Na školstvo vynakladáme málo peňazí, tvrdí OECD

Experti OECD označili systém normatívneho financovania na Slovensku za prehľadný a flexibilný. Zároveň hovoria, že školám poskytuje vysoký stupeň finančnej autonómie. Ako nedostatok však vidia nízky objem peňazí vynakladaných na školstvo. Vyplýva to zo správy OECD s názvom Prehľad o zdrojoch v školstve - Slovenská republika, ktorej výsledky v piatok v Bratislave prezentoval generálny tajomník OECD José Ángel Gurría.

19.02.2016 12:10
debata (53)

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) navrhuje v slovenskom školstve uskutočniť viaceré racionalizačné opatrenia pri sieti škôl, ktoré by zvýšili efektivitu vynakladaných peňazí a súčasne by tak zvýšili aj kvalitu vzdelávania. Gurría tvrdí, že existuje viacero ciest, ako to dosiahnuť.

Jednou z nich je napríklad zlepšiť spoluprácu medzi zriaďovateľmi menších škôl, ktoré by sa mohli deliť o spoločné vybavenie či učiteľov. Ministerstvo školstva by podľa OECD malo tiež podporiť racionalizáciu prostredníctvom finančných nástrojov, ako napríklad stanoviť minimálnu veľkosť triedy, na ktorú ešte získa škola peniaze zo štátneho rozpočtu.

OECD pripomína aj to, že Slovensko by malo pokračovať v snahách o zvýšenie zdrojov na vzdelávanie v školách v absolútnej hodnote ako aj podielu na HDP. Gurría dodal, že Slovensko dosiahlo moment, keď by mohlo konať. Zo správy OECD pritom vyplýva, že si to môžeme dovoliť vzhľadom na hospodárske podmienky a fiškálnu politiku vlády.

Slovensko by sa zamerať na rozšírenie predškolského vzdelávania

Slovensko by sa podľa OECD malo prioritne zamerať na rozšírenie predškolského vzdelávania a zvýšenie platov učiteľov a vedúcich pracovníkov školy. V prípade financovania materských škôl by sa mala presunúť finančná zodpovednosť z obcí na štát. OECD tiež navrhuje vytvoriť podmienky na to, aby materské školy mohli zaškoliť všetky deti od troch do piatich rokov.

Vláda by mala podľa expertov OECD opätovne posúdiť svoju politiku poskytovania rovnakej sumy na žiakov neštátnym aj štátnym školám za predpokladu, že neštátne školy môžu vyberať školné. Konkurencia medzi štátnymi a neštátnymi školami je totiž podľa OECD nespravodlivá, keďže súkromné a cirkevné školy dostávajú normatív na žiaka ako štátna škola a môžu si zároveň účtovať poplatky bez toho, aby sa štátne financovanie znížilo.

OECD kritizuje oddelenie systému špeciálnych škôl od bežných škôl

K rezervám slovenského školstva patrí aj nedostatočná inklúzia detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a zo sociálne znevýhodneného prostredia. OECD kritizuje oddelenie systému špeciálnych škôl od bežných škôl, čo vraj výrazne obmedzuje možnosti ich spolupráce.

Autori správy navrhujú doplniť funkciu špeciálnych škôl o metodické poradenstvo, ktoré by poskytovali bežným školám pri integrácii žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Minister školstva Juraj Draxler dnes pripustil, že je to férová kritika a je to oblasť, kde musíme niektoré veci dohnať.

Reformu si vyžaduje aj systém kontinuálneho vzdelávania

Správa OECD oceňuje autonómiu škôl pri prijímaní učiteľov. Zmeniť by sa podľa nej mal systém prípravy budúcich učiteľov, do ktorého by sa mala vniesť väčšia selekcia pri výbere študentov a viac praxe. Reformu si podľa OECD vyžaduje aj systém kontinuálneho vzdelávania, ktorý by mal byť oddelený od systému príplatkov. Nedostatočná je aj miera zapojenosti pedagógov do tohto systému.

Experti OECD sa zaoberali aj systémom odborného vzdelávania a zákonom o duálnom vzdelávaní. Pozitívne hodnotia vysoké percento žiakov v systéme stredného odborného školstva z celkového počtu stredoškolákov, v ktorom patríme medzi prvých päť krajín v rámci OECD.

Dosahujeme tiež nadpriemerné hodnoty v ukazovateli úspešnosti ukončenia stredoškolského vzdelávania. Na druhej strane konštatujú, že na Slovensku sa vzdeláva v prostredí podnikov zatiaľ malá časť žiakov, čo sa však už začína meniť po zavedení duálneho systému vzdelávania.

53 debata chyba
Viac na túto tému: #školstvo #OECD