Slovensko bude mať novú prírodnú rezerváciu Borsukov vrch

Slovenská vláda schválila návrh Ministerstva životného prostredia (MŽP) na vytvorenie novej prírodnej rezervácie Borsukov vrch. Rezervácia je súčasťou Národného parku Poloniny (okres Snina) a nachádza sa v prírodnej lokalite Karpatských bukových pralesov zapísaných do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

09.12.2015 12:41
debata (18)

Rezort životného prostredia preto považuje za nevyhnutné zabezpečiť vyššiu legislatívnu ochranu tohto územia medzinárodného významu. Na celom území rezervácie Borsukov vrch bude platiť piaty stupeň ochrany, čo znamená, že akékoľvek zásahy do prírody sú zakázané. V Národnom parku Poloniny platí nižší, tretí stupeň ochrany. Prírodná rezervácia bude zaberať územie s rozlohou 146 hektárov, ktoré je vo vlastníctve štátu. Nové pravidlá pre Borsukov vrch začnú platiť od 1. januára budúceho roku.

Borsukov vrch je domovom vzácnej flóry i fauny. Nachádzajú sa tu bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy, javorovo-bukové horské lesy aj lipovo-javorové sutinové lesy, v ktorých okrem viacerých vzácnych druhov hmyzu a vtáctva žije aj zubor hrivnatý, vlk obyčajný, rys ostrovid a medveď hnedý. Nová prírodná rezervácia nadväzuje na už existujúce národné prírodné rezervácie Jarabá skala a Stužica a má byť súčasťou sublokality Stužica – Bukovské vrchy, kde sa nachádza vzácne chránené vtáčie územie. Borsukov vrch podľa kritérií Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov zodpovedá kategórii prísne chráneného územia.

Karpatské bukové pralesy, ktorých súčasťou je aj Borsukov vrch, sú cezhraničným svetovým dedičstvom. Tvoria ich štyri lokality na severovýchode Slovenska (Rožok, Stužica, Havešová, Vihorlat) a ďalších šesť na území Ukrajiny. Do zoznamu prírodného dedičstva UNESCO ich zapísali v roku 2007.

18 debata chyba
Viac na túto tému: #prírodná rezervácia #Národný park Poloniny #Borsukov vrch #Zoznam svetového dedičstva UNESCO