Štát opäť predáva časť Detského mestečka v Zlatovciach

, 08.09.2015 16:00
Zájladná škola, škola, Zlatovce,
Základná škola Na dolinách, ktorá sa nachádza v areáli detského mestečka, by mohla prísť v dražbe o telocvičňu aj jedáleň. Autor: ,

Časť areálu Detského mestečka v Trenčíne-Zlatovciach ide znovu do dražby. Jedáleň, telocvičňu a priľahlé pozemky štát ponúka na predaj ako prebytočný majetok. Ak sa nájde záujemca, ktorý ich kúpi a zmení ich zameranie, tunajšia základná škola sa dostane do problémov.

Na predaj sú budovy školskej jedálne s kuchyňou, telocvične s krytým bazénom, skleník a pozemky s celkovou plochou 1,8 hektára. Cena tohto majetku bola na základe znaleckého posudku stanovená na 1,05 milióna eur a záujemcovia sa môžu o kúpu uchádzať do 2. októbra formou elektronickej aukcie. Je to už jej tretie kolo, doterajšie dve boli neúspešné. Podľa vyjadrenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny tieto nehnuteľnosti štát predáva preto, že neslúžia a v budúcnosti ani nebudú slúžiť Detskému mestečku na plnenie jeho úloh.

Z pôvodne jednej inštitúcie, Detského mestečka, sa koncom roka 1999 po delimitácii odčlenila Základná škola Na dolinách, ktorá má teraz 220 žiakov. Nachádza sa v areáli mestečka, ale dostala sa do majetku mesta. Telocvičňa a jedáleň zostali súčasťou detského domova, teda vo vlastníctve štátu. Pre štát je teraz nepotrebným, no pre školu prepotrebným majetkom. Telocvičňu aj jedáleň stále využíva a detskému domovu platí nájomné.

„Možno pre niekoho tieto budovy nie sú hodné zreteľa, ale pre školu sú veľmi dôležité. Neviem si predstaviť fungovanie školy bez telocvične a jedálne. Varíme jedlo nielen pre našich žiakov, ale aj pre žiakov súkromnej základnej školy pre autistické deti, ktorá tu má prenajaté priestory, pre materskú školu v tomto areáli, aj trom škôlkam mimo neho,“ vraví Anna Plachká, riaditeľka Základnej školy Na dolinách.

Aj bez telocvične je fungovanie školy podľa jej riaditeľky nemysliteľné. Niektoré školy na Slovensku síce využívajú namiesto telocvične chodby, ale tu je to ťažko predstaviteľné, chodby sú príliš úzke. „Museli by sme to riešiť inak, napríklad prenajať si niekde priestory alebo zadovážiť si nafukovaciu halu. Nemyslím si však, že by to bola dobrá cesta, veď keď už je tu postavená telocvičňa, prečo vymýšľať takéto provizóriá,“ dodala Plachká.

Za jedáleň platí škola nájomné 1 300 eur ročne, plus zálohové platby na energie vo výške 1 600 eur mesačne. Za telocvičňu platí len energie, čo predstavuje 875 eur mesačne. Jedáleň bola pôvodne určená všetkým chovancom Detského mestečka, tých tu bývalo okolo dvesto. Do jedálne chodili na obedy aj večere, varilo sa tu aj cez víkendy. Teraz si však varia doma, v jednotlivých bunkách. Do školskej jedálne chodia iba tie deti z detského domova, ktoré navštevujú tunajšiu základnú školu. Tých je asi dvadsať, väčšina chodí do špeciálnych škôl.

Do telocvične a jedálne štát už roky neinvestoval, a tomu zodpovedá aj ich stav. Obe budovy a ich zariadenia by potrebovali rekonštrukciu. Ani škola, ani mesto ako jej zriaďovateľ sa však nemôžu pustiť do ich renovácie, podľa zákona nemôžu investovať do cudzieho majetku. Pre školu by bolo ideálnym riešením, keby ich prevzalo od štátu mesto.

„Záujem určite máme a dlhší čas rokujeme s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny o možnosti získať tieto nehnuteľnosti do majetku mesta,“ povedala trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.

Mesto má na to reálnu šancu. Podľa Ústredia práce v pripravovanom treťom kole elektronickej aukcie je cena znížená o 30 percent z ceny znaleckého posudku. Ak sa nenájde záujemca, bude podľa zákona o správe štátneho majetku nasledovať štvrté kolo. „Vtedy bude primeraná cena znížená o 60 percent. Ak ani toto kolo nebude úspešné, v nasledujúcom, piatom, sa nehnuteľný majetok ponúkne obci, na území ktorej sa nachádza, v tomto prípade teda mestu Trenčín,“ spresnil Vladimír Straka z kancelárie generálneho riaditeľa Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny.

Detské mestečko v Zlatovciach, ktoré je dnes súčasťou Trenčína, začalo fungovať v roku 1974. V jeho areáli sa nachádza 16 obytných jednotiek, buniek. Sú to vlastne rodinné domy, v každom bývala jedna rodina, kde bolo 12 až 14 detí, súrodenci boli zásadne umiestnení spolu. O výchovu celej skupiny sa starala jedna manželská dvojica, ktorá mohla mať aj vlastné deti. Dnes zariadenie funguje ako bežný detský domov, kde sa pri deťoch striedajú profesionálni vychovávatelia.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#dražba #detské mestečko #Zlatovce
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku