Voľby do NR SR sa riadia novou volebnou legislatívou

Parlamentné voľby budú v sobotu 5. marca 2016. Oznámil to vo štvrtok predseda NR SR Peter Pellegrini. Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa riadia novou volebnou legislatívou, zákonom o podmienkach výkonu volebného práva a zákonom o volebnej kampani. Politické subjekty, ktoré sa chcú uchádzať o hlasy voličov, musia kandidačné listiny podať do 6. decembra. Volebnú kampaň môžu podľa zákona začať dňom, v ktorom vyhlásenie volieb zverejnia v Zbierke zákonov SR, čo má byť podľa Petra Pellegriniho už vo štvrtok.

12.11.2015 10:55
debata

Voľby sa uskutočnia v sobotu 5. marca 2016 od 07:00 do 22:00. Ak si to vyžadujú miestne podmienky, môžu sa volebné miestnosti otvoriť skôr, najskôr však o dve hodiny skôr, o 05:00. Kandidačnú listinu môžu podať zaregistrované politické strany alebo koalície zaregistrovaných strán najneskôr 90 dní pred voľbami, teda do 6. decembra. Strany či koalície strán, ktoré chcú kandidovať v parlamentných voľbách, musia okrem iného zložiť volebnú kauciu 17 tisíc eur. Štátna volebná komisia kandidátky preskúma najneskôr do 16. decembra a zaregistruje ich najneskôr 26. decembra. Obce do každej domácnosti doručia zoznam kandidátov do 9. februára. Kandidátku možno vziať späť najneskôr 48 hodín pred začiatkom volieb.

Po novom sa volebná kampaň začína dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov SR a končí sa 48 hodín pred dňom konania volieb. Nový zákon o volebnej kampani určil politickým stranám a hnutiam limit na kampaň k voľbám do Národnej rady SR tri milióny eur vrátane DPH.

Prostriedky na kampaň musia viesť na osobitnom účte. Politická reklama sa v médiách môže vysielať v čase od 21 dní až do 48 hodín pred voľbami, teda od 13. februára do 3. marca. RTVS zo zákona vyhradí vysielanie na politickú reklamu aj diskusie. Súkromné televízie a rádiá politickú reklamu vysielať môžu a nemusia a rovnako i diskusie, ktorých zaradenie do programu však musí schváliť Rada pre vysielanie a retransmisiu. Náklady na politickú reklamu platia kandidujúce politické subjekty. Posledné volebné prieskumy sa dajú zverejniť 19. februára, 14 dní pred voľbami a v deň volieb až do skončenia hlasovania je zverejňovanie výsledkov volebných prieskumov zakázané.

Voličov musí o konaní volieb informovať obec, ktorá doručí najneskôr do 9. februára do každej domácnosti oznámenie o čase, mieste a spôsobe hlasovania. V obciach, kde je možné v úradnom styku používanie jazykov národnostných menšín, sa na základe zákona o používaní jazykov národnostných menšín posielajú volebné oznámenia aj v jazyku národnostnej menšiny.

Právo voliť do NR SR má každý občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši vek 18 rokov. Hlasovať o budúcom zložení parlamentu môžu aj občania SR s trvalým pobytom v zahraničí a tí občania SR, čo budú v čase volieb v zahraničí, a to poštou. V parlamentných voľbách sa dá voliť aj mimo trvalého bydliska. Na hlasovanie v ľubovoľnej volebnej miestnosti si treba vopred vybaviť hlasovací preukaz. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, výkon trestu odňatia slobody za spáchanie obzvlášť závažného zločinu a pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Za poslanca NR SR môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dosiahne vek 21 rokov a má trvalý pobyt na území Slovenska. Prekážkou práva byť volený za poslanca parlamentu je výkon trestu odňatia slobody, právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené a zbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Na základe novej volebnej legislatívy zaisťuje voľby a zverejňuje ich výsledky Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Komisia je stálym orgánom pre všetky typy volieb a aj pre referendum. Zriadená je od 1. júla 2015. Členovia štátnej komisie zložili 25. augusta sľub do rúk predsedu parlamentu Petra Pellegriniho. Má 14 členov, z nich 10 delegujú parlamentné strany a po jednom nominuje vedenie Ústavného súdu SR, Najvyššieho súdu SR, Najvyššieho kontrolného úradu SR a generálny prokurátor. Doteraz pre každé voľby vznikala osobitná ústredná volebná komisia. Štátna volebná komisia je podľa zákona o podmienkach výkonu “nezávislý orgán na kontrolu financovania politických strán a politických hnutí, riadenie volieb a zisťovanie výsledkov volieb“. Komisia zároveň pôsobí aj ako okrsková volebná komisia pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Okrem štátnej komisie zaisťujú priebeh volieb do NR SR aj okresné a okrskové volebné komisie. Predseda NR SR určil, že po prvý raz musia okresné a okrskové volebné komisie zasadnúť najneskôr 25. januára.

debata chyba
Viac na túto tému: #Peter Pellegrini #voľby 2016
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy