Známky sú vysvedčením aj učiteľa

Známkovanie v škole býva nepríjemná záležitosť, najmä ak učiteľ vystupuje voči žiakom z pozície, že na jednotku to vie len Einstein a ja. Prípady neobjektívneho hodnotenia žiakov učiteľmi patria už niekoľko rokov k najčastejším výhradám rodičov.

14.12.2015 12:00
škola, žiak, učiteľ, tabuľa, matematika,... Foto:
Prípady neobjektívneho hodnotenia žiakov učiteľmi patria už niekoľko rokov k najčastejším výhradám rodičov.
debata (12)

Štátna školská inšpekcia v minulom školskom roku prešetrila 140 rôznych sťažností, časť z nich sa týkala práve neobjektívnej klasifikácie prospechu.

Podnet na Štátnu školskú inšpekciu zvažovala aj mamička ôsmaka Matúša. „Nestačí, že príklad dobre vypočíta a príde k dobrému výsledku, učiteľka povie, že to nie je na jednotku, lebo svoj postup patrične neokomentoval. Ak aj niekto v triede jednotku z matematiky dostane, je to priam rarita,“ hovorí Lucia, podľa ktorej sa na taký spôsob známkovania v jednej z bratislavských základných škôl sťažovali viacerí rodičia. Keď sa aj ohradia, podľa Lucie dostanú odpoveď, že môžu zmeniť školu. Prípadne to potom učiteľ spočíta žiakovi a hodnotí každú jeho chybu. „Rodičia jedného zo žiakov sa aj rozhodli, že syna dajú radšej na inú školu,“ dodáva Lucia.

Ak majú rodičia podozrenie, že učiteľ na žiakovi „sedí“, riaditeľa školy môžu požiadať o komisionálnu skúšku. Žiaka preskúša komisia, v ktorej sú traja učitelia. „Rodičia to občas využívajú. Vo väčšine prípadov sa hodnotenie učiteľa potvrdí,“ hovorí Ľubomír Hvozdovič, riaditeľ Základnej školy na Považskej ulici v Košiciach. Rodičia môžu tiež dať podnet na Štátnu školskú inšpekciu, tá pri opodstatnenej sťažnosti môže žiadať riaditeľa školy o komisionálnu skúšku za prítomnosti školského inšpektora.

Sú učitelia, ktorí dávajú dôraz na otázky, iný zas trvá na tom, aby dieťa odpovedalo samostatne a súvisle.
Oľga Šándorová, zástupkyňa riaditeľky ZŠ na Tbiliskej v Bratislave

Podľa oslovených učiteľov je známkovanie ťažké najmä pri ústnych odpovediach. „Pri teste je to jasné, horšie je hodnotenie ústnej odpovede. Veľa učiteľov, najmä začínajúcich, má s tým problémy,“ hovorí Oľga Šándorová, zástupkyňa riaditeľky Základnej školy na Tbiliskej v Bratislave. Spôsob známkovania závisí aj od predmetu. „Sú učitelia, ktorí dávajú dôraz na otázky, iný zas trvá na tom, aby dieťa odpovedalo samostatne a súvisle,“ dodáva Šándorová. A čo si myslia žiaci? Pätnásťročný Alex tvrdí, že známky viac závisia od učiteľov ako od žiakov. „Niektorí učitelia dávajú neprimerane ťažké písomky, iní zase viac známkujú správanie a robenie si domácich úloh,“ hovorí. Niektoré predmety ako hudobná či výtvarná výchova by sa podľa neho nemali známkovať vôbec.

Známkovanie výchovných predmetov na druhom stupni je na rozhodnutí školy. „Skúšali sme tieto predmety aj neznámkovať, ale vrátili sme sa k tomu. Každý má jednotku, k horšej známke pristupujeme vtedy, keď si žiak zámerne nenosí úbor alebo necvičí,“ vysvetľuje Šándorová z bratislavskej základnej školy.

Na Základnej škole J. A. Komenského v Bratislave, naopak, výchovné predmety neznámkujú, aj na 2. stupni ich hodnotia len slovne. Na iné predmety majú pre žiakov od 2. ročníka namiesto známok bodový systém. „Všetky náukové predmety hodnotíme bodovým systémom, ktorý máme presne zadefinovaný v školskom vzdelávacom programe – teda akým spôsobom sa hodnotia ústne odpovede, akým projekty, akým testy. Pred koncom klasifikačného obdobia sa body prevedú na známky,“ hovorí riaditeľka školy Tatiana Kizivatová. Prepočítavanie bodov na známky sa dá robiť aj priebežne. „Žiaci poznajú systém, teda koľko z maximálneho počtu bodov získali, koľko je to percent a akej známke zodpovedá dané percento,“ dodáva Kizivatová. S objektivitou známkovania tak podľa nej už niekoľko rokov nemajú problém. Rodičia však aj tak nie sú vždy spokojní.

Na druhej strane sú aj rodičia, ktorí sú prekvapení, že niektorí učitelia sú pri známkovaní málo prísni. „Keď som videla, ako syn napísal diktát, žasla som. Ja by som mu určite jednotku za to nedala. Sťažovať sa nepôjdem, len sa mi to zdá byť čudné. Asi sa takto snažia motivovať žiakov,“ vraví mama druháka Ondreja.

© Autorské práva vyhradené

12 debata chyba
Viac na túto tému: #Učitelia #školstvo #známky #vysvedčenie