Učitelia čakajú na slovo ministra financií

Bude vláda investovať viac peňazí do školstva? Koľko a na aké priority? Tieto otázky zostali po pondelňajšom rokovaní zástupcov učiteľských odborov s ministrom školstva Petrom Plavčanom nezodpovedané. Nový minister hovoril so zástupcami stavovských organizácií o programovom vyhlásení vlády v oblasti školstva, ktoré má byť oficiálne hotové do stredy, v pondelok však konkrétne čísla neprezradil. O finančnom záväzku vlády diskutoval dopoludnia s ministrom financií Petrom Kažimírom.

05.04.2016 12:00
ministerstvo skolstva, rokovanie, peter plavcan Foto: ,
Minister školstva Peter Plavčan po rokovaní so zástupcami učiteľských odborov.
debata (42)

O rokovaniach s šéfom rezortu financií sa vyjadril Plavčan ako vecných a konšruktívnych, koľko peňazí pôjde do školstva bude známe až po koaličných rokovaniach. Stále však platí, že hlavným východiskom programového vyhlásenia vlády bude Správa o stave školstva z roku 2013 a deklarácia odborového zväzu a partnerských reprezentácií zo 17. februára. Ministerstvo má finálnu verziu predložiť premiérovi Robertovi Ficovi v stredu 6. apríla.

Podľa Plavčana na rokovaniach so zástupcami odborov dospeli k dokumentu, ktorý prináša systémové zmeny v školstve. „Pokiaľ ide o konkrétne čísla alebo financovanie konkrétnych zmien, zajtra rokujem s ministrom financií,“ vyhlásil v pondelok Plavčan. Prisľúbil, že programové vyhlásenie nebude len všeobecné. „Určite programové vyhlásenie nezostane iba vo všeobecnej rovine, pretože sa tam objavili, aj keď nepriamo, tézy, ktoré sa dotýkajú priamo financií. Len je ich potrebné naplniť. Nemôžem v tejto veci konať bez ministra financií,“ dodal minister.

Konkrétne čísla sa na stretnutí nedozvedeli ani zástupcovia učiteľov. „Ani ja som sa nedozvedel konkrétne čísla. Sám som zvedavý, s akým návrhom príde minister financií,“ povedal šéf školských odborov Pavel Ondek. Minister školstva podľa neho nepovedal, či podporí návrh, ktorý dali učitelia v spoločnej deklarácii adresovanej všetkým politickým stranám ešte pred voľbami. V nej okrem iného žiadali, aby sa platové tarify od januára budúceho roka zvýšili o 25 percent a potom každoročne o 10 percent.

Návrh programového vyhlásenia, ktoré pripravil minister, bol podľa Ondeka vo forme téz. „Konkretizácia tam nie je, ale pokiaľ sme prechádzali bod po bode, tak je vidieť, že sa veci pohli ďalej. Musím povedať, že takéto stretnutie v minulosti nebolo,“ informoval Ondek.

S ministrom školstva rokoval aj predseda... Foto: Robert Hüttner, Pravda
ministerstvo skolstva, rokovanie, ondek S ministrom školstva rokoval aj predseda školských odborov Pavol Ondek.

Podľa Ondeka na problém narazili pri rokovaniach o nepedagogických zamestnancoch, na ktorých nemá priamo dosah rezort školstva. Týka sa zamestnancov škôl, ako sú kuchárky, školníci, upratovačky či ekonómky, ktorých ohodnotenie závisí od zriaďovateľov, teda od žúp či obcí. Podľa Ondeka treba riešiť tabuľkové hodnotenie nepedagogických zamestnancov, ktorí pôsobia v štátnej a vo verejnej správe. Ministra požiadali, aby sa do programového vyhlásenia vlády dostal aj dokument, ktorý by riešil túto otázku. V deklarácii, ktorú odbory vypracovali ešte pred voľbami, žiadali, aby sa tarifný plat v prvej platovej triede a v prvom platovom stupni začínal každoročne aktualizovanou úrovňou minimálnej mzdy.

Ján Horecký zo Združenia katolíckych škôl ocenil ochotu ministra rokovať. Tiež však vyzval na „razantné navŕšenie finančných prostriedkov“. Naznačil, že na stretnutí sa rokovalo aj o nepopulárnych opatreniach. Na stole bola zrejme aj téma zlučovania škôl s menším počtom žiakov. „Budú tam veci kontroverzné, ktoré budeme riešiť, ako je optimalizácia siete škôl,“ povedal Horecký. Chce však počkať, čo povie minister financií. „Ak povie politické nie, tak na to odpovieme prvkami nesúhlasu,“ dodal.

Na nízke platy učiteľov upozorňovala už pred voľbami Iniciatíva slovenských učiteľov, ktorá pokračuje v štrajkovej pohotovosti a v utorok plánuje protestný pochod.

Čo žiadajú učiteľské odbory

  • do konca roka vypracovať Národnú stratégiu rozvoja školstva s víziou na najmenej 10 rokov
  • do konca roka 2017 previesť kompetencie v oblasti riadenia a financovania verejných škôl výlučne do pôsobnosti rezortu školstva
  • zabezpečiť zvyšovanie výdavkov na školstvo a výrazný nárast platov
  • pripraviť modernú koncepciu rozvoja vysokého školstva a podporovať medzinárodnú úroveň kvality vedy
  • každoročne zvýšiť financovanie verejných vysokých škôl o 60 mil. eur a zvyšovať platy

Plavčan v pondelok rokoval aj so zástupcami vysokých škôl. Rektor najväčšej, Univerzity Komenského Karol Mičieta bol spokojný s konštruktívnou debatou. „Myslím, že sme dospeli k pomerne vážnym veciam, teraz sa spresňujú, aby znenie bolo také, ako sa patrí,“ poznamenal. Zástupcovia vysokých škôl žiadajú zvýšenie investícií každoročne o 60 miliónov eur. „Myslím, že 60 miliónov, ktoré sme navrhovali, je pre vysoké školy určite reálne,“ dodal.

Spokojný bol aj Miroslav Habal, ktorý v školských odboroch zastupuje vysoké školy. Do programového vyhlásenia sa podľa neho dostala požiadavka výrazne posilniť financovanie vysokého školstva. Takisto sa zamerali na posilnenie a kvalitu vzdelávania doktorandov. „Jednou z našich priorít je aj posilnenie nástupných platov začínajúcich odborných asistentov od docentov až po profesorov. Našou požiadavkou je navýšenie o 1,6 násobok priemernej mzdy, čiže nástupný plat vysokoškolského učiteľa po PhD skúške by sa pohyboval na úrovni 1¤320 eur,“ dodal Habal. Aj vysoké školy čakajú na výsledok rokovaní ministra školstva s ministrom financií.

Anketa: Čo treba riešiť prioritne?

Alena Petáková, Združenie samosprávnych škôl Slovenska

Alena Petáková.

Riešiť treba platy učiteľov, ale aj celkový prísun financií do regionálneho školstva. To sú základné veci, od ktorých sa odvíja všetko ostatné. Treba napraviť aj niektoré veci v legislatíve, ktoré sa ukázali, že nefungujú správne alebo nie veľmi prakticky. Od kontinuálneho vzdelávania učiteľov cez zákon o financovaní a kompetencie zriaďovateľov. Myslím si, že je čas zmeniť systém odmeňovania pedagogických zamestnancov. Ale nie som za to, aby sa zvyšovali platy len nejakej skupine na úkor iných. Mal by sa zmeniť kreditový systém. Zlučovanie škôl je politická otázka, ale aj správa OECD povedala, že je veľa malých škôl a financie sa tak trieštia.

Anna Chlupíková, riaditeľka ZŠ v Novákoch, členka kampane A dosť

Anna Chlupíková.

Chýba dlhodobá koncepcia školstva. Podľa mňa je podstatné, aby bola vypracovaná dlhodobá koncepcia, ktorá nebude fungovať len na štyri roky, ale nájde zhodu naprieč politickým spektrom. Prílev financií do škôl by mal ísť ruka v ruke s hodnotením kvality škôl. Bez peňazí v školstve, a tým nemyslím len mzdy, ale aj prevádzku, sa nedostaneme ďalej. Zároveň by sa mala začať merať aj kvalita škôl, hoci zatiaľ nikto nevie ako.

František Tamašovič, riaditeľ SOŠ technickej v Šuranoch

František Tomašovič.

Treba dokončiť prerod duálneho vzdelávania, vyčistiť sieť od slabších škôl a sústrediť sa na centrá odbornej prípravy a vzdelávania. Vznikajú niekoľko rokov, ale treba im dať podporu a robiť regionálne upratovanie, teda nie aby v jednom regióne bolo viac rovnakých škôl, ktoré si zbytočne konkurujú. Regionálna štruktúra školstva by mala nadväzovať na potreby hospodárstva. Čo sa týka odborného vzdelávania, je tu problém odbornej literatúry a posilnenia personálu. A to nepôjde bez riešenia platových otázok, ak chcete napríklad do školstva dostať dobrých informatikov. Treba prehodnotiť aj kreditový systém, aby sa odstránila tzv. kreditová turistika a aby učitelia nevymeškávali len preto, aby si zvyšovali plat len cez kredity. Zvyšovanie platov len niektorým skupinám učiteľov, napríklad mladým a v mestách, považujeme za nesystémové. Všetci učitelia sú potrební a keď vykonávajú kvalitnú prácu, tak si zaslúžia vyššie platy. Treba celkovo zvýšiť platy pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom.

Ľubor Fišera, predseda Akreditačnej komisie

Ľubor Fišera

Najdôležitejšie je podľa mňa zvýšiť percento HDP na podporu vedy a výskumu a škôl. Treba tiež finančne posilňovať grantové programy, zrušiť financovanie podľa počtu študentov. Na niektoré odbory by sa mal zaviesť numerus klausus – teda školy by dostali len určité množstvo financií na určitý počet študentov, ostatných by mohli prijímať, ale na tých by nedostali financie. Treba tiež zabezpečiť, aby Akreditačná komisia bola nezávislá. Mala by sa tiež revidovať sústava študijných odborov a ich opisov, ktoré sú zastarané, čo spravuje ministerstvo školstva. Akcentovať treba aj profesijne orientované bakalárske študijné programy.

© Autorské práva vyhradené

42 debata chyba
Viac na túto tému: #Učitelia #školstvo #minister školstva #štrajk učiteľov