Šanca na dôchodok? Tretí pilier ju zatiaľ neponúka

, 17.01.2016 20:00
dôchodci, dôchodok, II. pilier, financie
Tretí pilier na Slovensku zatiaľ nie je taký atraktívny, ako v iných krajinách Európy. Autor:

Aké perspektívy má na Slovensku tretí dôchodkový pilier? Súčasná vláda ho síce v roku 2013 zlepšila, stále však neposkytuje výhody, akým sa tešia sporitelia porovnateľných pilierov v Česku, Nemecku či iných krajinách Európy. A v terajšej podobe nie je schopný naplniť očakávania, ktoré doň vkladá minister práce Ján Richter.

Podľa Richtera sa totiž už zhruba o 20 rokov nebudú môcť občania spoliehať na štátny dôchodok a nevyhnutnosťou sa pre nich stane dobrovoľné penzijné sporenie, najskôr v treťom pilieri. „Som presvedčený, že bude nevyhnutné, aby každý človek včas myslel na starobu a istým spôsobom hľadal možnosť, ako si k dôchodku prilepšiť. Či už cez tretí pilier, alebo cez životné poisťovne,“ tvrdí minister.

Víziu „atraktívneho“ tretieho piliera budúcnosti, ktorý by naozaj pritiahol niekoľko miliónov klientov, zatiaľ minister neponúkol. Iba naznačil, že ten súčasný treba „úplne prekopať a nastaviť nanovo“, že by mal viac motivovať zamestnávateľov, aby doň prispievali svojim zamestnancom, a sporiteľom by mal väčšie výhody poskytovať štát. Priznal tiež, že zhodnocovanie peňazí uložených v treťom pilieri bolo v posledných rokoch „absolútne najhoršie“.

Tretí pilier odštartoval v roku 1996 za jednej z Mečiarových vlád. Spočiatku mal úspech, kým v roku 2000 si v ňom sporilo necelých 200-tisíc ľudí, o tri roky neskôr už dvojnásobok, potom sa počet ustálil na zhruba 800-tisíc. V roku 2011 ho však Radičovej vláda, pre ktorú bol prioritou druhý pilier, zrušením daňovej úľavy pre sporiteľov takmer pochovala.

Tri piliere dôchodkového systému

 • 1. pilier (povinný): tzv. priebežný dôchodkový systém, zapojení sú všetci občania v aktívnom veku a ich zamestnávatelia, ktorí povinne platia z každej mzdy odvody Sociálnej poisťovni – a tá ich ihneď používa na výplatu aktuálnych dôchodkov
 • 2. pilier (povinný): tzv. kapitalizačný pilier reprezentujú súkromné dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS), účastníkom sa ich odvody prerozdelia v pomere 14% pre Sociálnu poisťovňu a 4% pre zvolenú DSS
 • 3. pilier (dobrovoľný): bez ohľadu na to, či je účastník len v 1., alebo aj v 2.pilieri, môže sa na dôchodok zabezpečiť aj v tomto pilieri, vložené peniaze spravujú doplnkové dôchodkové spoločnosti (DDS), zo mzdy môže sporiteľ platiť dohodnutú sumu, niekedy mu prispieva aj zamestnávateľ a štát poskytuje daňové výhody

Ficov kabinet, naopak, druhý pilier utlmil a snažil sa oživiť tretí. Novelou zákona o dobrovoľnom penzijnom poistení daňovú úľavu čiastočne obnovil, v súčasnosti si vďaka nej možno znížiť daňový základ do sumy 180 eur ročne. Sprísnil však podmienky vyplácania nasporených peňazí, keď výplatu podmienil priznaním starobného alebo predčasného starobného dôchodku (do roku 2013 stačilo 10 rokov sporenia a vek 55 rokov), alebo 10-ročným výkonom rizikových prác pri vyplatení najskôr päť rokov pred dovŕšením penzijného veku (predtým stačilo päť rokov rizikových prác a vek 40 rokov).

Po krátkom náraste v súčasnosti počet sporiteľov v treťom pilieri opäť klesá. Podľa Asociácie doplnkových dôchodkových spoločností ich ku koncu novembra 2015 bolo necelých 700-tisíc, kým ešte v máji toho istého roka 725-tisíc. „Obnovenie daňovej úľavy síce klienti prijali pozitívne, ani v súčasnej výške však nie je dostatočne zaujímavá na to, aby pritiahla nových sporiteľov,“ zdôvodnil Marcel Haniš, vedúci oddelenia produktového manažmentu DDS Tatra banky.

Ako sa sporí v 3. pilieri

 • cieľom je získať ďalší príjem v starobe alebo v prípade skončenia takzvaných rizikových prác zaradených v zmysle zákona do 3. a 4.¤kategórie, kde hrozí poškodenie zdravia
 • vstup je povinný pre zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce (príspevky v dohodnutej výške im je povinný platiť zamestnávateľ, no aj sami si platiť môžu, ale nemusia) a dobrovoľný pre iné osoby staršie ako 18 rokov (tie si zamestnanci platia sami, zamestnávateľ im môže, ale nemusí prispievať)
 • v sporiacej fáze platia sporitelia, prípadne ich zamestnávatelia príspevky do jedného či viacerých fondov vybranej DSS, ktorá ich následne zhodnocuje, účastník si tiež môže odrátať zo svojho daňového základu do 180 eur ročne
 • na doplnkový starobný dôchodok vzniká nárok po priznaní starobnej či predčasnej starobnej penzie, alebo po 10 rokoch výkonu rizikových prác, no najskôr päť rokov pred dovŕšením penzijného veku
 • vo výplatnej fáze po ukončení sporenia sa účastníkovi vyplatí časť nasporených peňazí jednorazovo a časť priebežne ako doplnkový starobný dôchodok

Podľa Haniša by nepovinný dôchodkový pilier rozhodne potreboval ďalšie injekcie. Pomohlo by mu napríklad, keby sa zvýšila suma, ktorú si zamestnanec môže odpočítať zo základu dane. Alebo keby zamestnávatelia nemuseli z príspevkov pre svojich zamestnancov platiť zdravotné odvody, keďže v súčasnosti neplatia len sociálne. Prípadne ak by boli dosiahnuté výnosy oslobodené od dane z výnosov v čase, keď klient požiada o vyplatenie doplnkového dôchodku.

Manažér DDS na druhej strane vyzdvihuje zvýšený záujem zo strany zamestnávateľov prispievať svojim zamestnancom do tretieho piliera. „Niektoré spoločnosti už teraz majú problém obsadiť pracovné miesta kvalifikovanými ľuďmi. Aby si tých najlepších aj udržali, snažia sa pre nich vytvárať atraktívny sociálny program,“ uvádza Haniš. Doplnkové dôchodkové sporenie je podľa neho práve taký benefit, ktorý motivuje a stabilizuje zamestnancov a ušetria vďaka nemu aj firmy. „Len s DDS Tatra banky uzavrelo ku koncu vlaňajšieho novembra zmluvy 9¤428 firiem,“ zdôrazňuje. Tu však treba pripomenúť, že mnohé firmy platia príspevky zo zákona povinne, a to tým zamestnancom, ktorí vykonávajú práce ohrozujúce zdravie.

„Tretí pilier nemám. Vystúpil som z neho v roku 2012 a na opätovný vstup nevidím dôvod. Zamestnávateľ mi doň nebol ochotný prispievať a štátna pomoc pre účastníkov je stále mizivá,“ hovorí Miroslav Bálint (45) zo Šamorína. Ako dodáva, radšej sa komerčne poistil. „Mám životnú poistku na civilizačné choroby, napríklad v prípade infarktu by som dostal 5¤000 eur plus do 50 eur za každý deň hospitalizácie. A po odchode do dôchodku mi jednorazovo vyplatia takmer 20-tisíc eur.“ Podobne s manželkou poistili aj deti, ktoré by do tretieho piliera vôbec nemali šancu vstúpiť.

Kde si možno založiť 3. pilier

 • AXA, DDS, a. s., Kolárska 6, 811 06 Bratislava, www.axa-sk.com
 • NN Tatry – Sympatia, DDS, a. s., Trnavská cesta č. 50/B, 821 02 Bratislava 2, www.nn.sk
 • STABILITA, DDS, a. s., Bačíkova 5, 040 01 Košice, www.stabilita.sk
 • DDS Tatra banky, a. s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava ww.ddstatrabanky.sk

Cestou posilňovania tretieho piliera ide aktuálne česká, takisto sociálnodemokra­tická vláda, ktorá dokonca druhý pilier tento rok úplne zruší. V Česku si však po novom budú môcť v treťom pilieri odkladať peniaze už aj malé deti prostredníctvom rodičov, keďže sa zruší hranica pre vstup 18 rokov. Pri rozložení vyplácania aspoň na dobu 10 rokov budú sporitelia oslobodení od daní z výnosu.

Vďaka tretiemu pilieru môžu Česi dokonca už päť rokov pred dovŕšením penzijného veku nastúpiť na takzvaný preddôchodok a dať si z neho vyplácať peniaze. Doba strávená na preddôchodku sa pritom nezohľadňuje pri výpočte riadneho starobného dôchodku, takže nehrozí jeho krátenie ako v prípade odchodu do predčasnej penzie. Zdravotné poistenie za preddôchodcov navyše platí štát, napriek tomu, že možnosť ich zárobku nie je nijako obmedzená. Podmienkou však je, aby mali na každý mesiac plánovaného preddôchodku nasporenú sumu aspoň 30 percent priemernej mzdy.

Inštitút preddôchodku, aj keď v trochu inej podobe, poznajú aj Nemci. V Česku si ho momentálne užíva asi tisíc ľudí. V tejto desaťmiliónovej krajine si však na starobu rôznymi doplnkovými formami sporí vyše polovica obyvateľov.

Ako funguje 3. pilier v ČR (aktuálny stav po 1. januári 2016)

 • k peniazom sa sporiteľ dostane už vo veku 60 rokov
 • možno požiadať o vyplatenie jednorazové alebo formou mesačnej penzie (ak sa jej výplata rozloží aspoň na 10 rokov, účastník je oslobodený od zdanení výnosov, ktoré je inak vo výške 15 percent)
 • sporiť v pilieri môžu už deti od narodenia (penzijné sporenie môžu dieťaťu založiť rodičia, po dosiahnutí dospelosti si môže až tretinu nasporených prostriedkov vybrať a v sporení ďalej pokračovať)
 • štát poskytuje za rok príspevok až do výšky 2 760 Kč (asi 100 eur) a ročnú daňovú zľavu 3 600 Kč (asi 130 eur)
 • firmy majú motiváciu prispievať zamestnancom, keďže aj ony sú za to daňovo zvýhodnené
 • poplatky za správu a z ročných výnosov sa síce oproti vlaňajšku mierne zvýšili, zároveň však majú penzijné spoločnosti lepšie investičné možnosti (môžu nakúpiť aj produkty s drahšími vstupnými či výstupnými poplatkami, a kým doteraz mohli investovať len 35¤% hodnoty majetku celého fondu, odteraz už 60%)

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#dôchodok #III. pilier
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku