Mimoriadne odmeny nedostanú všetci, kritizujú školské odbory

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku privítal správu o mimoriadnych koncoročných odmenách 100 eur pre približne 71 000 zamestnancov škôl. Ako uviedol predseda odborového zväzu Pavel Ondek, toto rozhodnutie je výsledkom septembrových rokovaní s ministrom o potrebe nájsť prostriedky na koncoročné odmeny zamestnancom školstva. S mimoriadnymi odmenami však odborári nie sú úplne spokojní.

11.11.2015 11:17
pavel ondek Foto: ,
Predseda odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy Pavel Ondek poukázal na to, že nie všetci zamestnanci školstva dostanú mimoriadne odmeny.
debata (14)

Rovnako ako minulý rok totiž nezahŕňajú pedagogických a nepedagogických zamestnancov pôsobiacich v zriaďovateľskej pôsobnosti miest a obcí, ktorí sú financovaní v rámci originálnych kompetencií samosprávy, ani zamestnancov verejných vysokých škôl.

Zamestnanci financovaní v rámci originálnych kompetencií sú odkázaní na hospodárenie samosprávy a rozhodnutie starostu či primátora. Zamestnanci verejných vysokých škôl sú odkázaní na rozhodnutie rektora univerzity o vyplatení odmeny. Tento stav sa dotýka viac ako 68-tisíc zamestnancov pôsobiacich v materských školách, základných umeleckých školách, školských kluboch detí, centrách voľného času, školských jedálňach a školských internátoch a tiež viac ako 21-tisíc zamestnancov verejných vysokých škôl.

Dôvodom disproporcie je rozdelenie zamestnancov regionálneho školstva na dve kategórie, a to na zamestnancov financovaných v rámci prenesených a v rámci originálnych kompetencií samosprávy. Hlavným rozdielom je pritom zdroj financovania ich platov. V prvom prípade je ním priamo kapitola ministerstva školstva v štátnom rozpočte a v druhom prípade rozpočet mesta, obce a vyšších územných celkov.

Osobitnou kategóriou pri udeľovaní odmien sú okrem toho zamestnanci bilingválnych gymnázií a špeciálnych škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva vnútra.

„Tento stav je prejavom roztrieštenosti a chaosu vo financovaní a riadení škôl a školských zariadení a ukazuje nespravodlivý prístup k zamestnancom s rovnakým vzdelaním a pracovným zameraním. V tejto súvislosti náš zväz inicioval petíciu za zjednotenie financovania a riadenia slovenského školstva, pod ktorú sa do dnešného dňa podpísalo vyše 73 000 občanov. Tento vysoký počet je dôkazom všeobecnej nespokojnosti so súčasným nastavením systému,“ hovorí Ondek.

Odborový zväz nesúhlasí s tým, aby opätovne zvýhodnili veľkú skupinu zamestnancov pri udeľovaní odmien. Bude teda apelovať na ministra školstva, aby rokoval so zástupcami samosprávy a vlády, hlavne s ministrom financií v súvislosti so zabezpečením udelenia odmien všetkým zamestnancom regionálneho a vysokého školstva.

Ministerstvo školstva vyčlenilo na odmeny 9,6 milióna eur, ktoré rozdelí pedagógom vo výplate za november.

14 debata chyba
Viac na túto tému: #Pavel Ondek #školskí odborári #mimoriadne odmeny