Stredisko pre ľudské práva: Jobbik a jeho politika medzi slušných ľudí nepatrí

Výkonný riaditeľ Slovenského národného strediska pre ľudské práva (SNSĽP) Marian Mesároš vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že maďarský poslanec extrémistickej strany Jobbik István Szávay otvoril svoju poslaneckú kanceláriu v Dunajskej Strede.

19.10.2015 11:15
debata (7)

Podľa Mesároša tento čin môže na Slovensko priniesť ďalšiu vlnu extrémistických prejavov. Maďarská strana Jobbik sa vyznačuje najmä pravicovými extrémistickými vyjadreniami namierenými proti Rómom a v súčasnosti aj proti utečencom.

„Vo svojich vyjadreniach však predstavitelia tejto strany neopomínajú ani Slovenskú republiku, pričom ich rétorika sa zameriava na snahy o narušenie jej územnej celistvosti. V rámci toho žiadajú obnovenie stavu hraníc spred uzavretia Trianonskej dohody a za týmto účelom pravidelne usporadúvajú verejné pochody,“ pripomína Mesároš.

Posledný z takýchto pochodov sa uskutočnil v júni tohto roku, kde sa pred slovenským veľvyslanectvom v Budapešti zhromaždil dav ľudí hlásiacich sa k extrémistickým názorom. Medzi nimi nechýbali ani prívrženci strany Jobbik. Na pochode podľa riaditeľa SNSĽP zazneli heslá ako „Preč s Trianonom“ alebo „Slovensko, nenávidíme ťa“.

Mesároš považuje akékoľvek prejavy extrémizmu za neprípustné a spoločensky odsúdeniahodné. „SNSĽP pravidelne monitoruje a vyhodnocuje problematiku extrémizmu v SR a na základe týchto zistení možno skonštatovať, že extrémistické prejavy sú v našej spoločnosti stále prítomné.

Skutočnosť, že došlo k otvoreniu poslaneckej kancelárie Jobbiku v Dunajskej Strede, podľa mňa len napomôže rozširovaniu extrémistických myšlienok. Preto som presvedčený, že Jobbik a jeho politika do slušnej a tolerantnej spoločnosti nepatrí,“ dodal Mesároš.

Výkonný riaditeľ strediska upozorňuje, že pravicový extrémizmus je podľa nemeckého politológa Hansa-Gerda Jaschkeho „súhrn postojov, spôsobov správania a akcií, ktoré sú buď organizované alebo nie, ktoré vychádzajú z rasisticky alebo etnicky podmienenej sociálnej nerovnosti človeka, vyžadujú etnickú homogenitu národa a odmietajú princíp rovnosti zakotvený vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv, zdôvodňujú prednosť spoločenstva pred indivíduom, odmietajú pluralizmus hodnôt liberálnej demokracie a demokraciu chcú definovať ako spiatočnícku“.

Cestou ako zabrániť podobným prípadom je podľa predsedu NR SR Pellegriniho legislatívna úprava. Otvorené sú podľa neho v súčasnosti niektoré zákony, v ktorých by takáto úprava bola možná. "Napríklad jeden z nich by mohol byť zákon o činnosti politických strán, ktorý by jasne definoval, kto môže a za akých podmienok vykonávať na Slovensku politickú činnosť.

Malo by byť jasne definované, že tak môže urobiť predstaviteľ strany alebo strana, ktorá je registrovaná v rámci SR alebo v zmysle európskych dohôd na pôde Európy," vysvetlil Pellegerini s tým, že možno sa nájdu aj ďalšie ustanovenia, v ktorých to možno upraviť.

7 debata chyba
Viac na túto tému: #Dunajská Streda #Jobbik