Sudcovia v otvorenom liste Kiskovi žiadajú zmeny

Prezidentka Združenia sudcov Slovenska Dana Bystrianská prosí prostredníctvom otvoreného listu v mene celého združenia sudcov prezidenta SR Andreja Kisku, aby neotáľal s vymenovaním nových sudcov.

06.11.2015 19:25
Andrej Kiska Foto: ,
Prezident Andrej Kiska.
debata (35)
Informovala o tom Bystrianská s tým, že súdy Slovenskej republiky, ale najmä občania a verejnosť, ktorí podali svoje žaloby, čakajú na rozhodnutia. „Vážený pán prezident, Súdna rada Slovenskej republiky v ostatnom čase v zmysle novely ústavy a zákonov prerokovala návrhy na menovanie nových sudcov, ktorí po absolvovaní výberového konania na súdoch Slovenskej republiky, po preverení Národným bezpečnostným úradom a po procese schválenia v Súdnej rade Slovenskej republiky, majú posilniť počty sudcov a prispieť výkonom svojej funkcie k zlepšeniu fungovania súdov,“ uvádza v liste Bystrianská.

Sudcov trápia súdne veci, ktoré sa veľmi často dostávajú do štádia takzvaných reštančných. Podľa Bystrianskej sa za posledných päť a viac rokov enormne zvýšil počet súdnych sporov zo spotrebiteľskej agendy pre činnosť nebankových inštitúcií na slovenskom finančnom trhu. „Sme svedkami zneužívania právnických povolaní niektorými advokátskymi kanceláriami,“ uviedla Bystrianská s tým, že za posledných päť a viac rokov sa enormne zvýšil aj počet exekučných vecí, ktoré vybavujú sudcovia, hoci pôvodný zámer bol preniesť vykonávacie konanie zo súdov na exekútorov. Navyše mnohé agendy, najmä z oblasti obchodného registra a exekučnej agendy, ktoré teraz patria do vecnej pôsobnosti súdov, by mohli vybavovať iné štátne úrady. Sudcovia by sa podľa Združenia sudcov Slovenska mali sústrediť na znižovanie počtu sporových súdnych vecí, ktoré tvoria prioritu ich rozhodovania.

Ďalším z problémov, na ktorý Bystrianská v liste poukazuje s tým, že zaň nezodpovedajú sudcovia, je nedostatočná vybavenosť slovenských súdov. "Na rozvoj slovenského súdnictva sa stále poskytuje taký rozsah finančných prostriedkov, ktorý nepostačuje na pružné reagovanie na množstvo súdnych procesov v podmienkach Slovenskej republiky.

Sudcovia si myslia, že problém slovenského súdnictva spočíva aj vo vysokom počte súdov, najmä tých malých. Presadzujú preto špecializáciu súdov i sudcov ako cestu moderného efektívneho súdnictva. Navrhujú zníženie počtu súdov a ich rozdelenie na súdy malé a na súdy s prioritou, no najmä na súdy veľké, takzvané okresné súdy v sídle krajov. „Práve na týchto súdoch čakajú občania veľmi dlho na prejednanie a rozhodnutie svojich vecí. Sú to preto mladí sudcovia, ktorí majú posilniť sudcovské rady, ktorých kolegovia sudcovia očakávajú, a myslím, aj verejnosť právom očakáva ich zapojenie do činnosti súdov,“ uviedla Bystrianská.

Združenie sudcov Slovenska je členom Medzinárodnej asociácie sudcov. „V poslednom období sa táto inštitúcia obrátila na predstaviteľov slovenských štátnych orgánov a upozornila na to, že preverovanie sudcov vo výkone funkcie a preverovanie sudcov orgánmi štátu, ktoré patria do takzvaných tajných služieb štátu, nezodpovedá demokratickým pravidlám,“ uvádzajú sudcovia v otvorenom liste. Navyše je to podľa nich v priamom rozpore s mnohými medzinárodnými dokumentmi a odporúčaniami o demokratickom a právnom štáte a súdnej moci.

„Ste to Vy pán prezident, ale aj poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, pán minister financií a pán minister spravodlivosti, ktorí musia rozhodnúť o tom, či štát má dostatok finančných zdrojov, dostatok sudcov a zamestnancov súdov a či ich venuje ochrane práv a právom chránených záujmov občanov,“ uvádza Bystrianská v závere listu.

35 debata chyba
Viac na túto tému: #sudcovia #Andrej Kiska