Mimovládky: Slovensko v prípade homosexuálov porušuje dohovor o ľudských právach

21.07.2015 15:59

Odmietaním právneho uznania párov rovnakého pohlavia Slovensko porušuje Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd. V tlačovom vyhlásení to konštatuje Platforma mimovládnych organizácií Životné partnerstvo.

Odvoláva sa pritom na utorňajšie rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP), podľa ktorého Taliansko porušilo článok osem spomínaného dohovoru v prípade troch talianskych párov rovnakého pohlavia, ktorým neumožnilo prístup k žiadnej forme právneho uznania ich partnerstva.

Podľa ESĽP so sídlom v Štrasburgu ich „faktické partnerstvo spadá pod kvalifikáciu rodinného života,“ na ktorý sa vzťahuje ochrana podľa článku osem Dohovoru. Súd v prelomovom jednohlasnom rozhodnutí konštatoval, že táto ochrana sa vzťahuje aj na páry rovnakého pohlavia.

ESĽP v rozsudku poznamenal, že právne uznanie párov rovnakého pohlavia je zjavným trendom v členských krajinách Rady Európy, z ktorých väčšina tento typ legislatívy už prijala. Slovensko k nim však nepatrí, z čoho vyplýva, že taktiež porušuje Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ku ktorému sa prihlásilo ešte v roku svojho vzniku. Životné partnerstvo je preto pripravené spolupracovať so všetkými politickými stranami pri uzákonení životných partnerstiev pre ľudí rovnakého pohlavia.

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku