Vláda schválila jeden milión eur na zimný štadión v Kežmarku

Mesto Kežmarok bude môcť pokračovať v rekonštrukcii zimného štadióna, vláda SR mu počas svojho výjazdového rokovania schválila dotáciu na tento účel vo výške jeden milión eur. Štadión ostal rozostavaný a nefunkčný po skrachovanej Zimnej deaflympiáde 2011 vo Vysokých Tatrách. Mesto na rekonštrukciu financie nemalo.

10.02.2016 14:09 , aktualizované: 14:45
fico, vlada, kezmarok Foto: ,
Minister financií Peter Kažimír (druhý zľava), predseda vlády Robert Fico (uprostred), primátor Kežmarku Ján Ferenčák (druhý sprava) a podpredseda PSK a primátor mesta Spišská Belá Štefan Bieľak (vpravo) počas tlačovej besedy po výjazdovom rokovaní 197. schôdze vlády SR so zameraním na podporu a rozvoj regiónu.
debata (26)

Kežmarský primátor Ján Ferenčák označil schválenie finančných prostriedkov za zadosťučinenie pre neho i obyvateľov Kežmarku a celého okresu. „Kežmarok si pamätá ešte spred šiestich rokov hranie extraligy, boli tu triedy, žiaci, ktorí sa učili, bol tu celý systém prípravy týchto hokejistov a dnes, žiaľ, kto ide okolo štadióna, vidí len zrúcaninu. Musíme s tým niečo spraviť,“ uviedol. Podľa jeho slov je možné zachrániť zimný štadión práve v tomto roku, v budúcom by už mesto pravdepodobne uvažovalo o jeho zbúraní.

Časť financií na rekonštrukciu chcelo mesto získať prostredníctvom dobrovoľnej zbierky, ktorú vyhlásilo v polovici apríla minulého roka. Za osem mesiacov sa však takýmto spôsobom podarilo vyzbierať len 1 904 eur. Na rekonštrukciu mesto potrebuje celkovo asi 1,9 milióna eur, dotácia a financie zo zbierky mestu nebudú stačiť.

„V tomto smere mesto pristupuje ako partner, budeme spolufinancovať celý projekt, mesto má na dofinancovanie tejto stavby finančné prostriedky v rezervnom fonde,“ informoval Ferenčák. Verí, že do roka a do dňa bude možné nový štadión otvoriť pre verejnosť. „Naším záujmom je mať komplexný štadión so zázemím, so všetkým, aby sme ho mohli ponúkať verejnosti, ale aj na profesionálne hry,“ uviedol ešte v minulom roku Ferenčák.

Akčný plán rozvoja

Vláda počas výjazdového rokovania schválila aj návrh Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok, ktorý by mal čiastočne vyriešiť problémy s vysokou nezamestnanosťou v okrese, pomôcť vzniku pracovných miest a naštartovaniu miestnej ekonomiky. „Je to práve okres Kežmarok, ktorý bol prvý z radu dvanástich okresov, na ktorý sme doslova šili konkrétny akčný plán s cieľom zlepšiť životnú úroveň v tomto okrese v rokoch 2016 až 2020,“ uviedol Fico. Ako vysvetlil, cieľom akčného plánu je znížiť nezamestnanosť podporou vytvorenia približne dvetisíc nových pracovných miest v okrese do roku 2020. Celková odhadovaná finančná investícia do aktivít akčného plánu v rokoch 2016 až 2020 predstavuje 52 miliónov eur.

Kežmarok je prvý

Premiér Fico pripomenul zákon, ktorý vláda prijala v decembri minulého roka na podporu dvanástich takýchto okresov. Pomôcť by mali akčné plány, ktoré majú vypracovať všetky takéto okresy. Kežmarku sa vraj vláda venuje ako prvému práve preto, že po Rimavskej Sobote a Revúcej sa v ňom miera nezamestnanosti pohybovala vždy na vysokej úrovni. „Ďalším dôvodom je, že ľudia tu boli najviac pripravení rokovať s vládou o akčnom pláne a našich opatreniach, ktoré vyplývajú zo zákona,“ uviedol Fico.

„Sme najmladší okres v rámci Slovenska, neustále sa nám zvyšuje populácia, sme druhí najvyšší v počte nezamestnaných, čo je zhruba 26 percent,“ zhodnotil aktuálnu situáciu v okrese kežmarský primátor Ján Ferenčák. Takmer 60 percent uchádzačov o zamestnanie má ukončené alebo neukončené základné vzdelanie a takmer dve tretiny nezamestnaných predstavujú dlhodobo nezamestnaní. Najväčší potenciál na tvorbu pracovných miest vidí kežmarský primátor Ján Ferenčák v tvorbe komunálnych sociálnych podnikov. Ako vysvetlil, pre mesto by v nich pracovali práve tí, ktorí sú v súčasnosti nezamestnaní, opravovali by napríklad chodníky a podobne.

Nastavené sú financie aj inštitucionálne kroky

„Pokiaľ ide o financie, akčný plán bude pokrytý len na účely akčného plánu sumou 52 miliónov eur. Vôbec teraz nehovorím o inom použití fondov Európskej únie, pretože okres si bude žiť dvoma životmi, bude žiť normálnym životom ako ktorýkoľvek iný okres a bude žiť životom okresu, ktorý má špeciálny mechanizmus, lebo patrí do okresov, kde sa bude zvyšovať podpora,“ povedal Fico. Štyri milióny podľa jeho slov poskytne okresu vláda okamžite zo štátneho rozpočtu ako regionálny príspevok, ktorý sa rozloží na jednotlivé roky. „Ďalej sú naplánované prostriedky z Európskych fondov vo výške 40 miliónov eur a predpokladá sa spoluúčasť súkromného sektora vo výške osem miliónov eur,“ dodal.

Plán podľa Fica po prvýkrát spája aktivity štátu s aktivitami samosprávy, miestnej i regionálnej, ako aj podnikateľmi, ktorí tu pracujú. Ako povedal, v rámci plánovaných opatrení zaradených do akčného plánu pôjde napríklad o vytvorenie klastrov a sietí podnikateľov v kľúčových hospodárskych sektoroch, na tento účel sa v tomto roku vyčlení 200-tisíc eur, pričom polovicu bude predstavovať regionálny príspevok. Vláda podporí aj štyri miestne akčné skupiny na území Prešovského samosprávneho kraja sumou štyri milióny eur, ktoré by mali podporiť životaschopnosť malých podnikov na vidieku a domácu poľnohospodárskej produkciu. S dotáciou vo výške jeden milión eur budú môcť napríklad rátať aj začínajúci podnikatelia v rámci organizácie Spiš Up, pôjde aj o podporu vzniku ôsmich nových fariem pre živočíšnu výrobu sumou 1,5 milióna eur. Podľa ministra financií Petra Kažimíra bude do okresu okamžite uvoľnených päť miliónov eur, označil to za okamžitú injekciu pre región.

Akčný plán vzniká na päť rokov

Akčný plán obsahuje analýzu nepriaznivého hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho stavu okresu, zhodnotenie jeho rozvojového potenciálu, návrh opatrení a úloh na zabezpečenie realizácie a plnenia akčného plánu, časový harmonogram, spôsoby a zdroje financovania, monitorovanie a hodnotenie dosiahnutého pokroku.

Jeho cieľom je zvýšiť zamestnanosť prostredníctvom troch oblastí rozvoja. Tie zahŕňajú podporu regionálnej a lokálnej ekonomiky a inovácií, podporu rozvoja ľudského kapitálu a jeho zladenie s potrebami regionálneho trhu práce, podporu stabilizácie mladých kvalifikovaných ľudí v rámci okresu či zvyšovanie atraktivity územia okresu pre život za pomoci podnikania a cestovného ruchu.

Akčný plán vypracoval tím expertov Ministerstva financií SR v spolupráci so sociálno-ekonomickými partnermi z územia, najmä zástupcami miest a obcí okresu Kežmarok, Prešovského samosprávneho kraja a Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok.

26 debata chyba
Viac na túto tému: #vláda SR #kežmarok