Strany doručili správy o cene volebnej kampane

Všetkých 23 politických subjektov, ktoré 5. marca kandidovali vo voľbách do Národnej rady SR, predložili ministerstvu vnútra v zákonnej lehote záverečnú správu o nákladoch na volebnú kampaň.

05.04.2016 14:49
debata (5)

Ako ďalej informoval tlačový odbor Kancelárie ministra vnútra, „ministerstvo vnútra overí úplnosť záverečných správ, skontroluje ich a v prípade potreby si vyžiada ich doplnenie. Záverečné správy zverejní až po vykonaní kontroly na webovom sídle ministerstva“. Zákon o volebnej kampani pritom určuje ministerstvu vnútra zverejniť záverečné správy do 30 dní od ich doručenia. Ak by niektorá strany záverečnú správu o nákladoch na volebnú kampaň pre voľby do Národnej rady (NR) SR nedoručila, mohlo by jej ministerstvo vnútra dať pokutu od 10 tisíc do 100 tisíc eur.

Podľa novej volebnej legislatívy musia politické strany, koalície či hnutia kandidujúce vo voľbách do NR SR do 30 dní po vykonaní volieb, teda do 4. apríla doručiť Ministerstvu vnútra SR záverečnú správu o nákladoch na volebnú kampaň pre voľby do NR SR. Záverečná správa musí podľa zákona obsahovať prehľady nákladov, ktoré politický subjekt vynaložil na predvolebné prieskumy a volebné prieskumy verejnej mienky, platenú inzerciu alebo reklamu, vysielanie politickej reklamy, volebné plagáty, tiež prehľad cestovných výdavkov členov politickej strany pri volebnej kampani a prehľad cestovných náhrad zamestnancov politickej strany pri volebnej kampani, ale aj prehľad darov a iných bezodplatných plnení a ich hodnotu a ďalšie položky. Záverečné správy museli strany doručiť najneskôr v 30. deň po vykonaní volieb ministerstvu vnútra v listinnej aj v elektronickej podobe. Ak ministerstvo vnútra počas kontroly záverečných správ zistí nejaké nedostatky, musia ich strany na výzvu ministerstva odstrániť do 15 dní od doručenia výzvy.

Marcové parlamentné voľby boli prvými voľbami, ktoré sa riadili novou volebnou legislatívou schválenou NR SR v roku 2014, a to zákonom o podmienkach výkonu volebného práva a zákonom o volebnej kampani. Spolu 23 politických subjektov, ktoré sa uchádzali o hlasy voličov, mohlo po novom začať volebnú kampaň dňom, v ktorom vyhlásenie volieb zverejnili v Zbierke zákonov SR, teda 12. novembra 2015. Nový zákon o volebnej kampani určil politickým stranám a hnutiam limit na kampaň k voľbám do Národnej rady SR tri milióny eur vrátane DPH. Prostriedky na kampaň museli strany viesť na osobitnom platobnom účte. Osobitný účet musí politická strana zriadiť pre každú volebnú kampaň samostatne.

5 debata chyba
Viac na túto tému: #Politické strany #volebná kampaň #voľby 2016