Zvolenský: Osud Bezáka závisí od neho samého a pápeža

22.09.2015 15:24, aktualizované: 16:10
arcibiskup Stanislav Zvolenský
Metropolita Bratislavskej arcidiecézy a predseda Konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský Autor: ,

Riešenie osudu emeritného arcibiskupa Róberta Bezáka je podľa predsedu Konferencie biskupov (KBS) Slovenska Stanislava Zvolenského závislé od rozhodnutia samého Bezáka a jeho komunikácie so Svätým Otcom.

Ako povedal Zvolenský novinárom, nie je kompetenciou predsedu KBS riešiť kauzu emeritného arcibiskupa Róberta Bezáka. Tá je len v kompetencii Svätého Otca. „Z hľadiska ľudského sme stále otvorení na kontakt s ním a zároveň si želáme čo najvhodnejšie riešenie pre neho,“ vyhlásil.

Svätý Otec Benedikt XVI. odvolal arcibiskupa Róberta Bezáka z pastoračného riadenia Trnavskej arcidiecézy v júli 2012. Rozhodol sa tak na základe apoštolskej vizitácie, ktorá sa uskutočnila 22. januára až 1. februára 2012. V máji Štátny sekretariát Svätej stolice vydal stanovisko, podľa ktorého na odvolanie Bezáka nebol potrebný dekrét, ako tvrdil český kardinál Miloslav Vlk.

Bezák bol odvolaný podľa Vatikánu po dôkladnom skúmaní a objektívnom posúdení všetkých dostupných súčastí, zvlášť tých, ktoré sa objavili v priebehu apoštolskej vizitácie uskutočnenej v Trnavskej arcidiecéze na prelome mesiacov január a február 2012.

Zvolenský by bol rád, keby poslanci schválili zákaz interrupcií

Predseda Konferencie biskupov (KBS) Slovenska Stanislav Zvolenský by bol rád ako kňaz, biskup a veriaci človek, keby politici prišli čím skôr s návrhom na zákaz inerrupcií a aby bol takýto zákon v slovenskom parlamente čím skôr odsúhlasený.

„Ja by som sa tešil, keby bol v parlamente odsúhlasený. Samozrejme si myslím, že pochod za život je pokornou, živou a účinnou prosbou pre tých, ktorí nás reprezentujú,“ odpovedal Zvolenský na otázku novinárov o zákaze interrupcií na tlačovej besede po plenárnom zasadnutí KBS.

Konferencia biskupov Slovenska má oprávnenú nádej, že nedeľný bratislavský pochod za život posilní nadšenie a úsilie chrániť ľudský život od počatia až po prirodzenú smrť. Ako povedal generálny sekretár Marián Chovanec, KBS vyjadruje radosť nad veľkým spoločenstvom, ktoré sa vytvorilo počas Národného pochodu za život. „Napĺňa nás nádejou, že ľudia v tak hojnom počte prišli podporiť myšlienku ochrany života a zapojili sa do jeho radostnej oslavy,“ povedal. Podľa organizátorov prišlo na pochod 70 000 až 85 000 ľudí.

Slovenskí biskupi sa oboznámili s informáciami o príprave návštevy Ad limina apostolorum v Ríme a vo Vatikáne, ktorá bude 8. až 14. novembra 2015. „Ad limina je významná udalosť, keď prichádzame k pápežovi, aby sme hovorili o situácii katolíckej cirkvi na Slovensku,“ povedal predseda Konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský, podľa ktorého jednou z veľkých tém návštevy bude téma ako pomôcť životu v rodinách, pomôcť v príprave mladých na manželstvo, mladým rodinám, ako realizovať podnety zo synody.

KBS chce riešiť pochybenia na Katolíckej univerzite

KBS nemôže nebrať do úvahy vážne pochybenia na univerzite zo strany bývalého vedenia. Ako povedal generálny sekretár Marián Chovanec, biskupi si vypočuli správu rektora o stave plnenia opatrení, ktoré boli vypracované na základe výsledkov auditu. „Konferencia biskupov Slovenska berie na vedomie zistenia auditu tak, ako ho vypracovala spoločnosť KPMG. Dokument poskytne aj ministrovi školstva a rozhodujúcim orgánom Katolíckej univerzity,“ povedal s tým, že tieto orgány sa majú zaoberať obsahom auditu.

„Biskupi si veľmi vážia prácu bývalého rektora Katolíckej univerzity, ktorý budovaniu univerzity obetoval nemalú časť svojho života a vykonal v akademickej oblasti množstvo záslužnej práce. Mimoriadne citlivo tiež vnímajú nedávne zhoršenie jeho zdravotného stavu a je ich úprimným úmyslom ľudsky vziať vážny ohľad na túto skutočnosť. Napriek týmto okolnostiam, žiaľ, nemožno pri snahe o riešenie problémov Katolíckej univerzity nebrať do úvahy aj objektívne preukázané vážne pochybenia, ku ktorým došlo v rámci univerzity, a to aj zo strany jej bývalého vedenia,“ vyhlásil Chovanec. Biskupi podľa neho na zasadaní vyjadrili presvedčenie, že by boli veľmi radi, keby po osobných sporoch predstaviteľov univerzity prevážila myšlienka o budúcnosti a perspektívach tejto ťažko vybudovanej, a aj ťažko skúšanej inštitúcie.

To, že vo vedení Katolíckej univerzity (KU) v Ružomberku, jej Pedagogickej fakulty a Filozofickej fakulty došlo v období rokov 2010 až 2013 k závažným manažérskym zlyhaniam, neefektívnemu hospodáreniu a konaniu v rozpore s dobrými mravmi, konštatovala KBS už na 81. plenárnom zasadaní 16. a 17. júna na základe záverečnej správy audítora. Biskupi vtedy vyzvali rektora, aby ukončil spoluprácu s Fondom Ladislava Pyrkera a nepokračoval v spolupráci s Fondom Tadeusza Zasepu.

Konferencia na zasadnutí schválila plán opatrení vypracovaný v súčinnosti s vedením Katolíckej univerzity. Plán obsahuje bezodkladné aj systémové opatrenia, napríklad pri odmeňovaní a rozvoji ľudských zdrojov či v ekonomike, účtovníctve a správe majetku. Ďalšie opatrenia sa týkajú oblastí procesného riadenia, optimalizácie procesov a oblasti systému vnútorných predpisov. Týkajú sa tiež spolupráce Katolíckej univerzity a jej fakúlt s fondmi, nadáciami či oblasti riadenia kvality a vnútornej kontroly. Konferencia biskupov poverila súčasného rektora, aby tieto opatrenia v spolupráci so zriaďovateľom a Správnou radou Katolíckej univerzity uskutočňoval v stanovenom harmonograme.

Previerka na Katolíckej univerzite v Ružomberku sa uskutočnila z podnetu rektora univerzity Jozefa Jaraba a na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska, ktorá je zriaďovateľom univerzity. Jej cieľom bolo preveriť situáciu univerzity vo vybraných oblastiach za roky 2010 až 2013. Previerku uskutočnila firma KPMG Slovensko spol. s.r.o.

#interrupcie #Pochod za život #Róbert Bezák #KBS #Stanislav Zvolenská
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku