Prípravy na parlamentné voľby prebiehajú bez problémov

22.02.2016 13:13
voľby, parlamentné voľby
Ilustračné foto. Autor: ,

Prípravy na parlamentné voľby, ktoré nás čakajú v sobotu 5. marca, sú bez problémov.

Ako pre agentúru SITA povedala zapisovateľka Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán a riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR Eva Chmelová. Volebná komisia najčastejšie dostáva otázky o financovaní a vedení volebnej kampane.

V poradí deviate parlamentné voľby od roku 1989 sa totiž riadia novou volebnou legislatívou. Podľa nej voľby riadi Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán, ktorá zároveň zistí a zverejní výsledky volieb.

Ministerstvo vnútra doteraz podľa Evy Chmelovej o voľbu poštou zo zahraničia požiadalo celkovo 20 275 Slovákov žijúcich v zahraničí. Z tohto počtu je 1 196 Slovákov, ktorí majú trvalý pobyt v zahraničí a tí žiadali o voľbu poštou ministerstvo vnútra, z nich približne 550 už poslalo svoje hlasy.

Počet Slovákov, ktorí využijú právo hlasovať poštou zo zahraničia, bude známy až po voľbách, keďže návratné obálky označené heslom „Voľba poštou – Election by mail“ s vybraným hlasovacím lístkom musia Ministerstvu vnútra SR doručiť najneskôr v posledný pracovný deň pred dňom konania volieb, teda najneskôr 4. marca.

Rovnako to je aj v prípade voličov, občanov SR, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku, ale v deň volieb budú v zahraničí. Tí z nich, čo využili svoje právo hlasovať poštou a teda oň požiadali obec, kde majú trvalý pobyt, posielajú návratné obálky na úrad obce, kde majú trvalý pobyt.

Voľba poštou je v parlamentných voľbách možná už po štvrtý raz. Pred zmenou volebnej legislatívy žiadosti Slovákov s trvalým pobytom v zahraničí prijímala osobitná komisia zriadená na Miestnom úrade Bratislava-Petržalka. V roku 2006 zaevidoval úrad v Petržalke 641 žiadostí na voľbu poštou, v roku 2010 to bolo 570 žiadostí a v predčasných parlamentných voľbách 2012 požiadalo úrad o hlasovanie poštou 728 zahraničných Slovákov.

Možnosť hlasovať zo zahraničia v roku 2006 využilo 3 427 občanov s trvalým pobytom na území SR, druhýkrát v roku 2010 z cudziny poslalo obálku so svojím hlasom 5 861 občanov a v roku 2012 to bolo 7 290 voličov s trvalým pobytom na území SR. Ministerstvo vnútra nevedie presnú evidenciu počtu občanov SR žijúcich v zahraničí s právom voliť, odhaduje sa však, že by ich mohlo byť približne 200 až 300-tisíc.

Najneskôr 4. marca sa dá v úradných hodinách obce vybaviť hlasovací preukaz, s ktorým sa dá 5. marca hlasovať v ľubovoľnej volebnej miestnosti. O preukaz sa dalo elektronicky alebo poštou požiadať do 15. februára. Žiadať o vydanie hlasovacieho preukazu treba obec, kde má volič trvalé bydlisko. Ak volič príde na obecný, miestny či mestský úrad osobne, tak mu vydajú hlasovací preukaz na základe občianskeho preukazu bezodkladne. O vydanie hlasovacieho preukazu môže požiadať aj ním splnomocnená osoba.

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu musí obsahovať údaje o voličovi, meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť a adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu). Ak volič v písomnej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu.

Formulár žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu možno nájsť na volebných webstránkach ministerstva vnútra www.minv.sk.

Voľby sa uskutočnia v sobotu 5. marca od 07:00 do 22:00. Ak si to vyžiadajú miestne podmienky, môžu sa volebné miestnosti otvoriť skôr, najviac však o dve hodiny. Právo rozhodnúť o obsadení 150 poslaneckých kresiel v Národnej rade SR na najbližšie štyri roky má každý občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, výkon trestu odňatia slobody za spáchanie obzvlášť závažného zločinu a pozbavenie spôsobilosti na právne úkony. O hlasy voličov sa uchádza 23 politických subjektov.

#príprava #parlamentné voľby #ministerstvo vnútra
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk