Na vysokých školách štrajkuje približne 500 zamestnancov

Na vysokých školách štrajkuje začiatkom druhého týždňa štrajku približne 500 zamestnancov z 19 vysokých škôl. Na pondelkovom brífingu to povedal Juraj Halas z Iniciatívy vysokoškolských učiteľov.

22.02.2016 12:19
debata (28)

Aj počas druhého týždňa pripravuje iniciatíva počas štrajku sprievodný program. V Trenčíne, Banskej Bystrici, Žiline, Bratislave aj ďalších mestách sa uskutoční viac ako 15 zhromaždení a kultúrnych podujatí. V stredu 24. februára plánujú pochody a vyzývajú všetkých pedagógov a študentov vysokých škôl, aby sa na týchto akciách zúčastnili.

Iniciatíva vysokoškolských učiteľov odmieta vyjadrenie ministra školstva Juraja Draxlera, ktorý uviedol, že štrajk na vysokých školách je len symbolickým gestom jednotlivcov. Halas pripomína, že na viacerých fakultách sa do štrajku zapojila až štvrtina zamestnancov a ďalší kolegovia aj študenti ho podporujú.

„So znepokojením sledujeme reakcie niektorých predstaviteľov slovenskej akademickej obce a jednotlivých vysokých škôl. Slovenská rektorská konferencia na našu výzvu reagovala tým, že rokovaniami sa podarilo zabezpečiť dofinancovanie vysokých škôl v tomto roku. Súčasný štrajk na vysokých školách sa však vôbec netýka požiadaviek vysokého školstva,“ uviedol Halas s tým, že cieľom je splnenie požiadaviek kolegov z materských, základných a stredných škôl.

Halas zároveň pripomenul, že zvýšiť učiteľom platy a vynakladať viac financií na školstvo odporučila vláde Slovenska aj OECD. „Opatrný a pragmatický prístup akademických hodnostárov považujeme za poľutovaniahodný. Svedčí o tom, že nechápu súvislosť medzi jednotlivými stupňami vzdelávacieho systému, nerozumejú postoju mnohých svojich zamestnancov a zúžene chápu rolu univerzity v spoločnosti,“ dodal Halas.

Halas upozornil aj na to, že rektor Prešovskej univerzity vydal pri príležitosti štrajku osobitné opatrenie, ktorým svojim zamestnancov významne obmedzil možnosť organizovať na akademickej pôde verejné podujatia.

Iniciatíva to považuje za neštandardný zásah do práv vysokoškolských pedagógov a vyzýva rektora, aby opatrenie odvolal. K dĺžke štrajku dnes Halas uviedol, že ak je tu vláda do 5. marca, má zmysel naďalej vyvíjať tlak. V akciách chcú pokračovať dovtedy, kým neuvidia, že prístup kompetentných ľudí k slovenskému školstvu sa zásadne zmenil.

Vysokoškolských učiteľov podporujú aj študenti, ktorí pripravujú sériu večerných kultúrnych podujatí s názvom Štrajkovice. Ako povedala študentka Ina Sečíková, od utorka tiež študenti každý deň päť minút po 12:00 symbolicky prerušia výučbu a zhromaždia sa pred budovami fakúlt, aby dali najavo podporu učiteľským požiadavkám.

Štrajk učiteľov materských, základných a stredných škôl sa začal v pondelok 25. januára. Slovenská komora učiteľov a tiež Iniciatíva slovenských učiteľov vládu žiadajú, aby legislatívnymi opatreniami zabezpečila zvýšenie tarifných platov všetkých pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve od 1. januára 2016 o 140 eur. Od 1. januára 2017 následne žiadajú ďalšie zvýšenie o 90 eur.

Ďalšou požiadavkou je zvýšenie rozpočtov ministerstva školstva a ministerstva vnútra na rok 2016 o 400 miliónov eur s cieľom vyrovnať existujúce rozdiely vo vybavenosti škôl didaktickými prostriedkami.

Poslednou požiadavkou je, aby vláda prijala novelu zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktorou by opätovne zaviedla možnosť získavať kredity overením kompetencií, zrušila sedemročnú obmedzenú platnosť kreditov a obnovila možnosť získavať kredity za rozširujúce štúdium, štúdium v zahraničí a tvorivé aktivity.

Súčasne by tiež novela zaviazala ministra školstva vytvoriť komisiu za účasti stavovských a profesijných organizácií v školstve, ktorá by komplexne prehodnotila systém kontinuálneho vzdelávania a zákon s prihliadnutím na analýzu súčasného stavu.

Vysokoškolskí zamestnanci do štrajku vstupujú na protest voči spôsobu, akým sa zaobchádza s ich kolegami, na znak nesúhlasu so súčasným spoločenským postavením učiteľov, no predovšetkým na podporu troch požiadaviek Iniciatívy slovenských učiteľov. Do štrajku vstúpili v pondelok 15. februára a prevzali tak štrajkovú štafetu od učiteľov v materských, základných a stredných školách, ktorí svoj štrajk prerušili a ostávajú v štrajkovej pohotovosti.

28 debata chyba
Viac na túto tému: #vysoké školy #Iniciatíva slovenských učiteľov #štrajk učiteľov