Andrej Kiska požiadal poslancov o novelu Ústavy o veku sudcov

Prezident Andrej Kiska žiada poslancov o novelu Ústavy s cieľom zaviesť jasné pravidlá pre vek, do ktorého sudcovia nižších súdov a Najvyššieho súdu môžu vykonávať svoju profesiu.

01.09.2015 14:58 , aktualizované: 16:27
Andrej Kiska Foto: ,
Prezident Andrej Kiska počas vyhlásenia pri príležitosti štátneho sviatku Deň Ústavy SR.
debata (55)

Deň Ústavy SR je aj dňom zodpovednosti, tvrdí prezident SR Andrej Kiska a poukazuje tak na zodpovednosť politikov, ako i občanov voči sebe navzájom, aj voči našej republike. „Mám na mysli najmä zodpovednosť tých, ktorí sme boli v našej republike zvolení alebo vymenovaní do ústavných funkcií. Do rozhodujúcich pozícií, v ktorých niet priestor pre nič iné len pre zodpovednosť za správny výkon zverených právomocí. Mám však na mysli i širšiu zodpovednosť, ktorá sa nezužuje len na výkon kompetencií, ale zahŕňa účinnú ochranu všetkých, ktorí žijú, zdržiavajú sa alebo pracujú na území Slovenskej republiky,“ povedal médiami Andrej Kiska v príhovore k štátnemu sviatku, Dňu Ústavy SR.

Hodnoty garantované Ústavou by podľa hlavy štátu nemali význam, ak by sme ich nechránili, „bez toho, aby každý priložil ruku k ich uplatňovaniu“. V príhovore pred médiami k dnešnému Dňu Ústavy SR vyzdvihol prezident i vzájomnú toleranciu, úctu človeka k človeku, rovnosť ľudí. Zdôraznil solidaritu a slušnosť, o ktorej ako poznamenal „mnohí hovoria, že sa vytráca zo života a zo vzťahov medzi ľuďmi“.

„Dnes ako Slovenská republika s úplnou samozrejmosťou existujeme a žijeme podľa Ústavy – a jej prijatie je v každej demokratickej krajine takým významným a určujúcim počinom, že azda niet krajiny, kde by si takýto deň nepripomínali,“ konštatoval ďalej Andrej Kiska. Zdôraznil zároveň, že ústava nám garantuje najmä „také hodnoty, akými sú základné práva a slobody, právny a demokratický štát a parlamentná forma vlády“.

Prezident žiada poslancov o novelu Ústavy

Prezident Andrej Kiska žiada poslancov o novelu Ústavy s cieľom zaviesť jasné pravidlá pre vek, do ktorého sudcovia nižších súdov a Najvyššieho súdu môžu vykonávať svoju profesiu.

Andrej Kiska vo vyhlásení pre médiá venovanom štátnemu sviatku, Dňu Ústavy SR oznámil, že v pondelok 31. augusta poslal list všetkým poslancom s návrhom na zmenu Ústavy. Hlava štátu navrhuje, aby všetci sudcovia, ktorí dosiahli vek 67 rokov na všeobecnom súde (nižšie súdy) a 70 rokov na Najvyššom súde, automaticky skončili vo funkcii.

„Návrh počíta s prechodným obdobím pre sudcov, ktorí dovŕšia tento vek v nasledujúcich mesiacoch. Sú to vekové hranice, ktoré odrážajú predĺženie priemernej dĺžky života a súčasne vekové limity v iných štátoch, predovšetkým v členských štátoch Európskej únie,“ priblížil návrh médiám Andrej Kiska.

Premiér Robert Fico a prezident Andrej Kiska... Foto: SITA, Robert Tappert
Robert Fico, Andrej Kiska Premiér Robert Fico a prezident Andrej Kiska počas slávnostného zasadnutia Národnej rady Slovenskej republiky pri príležitosti 23. výročia prijatia Ústavy SR v Rytierskej sále Bratislavského hradu.

Prezident v liste poslanom pripomína, že napriek tomu, že ústavná aj zákonná úprava je jednoznačná, teda, že Súdna rada navrhuje prezidentovi odvolanie sudcu po dovŕšení 65 rokov a prezident môže takého sudcu odvolať, sa táto úprava rôznymi spôsobmi obchádza. V praxi napríklad sudcovia s prerušeným výkonom funkcie sudcu (na vlastnú žiadosť pred dovŕšením 65 rokov veku) neboli Súdnou radou SR už po dovŕšení 65 rokov veku navrhnutí na odvolanie.

Niektorí sa podľa Kisku dokonca po preklenutí tohto veku vrátili do aktívneho výkonu funkcie sudcu a predpísaný zákonný postup súvisiaci s vekom 65 rokov sa v takýchto prípadoch vôbec neuplatnil. „Zaznamenal som aj prípady, keď sa prezidentom odvolaní sudcovia bránili a vyhýbali prevzatiu rozhodnutia o ich odvolaní. Nepovažoval som ten stav ani za zákonný, ani za zodpovedajúci autorite a vážnosti ústavných orgánov a sudcovského stavu samotného,“ povedal dnes pred médiami prezident A. Kiska.

Podľa hlavy štátu je však v tejto oblasti „široká odborná zhoda o vhodnosti upraviť proces zániku funkcie sudcu z dôvodu veku“, s ktorou sa stotožňuje. „Zhodu vidím v tom, aby prezident ako predstaviteľ výkonnej moci bol vyňatý z procesu rozhodovania o zániku funkcie sudcu. A funkcia sudcu by mala po dovŕšení ustanoveného veku zaniknúť automaticky, na základe ústavnej úpravy.“ Prezident to konštatoval na základe viacerých rozhovorov „s predstaviteľmi zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci, medzi nimi aj predsedom parlamentu, ministrom spravodlivosti, predsedníčkou Najvyššieho súdu a Súdnej rady“.

Prezident nemá právo zákonodarnej iniciatívy

Keďže ako prezident republiky nemá Andrej Kiska právo ústavodarnej a zákonodarnej iniciatívy, obracia sa na poslancov parlamentu. Pritom si uvedomuje, že najbližšie obdobie bude poznamenané budúcoročnými parlamentnými voľbami „a ešte s väčšou pozornosťou zákonodarcov než doteraz bude vnímané, kto s iniciatívou zmeniť ústavu a príslušné zákony prichádza“. Je však presvedčený, „že úpravu zániku funkcie sudcu z dôvodu veku potrebujeme, aby vniesla poriadok do nášho ústavného systému aj sudcovského stavu, aby netvorila príčiny politických a odborných sporov“, prezentoval prezident médiám svoj list poslancom.

Zároveň si myslí, že z vyššie spomenutých dôvodov by bolo vhodné prijať potrebné ústavné a zákonné úpravy čo najskôr. Prezident sa s listom s návrhom zmien a ich zdôvodnením obrátil 31. augusta na všetky poslanecké kluby a skupiny v NR SR, vrátane nezaradených poslancov a požiadal ich, aby si tento návrh osvojili a predložili ešte v tomto volebnom období.

Pellegrini si vie predstaviť stanovený vek u sudcov

Predseda parlamentu Peter Pellegrini si vie predstaviť v ústave obmedzenie veku sudcov. Ako povedal, s prezidentom o tom hovorili. „Bolo by logické, aby prezident nemal vo svojej kompetencii rozhodovať, či odvolá, alebo neodvolá sudcu po dosiahnutí veku. Sám prezident by sa rád takejto kompetencie vzdal,“ povedal. Podľa neho sa to však nemôže udiať hneď, lebo súdy by nezvládli okamžitý odchod sudcov, ktorí majú viac ako 65 rokov. „Diskusia zrejme bude aj o tom, aký vek by to mal byť, či 65, alebo viac,“ konštatoval. Pellegrini si však myslí, že takáto úprava nebude prijatá do konca volebného obdobia. „Možno sa to len pripraví, aby to prijala nová NR SR,“ dodal.

Minister spravodlivosti Tomáš Borec Kiskov návrh na obmedzenie veku sudcov v Ústave nepovažuje za nový, pretože pred časom o ňom hovorila predsedníčky súdnej rady. „Ak bude politická vôľa, ja ako rezortný minister budem za. Vek bude predmetom debaty,“ povedal novinárom.

Pavol Hrušovský (KDH) je za jasnú ústavnú úpravu vekového cenzu pre sudcov. Upozorňuje však, že na to treba veľkú politickú vôľu. „Vystáva otázka, či sme kvôli tomuto pripravení meniť Ústavu SR. Vždy som bol proti malým zmenám. Ale ak to pomôže konsolidovať súdnu moc na Slovensku, tomu sa nebránim. Vyžaduje si to odbornú a politickú diskusiu,“ povedal pre agentúru SITA.

55 debata chyba
Viac na túto tému: #ústava #sudcovia #novela #Andrej Kiska