Ľudskoprávny výbor odobril kandidátov na komisárov

Šiesti kandidáti na komisárov pre deti a zdravotne postihnutých spĺňajú podmienky na to, aby o nich mohol na novembrovej schôdzi hlasovať parlament, ktorý vyberie jednotlivých komisárov.

04.11.2015 15:43
debata (3)

Zhodli sa na tom členovia Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny na svojom 57. zasadnutí. V prípade, že v prvej voľbe plénum kandidáta nezvolí, do opakovanej voľby postúpia v prípade oboch komisárov dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov. Novembrová schôdza sa začína 15. novembra. Voľbe komisárov predchádzalo vypočutie všetkých kandidátov na ľudskoprávnom výbore.

Kandidáti na detského ombudsmana (zľava):... Foto: Ivan Majerský, Pravda, Ivan Majersky
detský ombudsman, kandidati, Blahová, Mikloško, Gallo, Tomanová Kandidáti na detského ombudsmana (zľava): Natália Blahová, Jozef Mikloško,Ondrej Gallo, Viera Tomanová.

Uzávierka nominácií na post komisára pre deti bola 23. októbra o 16:00. Kandidáti sú štyria. Poslankyňa a exministerka práce Viera Tomanová, ktorú nominoval vládny Smer, má podľa predsedníčky poslaneckého klubu Smeru Jany Laššákovej na túto funkciu všetky predpoklady. Kandidátom je i profesor Jozef Mikloško, ktorý učí na vysokej škole sv. Alžbety v Bratislave a viac ako 20 rokov pôsobí v mimovládnych a univerzitných organizáciách v oblasti ochrany práv detí. Mikloška navrhlo opozičné KDH.

Strana SaS nominovala Natáliu Blahovú, ktorá momentálne pôsobí ako sociálna poradkyňa a venuje sa rodinnej politike a ochrane práv detí. Posledným kandidátom na post komisára pre deti, ktorého navrhol poslanec za Most-Híd Rudolf Chmel, je Ondrej Gallo. Ten bol podpredsedom výboru pre deti a mládež pri Rade vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, pôsobil v Rade mládeže Slovenska a pracuje v Nadácii Pontis.

Ako pri vypočutí povedala jedna z kandidátok na detského ombudsmana Natália Blahová, je rada, že u nás bude fungovať komisariát plný ľudí s empatiou voči deťom, ich právam, ako aj úrad plný ľudí, ktorí vedia pomôcť či deti podržať.

Poslankyňa za SaS Lucia Nicholsonová, ktorá je zároveň podpredsedníčkou výboru, v rozprave k bodu o komisároch vyčítala kandidátke Viere Tomanovej podporu relevantných mimovládnych organizácií venujúcich sa deťom, čo ukladá nový zákon o komisároch pre deti a zdravotne postihnutých platný od 1. septembra.

„Mám problém s tým, čo je napísané pri vašom mene. Vyjadrujem pochybnosti so súhlasnými stanoviskami tých, ktorí sú uvedení pri vašom mene, pričom s ostatnými kandidátmi problém nemám,“ povedala na výbore. Následne vymenovala mimovládky, ktoré Tomanovú ako kandidátku podporili, napríklad Rada mimovládnych organizácií rómskych komunít, Národný inštitút rozvoja pracovnej a sociálnej komunikácie, Ženy bez národnostného rozdielu a farby. „Pýtam sa, čo majú tieto organizácie spoločné s deťmi?“

Viera Tomanová sa však bránila tým, že celý život pracuje s organizáciami pracujúcimi so starými ľuďmi, zdravotne postihnutými či deťmi. Podporné stanoviská jej vraj poskytli mimovládky samé, nežiadala o ne. „Nemôžem za to, že máte voči mne negatívny vzťah, ale faktom je, že v tejto oblasti ma pozná veľa ľudí,“ povedala.

Otázky Lucie Nicholsonovej neboli podľa členky výboru Jany Laššákovej namieste. Ako nadviazal poslanec Jozef Mikloško, nevie, či všetci kandidáti spĺňajú podmienky, „no nechám to na ich svedomie“. Táto problematika je podľa neho nadrezortná, nadstranícka, nadrodová či nadnáboženská. „Nadstraníckosť znamená, že deti sú prierezovým problémom, pričom tu musia byť ľudia, ktorí sa im dlhodobo venujú,“ povedal v rozprave.

Výbor OSN pre práva dieťaťa odporučil pred 14-timi rokmi Slovensku zriadiť inštitúciu, ktorá bude špecializovaná na monitoring a presadzovanie práv detí. Zákon o komisárovi pre deti a komisárovi pre zdravotne postihnutých bol prijatý v júni, začal platiť 1. septembra. Komisár pre deti sa bude podieľať na ochrane práv detí, pričom sa na neho môže obrátiť každé dieťa vo veci porušenia týchto práv aj bez vedomia rodičov, poručníka či opatrovníka. Po zriadení funkcie detského ombudsmana roky volala i verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová. Funkčné obdobie komisárov je šesť rokov. Komisári musia byť občanmi Slovenska, mať vysokoškolské vzdelanie, byť bezúhonní a apolitickí. Komisári pre deti aj pre zdravotne postihnutých, ako aj ich úrady budú financovaní zo štátneho rozpočtu formou dotácií.

3 debata chyba
Viac na túto tému: #deti #zdravotne postihnutí #detský ombudsman