena, spôsobená predovšetkým činnosťou človeka v posledných storočiach, sa nemôže konfrontovať s klimatickými zmenami v geologických epochách Zeme, ktoré mali úplne iný pôvod a aj ich priebeh z časového hľadiska bol neporovnateľný.

© Autorské práva vyhradené

4 debata chyba
Viac na túto tému: #počasie #leto #horúčavy #Afrika #globálne otepľovanie #klimatické zmeny