Na vysokých školách štrajkuje 443 zamestnancov

Do štrajku na vysokých školách do rána vstúpilo 443 zamestnancov vysokých škôl. Na brífingu to povedal Juraj Halas z Iniciatívy vysokoškolských učiteľov. Vysokoškolskí zamestnanci týmto krokom chcú vyjadriť solidaritu s kolegami v regionálnom školstve.

17.02.2016 18:37
Univerzita-Komenskeho-v-Bratislave inzercia
Najviac zo štrajkujúcich zamestnancov na vysokých školách pracuje na Univerzite Komenského v Bratislave.
debata (36)

„Vďaka nášmu štrajku zostáva téma požiadaviek Iniciatívy slovenských učiteľov živá. Slovensko neprestáva hovoriť o problémoch učiteľov i celého vzdelávacieho systému, ktorý desaťročia trestuhodne zanedbávalo. Štrajkom sme vyslali jasný signál súčasnej i každej budúcej vláde Slovenskej republiky – signál o tom, že vysokoškolskí pedagógovia sú i budú pripravení postaviť sa na obranu záujmov svojich kolegýň a kolegov, ktoré sú napokon totožné so záujmami nás všetkých,“ povedal dnes Halas.

Trojtýždňový ostrý štrajk v regionálnom školstve sa podľa Iniciatívy vysokoškolských zamestnancov zapíše do dejín Slovenska. „Je pre nás veľká česť, že ako zamestnanci vysokých škôl sme k nemu pripojili ďalšiu udalosť, ktorá v moderných dejinách Slovenska nemá precedens: solidárny štrajk za splnenie požiadaviek kolegov z rezortu vzdelávania,“ dodal Halas.

Medzi štrajkujúcimi zamestnancami sú pedagógovia, vedeckí pracovníci aj nepedagogickí zamestnanci. Podľa internetovej stránky Iniciatívy slovenských učiteľov www.isu.sk sú zamestnanci z 18 vysokých škôl z celého Slovenska.

Vysokoškolskí zamestnanci do štrajku vstupujú na protest voči spôsobu, akým sa zaobchádza s ich kolegami, na znak nesúhlasu so súčasným spoločenským postavením učiteľov, no predovšetkým na podporu troch požiadaviek Iniciatívy slovenských učiteľov.

Do štrajku vstúpili v pondelok 15. februára a prevzali tak štrajkovú štafetu od učiteľov v materských, základných a stredných školách, ktorí svoj štrajk prerušili a ostávajú v štrajkovej pohotovosti.

Štrajk učiteľov materských, základných a stredných škôl sa začal v pondelok 25. januára. Slovenská komora učiteľov a tiež Iniciatíva slovenských učiteľov vládu žiadajú, aby legislatívnymi opatreniami zabezpečila zvýšenie tarifných platov všetkých pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve od 1. januára 2016 o 140 eur. Od 1. januára 2017 následne žiadajú ďalšie zvýšenie o 90 eur.

Ďalšou požiadavkou je zvýšenie rozpočtov ministerstva školstva a ministerstva vnútra na rok 2016 o 400 miliónov eur s cieľom vyrovnať existujúce rozdiely vo vybavenosti škôl didaktickými prostriedkami.

Poslednou požiadavkou je, aby vláda prijala novelu zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktorou by opätovne zaviedla možnosť získavať kredity overením kompetencií, zrušila sedemročnú obmedzenú platnosť kreditov a obnovila možnosť získavať kredity za rozširujúce štúdium, štúdium v zahraničí a tvorivé aktivity. Súčasne by tiež novela zaviazala ministra školstva vytvoriť komisiu za účasti stavovských a profesijných organizácií v školstve, ktorá by komplexne prehodnotila systém kontinuálneho vzdelávania a zákon s prihliadnutím na analýzu súčasného stavu.

Počet zamestnancov štrajkujúcich na vysokých školách:

 • Univerzita Komenského v Bratislave – 237: Filozofická fakulta (80), Prírodovedecká fakulta (73), Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (58),
 • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici – 64,
 • Vysoká škola múzických umení v Bratislave – 25,
 • Žilinská univerzita v Žiline – 23,
 • Vysoká škola výtvarných umení – 21,
 • Slovenská technická univerzita – 21,
 • Prešovská univerzita v Prešove – 18,
 • ostatné vysoké školy na Slovensku – menej ako 10.

Zoznam 18 vysokých škôl zapojených do štrajku:

 • Ekonomická univerzita v Bratislave,
 • Katolícka univerzita v Ružomberku,
 • Prešovská univerzita v Prešove,
 • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave,
 • Technická univerzita v Košiciach,
 • Trnavská univerzita v Trnave,
 • Technická univerzita vo Zvolene,
 • Univerzita Komenského v Bratislave,
 • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre,
 • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici,
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave,
 • Vysoká škola múzických umení v Bratislave,
 • Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave,
 • Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach,
 • Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave,
 • Žilinská univerzita v Žiline.
36 debata chyba
Viac na túto tému: #štrajk učiteľov #Iniciatíva vysokoškolských učiteľov #Juraj Halas