Máte v studni dusičnany? Rozbor je bezplatný

Svetový deň vody si národy všetkých kontinentov pripomínajú už 24 rokov. Má zvýrazniť význam vody pre zachovanie života na našej planéte a vyvolať pozornosť ľudstva, aby sa viac staralo o udržateľné zaobchádzanie s vodnými zdrojmi. Z množstva podujatí organizovaných k tomuto dňu sú na Slovensku najpopulárnejšie bezplatné rozbory vody zo studní.

21.03.2016 20:00
Svetovy den vody kontrola vody Foto: ,
Vzorky vody odoberali aj na Úrade verejného zdravotníctva v Bratislave.
debata (6)

Svetový deň vody stanovila OSN na 22. marca. Vodu analyzujú v tomto termíne vodárenské spoločnosti, orgány verejného zdravotníctva a ďalšie inštitúcie. Úrad verejného zdravotníctva poskytuje verejnosti počas tohto dňa aj odborné poradenstvo a konzultácie o zdravotnej bezpečnosti vody.

„Vlastník individuálnej studne, ak ju využíva na pitné účely, mal by si dať analyzovať kvalitu vody aspoň raz ročne. V rámci aktivít Svetového dňa vody inštitúcie najčastejšie vyšetrujú množstvo dusičnanov a dusitanov vo vode. Tieto výsledky však nie sú dostatočné na preukázanie, či je voda pitná a zdravotne bezpečná,“ upozorňuje Lenka Skalická, hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva.

Obsah dusičnanov a dusitanov je len čiastkovým ukazovateľom. Lenka Skalická pripomína, že na preukázanie toho, či je voda pitná, je potrebné vykonať minimálny rozbor pitnej vody, ktorý zahŕňa analýzu 29 ukazovateľov. Takýto rozbor zohľadňuje minimálne požiadavky na mikrobiologickú, biologickú a chemickú kvalitu pitnej vody.

Ale dusičnany a dusitany majú veľký význam pre kvalitu pitnej vody, pretože ak voda v týchto ukazovateľoch nevyhovuje požiadavkám, nie je zdravotne bezpečná. Ak chce vlastník takúto studňu využívať na pitné účely, musí si zaobstarať zariadenie na úpravu pitnej vody, ktoré by mu tieto zlúčeniny z vody odstránilo, a to znamená aj investičné náklady.

Najohrozenejšie sú miesta bez kanalizácie

Vlani Úrad verejného zdravotníctva analyzoval 2¤873 vzoriek vody z individuálnych studní na celom Slovensku. Z nich 879 nevyhovovalo pre vysoký obsah dusičnanov a 206 pre nadmerný obsah dusitanov. Všeobecne platí, že najviac ohrozené sú oblasti, kde nie je vybudovaná kanalizácia a čistiarne odpadových vôd, prípadne kde je zvýšená poľnohospodárska činnosť.

Pracovníci laboratórií Bratislavskej vodárenskej spoločnosti preverili vlani vyše 1¤300 vzoriek vody. Viac ako štvrtina z nich bola nevyhovujúca, pretože obsahovala viac dusičnanov, ako je povolený limit.

„Ani ostatné vzorky, ktoré vyhovovali testovaným ukazovateľom, však nemusia spĺňať ďalšie kritériá, na rozdiel od pitnej vody dodávanej vodárenskými spoločnosťami verejnou vodovodnou sieťou,“ zdôraznil Ján Pálffy z Bratislavskej vodárenskej spoločnosti.

Nepriaznivé výsledky zistila aj Západoslovenská vodárenská spoločnosť v Nitre. Minulý rok vyšetrila v laboratóriách asi 450 vzoriek z domových studní a približne 60 percent vzoriek prekračovalo limitnú koncentráciu 50 miligramov na liter. Prekročenie koncentrácie dusičnanov ohrozuje zdravie detí.

„Vysoké koncentrácie dusičnanov sa môžu v tráviacej sústave redukovať na dusitany, a tie reagujú s hemoglobínom na methemoglobín, ktorý nie je schopný prenášať kyslík. Z toho dôvodu je ohrozené okysličovanie jednotlivých tkanív. Zvýšené množstvo methemoglobínu spôsobuje cyanózu, takzvané modranie detí,“ vysvetľuje Štefan Štefek, technicko-investičný riaditeľ Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti.

Vodu nepreverujú všade

Na severozápadnom Slovensku bude robiť bezplatný zber a rozbor prinesených vzoriek vody na stanovenie dusičnanov len Oravská vodárenská spoločnosť.

Severoslovenská vodárenská spoločnosť ponúka rozbor pitnej vody s 30-percentnou zľavou. Zameria sa však na viaceré ukazovatele kvality, nielen na dusičnany.

V Liptove bezplatnú analýzu nebudú robiť, pretože by v rámci toho nebol možný kompletný rozbor. „Ak sa robí rozbor vody len na dusičnany, má majiteľ studne k dispozícii len jednu tridsatinu výsledku z minimálneho rozboru vody. Týmto nechceme spochybňovať aktivity kolegov z iných vodárenských spoločností, lebo hlavne v oblastiach s významnou poľnohospodárskou činnosťou môže tento ukazovateľ upozorniť na kontamináciu vôd,“ uviedol generálny riaditeľ Liptovskej vodárenskej spoločnosti Marián Lesanský.

Spoločnosť sa zamerala na iné aktivity, ktorými chce poukázať na dôležitosť ochrany povrchových a podzemných vôd.

Rozbory vzoriek vody nebude robiť ani Považská vodárenská spoločnosť v Považskej Bystrici. Aj ona robí k Svetovému dňu vody iné aktivity, ako besedy v školách alebo exkurzie so žiakmi v čistiarni odpadových vôd. Susedná spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie však bezplatnú analýzu vody ponúka.

Na východe Slovenska ju bude robiť Tepláreň Košice vo svojom skúšobnom laboratóriu. Obyvatelia východoslovenského regiónu, ktorí nie sú napojení na vodovod, si môžu dať preskúmať kvalitu vody zo studní aj vo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti v jej zákazníckych centrách v deviatich okresných mestách.

Rozbory vo vodárenských spoločnostiach

  • Bratislavská vodárenská spoločnosť: od 21. do 23 marca od 8. do 16. hodiny v priestoroch laboratórií na Bojnickej ulici 6. Výsledky zverejní v kontaktných centrách BVS alebo na svojej internetovej stránke.
  • Trnavská vodárenská spoločnosť: 7. apríla od 7. do 12. hodiny v Skúšobnom laboratóriu TAVOS Piešťany, Bratislavská 3558 a od 7. do 10. hodiny v závode Trnava na ulici F. Kráľa 1.
  • Západoslovenská vodárenská spoločnosť: 22. marca od 9. do 12. hodiny Veľký Meder – námestie B. Bartóka, Levice – na parkovisku pri mestskom parku, Nitra – Svätoplukovo nám., Nové Zámky – Hlavné námestie, Bánovce nad Bebravou – Nám. Ľ. Štúra. 23. marca od 9. do 12. hodiny Galanta – Mestské kultúrne stredisko.
  • Trenčianske vodárne a kanalizácie: 22. marca od 8. do 14. hodiny rozbor na počkanie v laboratóriu na Biskupickej ulici 58 v Trenčíne.
  • Považská vodárenská spoločnosť Považská Bystrica: nerobí bezplatné rozbory vody, organizuje besedy v školách a exkurzie so žiakmi
  • Oravská vodárenská spoločnosť: 23. marca od 7. do 13. hodiny v sídlo spoločnosti v Dolnom Kubíne.
  • Severoslovenské vodárne a kanalizácie: ponúkajú 30¤% zľavu na kontrolu kvality pitnej vody v rozsahu minimálneho rozboru. Cena po zľave bude 70 eur bez DPH (zahŕňa odber, rozbor, vystavenie akreditovaného protokolu o skúške). Objednať sa dá do 25. marca poštou alebo emailom.
  • Liptovská vodárenská spoločnosť: nerobí bezplatné rozbory, zamerala sa na iné aktivity, organizuje výtvarnú súťaž pre žiakov II. stupňa základných škôl v okrese Liptovský Mikuláš na tému Voda pre život a exkurzie do čistiarne odpadových vôd pre stredné školy.
  • Východoslovenská vodárenská spoločnosť: 22. marca od 8. do 14. hodiny v zákazníckych centrách v Prešove, Bardejove, Humennom, Košiciach, Michalovciach, Rožňave, vo Svidníku, v Trebišove a vo Vranove nad Topľou.

© Autorské práva vyhradené

6 debata chyba
Viac na túto tému: #Slovensko #OSN #Studňa #rozbory #Svetový deň vody #dusičnany #bezplatne #dusitany