Učitelia vyzývajú vládu na zvýšenie ich platov o 140 eur

Slovenská komora učiteľov vyzýva vládu SR, aby legislatívnymi opatreniami zabezpečila zvýšenie tarifných platov všetkých pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve od 1. januára 2016 o 140 eur. Od 1. januára 2017 následne žiadajú ďalšie zvýšenie o 90 eur.

22.10.2015 13:15
debata (72)

Slovenská komora učiteľov o tom informovala na svojej internetovej stránke s tým, že výzvou reagujú na zverejnenie návrhu štátneho rozpočtu na rok 2016.

Ďalšou požiadavkou komory učiteľov je zvýšenie rozpočtov ministerstva školstva a ministerstva vnútra na rok 2016 o 400 miliónov eur s cieľom vyrovnať existujúce rozdiely vo vybavenosti škôl didaktickými prostriedkami.

Poslednou požiadavkou je, aby vláda prijala novelu zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktorou by opätovne zaviedla možnosť získavať kredity overením kompetencií, zrušila sedemročnú obmedzenú platnosť kreditov a obnovila možnosť získavať kredity za rozširujúce štúdium, štúdium v zahraničí a tvorivé aktivity.

Súčasne by tiež novela zaviazala ministra školstva vytvoriť komisiu za účasti stavovských a profesijných organizácií v školstve, ktorá by komplexne prehodnotila systém kontinuálneho vzdelávania a zákon s prihliadnutím na analýzu súčasného stavu.

„Obávame sa, že nenaplnenie požiadaviek formulovaných v tejto výzve v čo najkratšom čase prehĺbi atmosféru nedôvery a frustrácie v slovenskom školstve, čo by mohlo viesť k narušeniu hladkého a ničím nerušeného priebehu výchovno-vzdelávacieho procesu v našich školách,“ informuje Slovenská komora učiteľov s tým, že výzvu adresovali vláde vzhľadom na ďalšiu neudržateľnosť sociálneho a spoločenského postavenia učiteľov, ktoré neodzrkadľuje mieru ich kvalifikácie, stupeň náročnosti a celospoločenskej prospešnosti ich práce.

Výzvu tiež podávajú pre veľké rozdiely vo vybavenosti škôl didaktickými pomôckami, čo podľa komory odporuje ústavnému princípu rovnosti v prístupe k vzdelaniu a nezabezpečuje všetkým pracovníkom v školstve rovnaké podmienky na prácu.

Minister školstva Juraj Draxler dnes na výzvu reagoval tým, že vo všeobecnosti sa hlási k tomu, že do školstva musí ísť väčší objem peňazí a bude za to bojovať. Výzva od Slovenskej komory učiteľov je však podľa Draxlera nešťastne načasovaná, keďže prišla po tom, ako sa skončilo kolektívne vyjednávanie.

„O čom vlastne sa má teraz hovoriť, keď sa skončilo kolektívne vyjednávanie, ktoré bolo úplne štandardné a boli tam zastúpení odborovým zväzom?“ pýta sa Draxler s tým, že ak sa malo rokovať o tom, o koľko sa majú zvýšiť platy od 1. januára budúceho roka, tak v rámci kolektívneho vyjednávania. K možnej úprave kreditového systému Draxler uviedol, že kreditovú politiku budú riešiť v budúcnosti, lebo to závisí od toho, ako nastavia kontinuálne vzdelávanie.

72 debata chyba
Viac na túto tému: #Učitelia #ministerstvo školstva #zvýšenie platu #platy učiteľov