Slovenčinu majú maturanti za sebou, niektorým dala zabrať

Už na prvý pohľad je jasné, že na škole sa deje niečo výnimočné. Všade je ticho, za dverami vyzdobenými zelenými stuhami a fotkami študentov nepočuť ani hláska, na chodbe sú iba dozorujúci pedagógovia.

15.03.2016 20:00
maturita, študenti Foto: ,
V týchto dňoch sa začínajú na stredných školách písomné maturity. Na Gymnáziu Metodova v Bratislave maturuje viac ako 180 žiakov.
debata (2)

Na Gymnáziu Metodova v Bratislave práve odštartovali týždeň písomných maturít a už hodnú chvíľu pracujú na testoch zo slovenského jazyka a literatúry. Na 64 úloh majú presne 100 minút.

Tesne pred koncom vyhradeného času už z tried vychádzajú prví slávnostne vyobliekaní maturanti. K nim každú chvíľu pribúdajú ďalší a ďalší. Niektorí smerujú rovno do bufetu, no väčšina potrebuje svoje odpovede prekonzultovať so spolužiakmi. Po chvíli už na chodbách stojí niekoľko skupiniek, z ktorých sa ozývajú najmä otázky typu: „Čo ste dali v tejto otázke? Stihli ste vypracovať všetko?“

Medzi prvými vyplnené odpoveďové hárky odovzdal aj maturant Norbert Baňko. Na skúšku dospelosti sa pripravoval aj vypracovávaním testov z minulých rokov. Zdali sa mu jednoduchšie ako úlohy, ktoré dostali včera. „Myslím si však, že som nemal s ničím problém, bolo tam pár zavádzajúcich otázok, ale keď sa človek nad tým zamyslel, tak sa to dalo zvládnuť. Rád by som dosiahol výsledok nad 80 percent,“ konštatoval.

Na ďalšom poschodí si prvé dojmy z maturitných testov vymieňa skupina dievčat. V ruchu padajú aj tipy na najťažšie či nejednoznačné otázky. „Dalo sa to zvládnuť. Jedna otázka bola taká, že som správnu odpoveď naozaj netušila. Keď sa pýtali, ako sa volá časť dejstva, kde sa mení počet osôb alebo niečo také. To som si iba tipla. Inak som na seba hrdá, musím povedať,“ opísala svoje prvé dojmy maturantka Diana Klamová.

Študent oktávy Juraj Minár bol podľa vlastných slov najviac na vážkach pri otázke o nepovinnom údaji v bibliografickom zázname.

Lingvista a predseda Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny Ján Papuga si myslí, že najmenšie problémy robia študentom otázky, ktoré sa dajú naučiť. Dobre väčšinou vychádzajú aj úlohy nadväzujúce na čítanie s porozumením. Otázka týkajúca sa dejstva by podľa neho nemala vyvolávať pochybnosti. Ide v nej o kompozíciu drámy, ktorá sa učí už na základnej škole.

„Pri druhej spomínanej otázke ide o problém bibliografických odkazov. V asociácii sa zaoberáme aj tým, či to vôbec patrí do slovenčiny. Táto norma sa však aj veľmi často mení, takže ani my niekedy nestíhame reflektovať a lepšie to vedia napríklad vysokoškoláci,“ vysvetlil Papuga.

Riaditeľka Gymnázia Metodova Zuzana Vaterková spresnila, že celkovo na škole maturuje 188 žiakov. „Z týchto 188 je jeden žiak so sluchovým postihnutím a jeden je zdravotne oslabený. Takže majú zvlášť zadania, zvlášť testy a sú tiež v samostatnej skupine. Zatiaľ nemáme hlásené absolútne žiadne kolízie. Všetko prebieha v pokoji,“ konkretizovala Vaterková.

Po testoch mali maturanti prestávku a po nej sa vrhli na druhú časť písomných maturít, sloh. Na Strednej odbornej škole Svätoplukova 2 väčšina maturantov pár minút pred jej koncom už sedela v triedach. Riaditeľka školy spolu s niektorými učiteľkami v zborovni počúvali zverejnenie tém internej časti skúšok. Zároveň čakali aj na ich uverejnenie na internete. Hneď ako sa tam objavili, spustili takmer všetky tlačiarne, aby ich čo najrýchlejšie dodali maturantom do tried.

Test, ktorý už mali za sebou, hodnotili maturanti rozpačito. Podľa nich sa dal zvládnuť, no našli sa v ňom aj náročnejšie otázky. „Keď sa na to niekto pripravoval, kontroloval si gramatiku alebo si čítal otázky, tak si myslím, že sa to dalo zvládnuť,“ zhrnul študent strednej odbornej školy Tomáš.

V druhej časti si maturanti na odbornej škole najčastejšie vyberali charakteristiku, hneď potom bolo rozprávanie. Diskusný príspevok a úvahu si zvolilo najmenej z nich.

Papuga sa domnieva, že rozprávanie patrí tradične k najobľúbenejším útvarom. „Úvaha bola tento rok dosť ťažká. Posledná téma, diskusný príspevok, bola dobrá, takže tiež mohla študentov osloviť. Problémom pri charakteristike mohlo byť to, že mohla zviesť k rozprávaniu. Pretože štátny vzdelávací program stále vyžaduje štýlovú čistotu,“ dodal lingvista.

Skúška dospelosti čaká v tomto školskom roku viac ako 45-tisíc študentov. V stredu bude po slovenčine nasledovať povinný cudzí jazyk, vo štvrtok matematika. V piatok testy z maďarského a ukrajinského jazyka a literatúry.

Témy písomnej časti maturít zo slovenčiny

1. „Najjasnejšie pojmy sú často zatemňované zložitými úvahami.“ Cicero (Úvaha)
2. To najkrajšie bolo v nej/v ňom ukryté… (Charakteristika osoby)
3. Dnes som mal/mala rande so svojím mestom… (Rozprávanie)
4. Jeden deň bez zlozvyku/zlozvykov! (Diskusný príspevok)

Zdroj: NÚCEM

Vybrané otázky z testu externej časti maturitnej skúšky – Slovenský jazyk a literatúra

Ján Smrek je predstaviteľom
A) vitalizmu
B) surrealizmu
C) romantizmu
D) futurizmu
(správna odpoveď – A)

Ktorú trojicu autorov možno zaradiť medzi tvorcov dramatickej literatúry?
A) M. Kukučín, D. Chrobák, J. D. Salinger
B) L. Mňačko, B. Slančíková-Timrava, E. M. Remarque
C) Moliére, J. Gregor-Tajovský, I. Bukovčan
D) M. Hattala, J. Cíger Hronský, J. Palárik
(správna odpoveď – C)

Ako sa nazýva časť dejstva, v ktorej sa mení počet osôb na javisku?
(správna odpoveď – výstup)

V ktorej možnosti je správny zápis priamej reči?
A) Estragon povedal. „Uisťujem ťa, bude to rozptýlenie".
B) „Uisťujem ťa," povedal Estragon: „Bude to rozptýlenie.„
C) „Uisťujem ťa, bude to rozptýlenie“, povedal Estragon.
D) Estragon povedal: „Uisťujem ťa, bude to rozptýlenie."
(správna odpoveď – D)

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #stredné školy #maturitné skúšky