V otázke potratov prevažuje liberálny názor

Žena má právo rozhodnúť sa, či podstúpi interrupciu. Tento prevažujúci liberálny názor sa za dvadsať rokov na Slovensku nezmenil, napriek čoraz zjavnejším snahám kresťanských kruhov o zákaz umelého prerušenia tehotenstva.

04.01.2016 13:00
Ministerstvo zdravotníctva, zdravotníctvo Foto: ,
Program zameraný na prevenciu sexuálneho zneužívania a pohlavných chorôb odložilo ministerstvo zdravotníctva až do jesene roku 2017.
debata (63)

Naposledy hladinu verejnej mienky rozbúrila iniciatíva troch poslancov z tohto tábora, ktorí chceli zakázať potraty v ústave. Parlament to minulý mesiac odmietol.

S tým, aby si žena mohla slobodne vybrať riešenie, podľa vlaňajšieho prieskumu súhlasila väčšina opýtaných. Výsledky prieskumu, ktorý robila Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave a SAV v rámci projektu Agentúry na podporu výskumu a vývoja, doteraz neboli publikované a Pravde ich poskytol so súhlasom hlavného riešiteľa projektu Gabriel Bianchi a Michal Kliment zo Spoločnosti pre plánované rodičovstvo.

Na otázku, či opýtaní súhlasia s interrupciou, odpovedalo kladne 57 percent. S tvrdením, že žena má právo rozhodnúť sa, či si plod ponechá, súhlasilo vyše 64 respondentov. „Väčšina sa teda priklonila k právu ženy rozhodnúť sa,“ zhodnotil Bianchi.

Dnes zákon umožňuje umelé prerušenie tehotenstva do 12. týždňa tehotenstva na písomnú žiadosť, v druhom trimestri (do 24. týždňa) je povolený len zo zdravotných dôvodov a v prípade znásilnenia. Počet umelých prerušení tehotenstiev od 90. rokov klesá. Vlani bolo podľa Národného centra zdravotníckych informácií 7501 umelých prerušení tehotenstiev, o 498 menej ako rok predtým.

Podľa sociologičky Silvie Porubänovej ľudí, ktorí si myslia, že rozhodnutie o interrupcii je právom ženy, je väčšina a bude ich väčšina. „Táto otázka je málo ovplyvniteľná konzervatívnym tlakom. Nikto nehovorí, že interrupcie sú dobré. Ale v tom, že ide o právo ženy, respektíve partnerov, a že to nie je otázka, ktorá by mala podliehať nejakému spoločenskému nátlaku, sa málo zmení,“ povedala Porubänová.

Tému interrupcií živia niektoré, najmä kresťanské, kruhy v rovine toho, či je potrat dobrý, alebo zlý zákrok. Podľa gynekológa Klimenta sa tak vedome zastiera fakt, že liberalizáciu interrupcií spustilo poznanie, že tam, kde sú mimo zákona, sa napriek tomu vykonávajú, ale ilegálne, neprofesionálne, v nehygienických podmienkach. Vtedy sú vždy spojené s vysokou úmrtnosťou žien a dievčat. „Snaha zakázať interrupcie nemôže mať iný výsledok ako návrat do obdobia, na ktoré ženy u nás už zabudli,“ pripomenul Kliment.

Medzinárodné organizácie aj preto už dávno navrhli, aby sa štáty zamerali na prevenciu a odstraňovanie príčin interrupcií. K nim patrí nedostatok informácií o vlastnej sexualite, o možnostiach ochrany pred neželaným tehotenstvom, ale aj pred sexuálnym zneužívaním a sexuálnou agresivitou či pohlavnými chorobami.

naha zakázať interrupcie nemôže mať iný výsledok ako návrat do obdobia, na ktoré ženy u nás už zabudli.
Michal Kliment, Spoločnosť pre plánované rodičovstvo

Slovensko však stále nemá program, ktorý by bol zameraný na prevenciu sexuálneho zneužívania a pohlavných chorôb. Nemá stanovené minimum sexuálnej výchovy. Ženy zo sociálne slabých vrstiev musia platiť plnú sumu za antikoncepciu, sterilizáciu aj interrupciu. Všetko toto mal obsahovať Národný program sexuálneho a reprodukčného zdravia. Ten u nás politici už desať rokov nie sú schopní prijať. Dôvodom je odpor najmä katolíckych biskupov. „Odporcovia interrupcií odmietajú všetky stavebné kamene – legalitu interrupcie, sexuálnu výchovu aj antikoncepciu – a tak predstavy predstaviteľov štátu o možnosti nájdenia spoločenského konsenzu s Konferenciou biskupov Slovenska sú iba hľadaním dôvodu, prečo národný program neprijať,“ zdôraznil Kliment.

Bez sexuálnej výchovy sa podľa Klimenta nezvýši poznanie detí o sexualite a možnostiach ochrany. Bez legality interrupcií hrozí iba presun do ilegality alebo potratová turistika. Bez odstraňovania ekonomických bariér k antikoncepcii sa budú hlavne ženy z marginalizovaných skupín spoliehať na náhodu alebo interrupciu. „Výsledkom útokov na antikoncepciu je pokles jej užívateľnosti a podivne deformovaný pohľad niektorých žien. Tie na jednej strane odmietajú antikoncepciu s tým, že kto by užíval to svinstvo, ale majú omnoho menšie zábrany využiť interrupciu,“ upozornil tiež Kliment.

Zmena sa v najbližšom období nechystá. Prijatie programu, ktorý by sa zaoberal touto oblasťou, sa odložilo až do jesene roku 2017. Tlačový odbor rezortu zdravotníctva to zdôvodňuje tým, že „dosiaľ neprišlo k odbornému konsenzu zainteresovaných strán“. O bezplatnej antikoncepcii z iných ako zdravotných dôvodov tiež neuvažuje. „Ministerstvo zdravotníctva z odborného hľadiska zastáva názor, že ideálna antikoncepcia neexistuje a žiadna z dnes dostupných foriem nezaručí absolútnu ochranu pred počatím,“ tvrdí rezort.

Riaditeľka Kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku Darina Sedláková potvrdzuje, že o tejto téme sa rokovalo s ministerstvom zdravotníctva a inými štátnymi a verejnými inštitúciami veľakrát. „Ale proces sa zastavil buď z politicko-spoločenských dôvodov, zriedkavejšie pre odborné výhrady, prípadne boli argumentom proti finančné dopady takého programu,“ hovorí Sedláková.

Kým Slovensko desať rokov prešľapuje na mieste, Európsky úrad Svetovej zdravotníckej organizácie začína pracovať na Akčnom pláne pre sexuálne a reprodukčné zdravie na ďalšie roky. Jeho text by mal byť podľa Sedlákovej predložený členským štátom v septembri. „Mal by obsahovať nielen návody a odporúčania, ako zabezpečiť dostupnosť a kvalitu potrebných zdravotných služieb v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia, ale aj výchovu a vzdelávanie v tejto oblasti. Aby každá žena, dievča, matka mala dostatok informácií o tom, na aké služby má nárok, a dostatok vedomostí na dobrovoľné a kvalifikované rozhodnutie, ktoré z nich využije,“ vysvetlila Sedláková.

Aj naša krajina by mala mať pri príprave textu svojho zástupcu, pozvánku od Svetovej zdravotníckej organizácie dostala. „Verím, že rezort zdravotníctva určí vhodného odborníka pre túto agendu, aby sa aj Slovensko zaradilo medzi krajiny s moderným a zodpovedným prístupom k sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu,“ uzavrela Sedláková.

© Autorské práva vyhradené

63 debata chyba
Viac na túto tému: #potrat #prevencia interrupcií