Kabinet vymenoval splnomocnenca pre najmenej rozvinuté okresy

Vláda vymenovala za svojho splnomocnenca pre podporu najmenej rozvinutých okresov ekonóma Antona Marcinčina. Na návrh premiéra Roberta Fica zároveň schválila štatút vymenovaného splnomocnenca.

13.04.2016 14:38
Anton Marcinčin Foto: ,
Anton Marcinčin.
debata (4)
Splnomocnenec sa bude podieľať na zabezpečení koordinácie plnenia úloh pre oblasť podpory najmenej rozvinutých okresov. Úlohy spojené s organizačným a administratívno-technickým zabezpečovaním činnosti splnomocnenca bude plniť jeho sekretariát. Finančné prostriedky na činnosť splnomocnenca a jeho sekretariátu pre kapitolu ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja zabezpečí ministerstvo financií. Marcinčin doteraz pôsobil ako poradca ministra financií Petra Kažimíra a v minulosti bol poslancom parlamentu za KDH.

Na základe návrhu štatútu splnomocnenec bude riadiť činnosť organizačného útvaru zabezpečujúceho vypracúvanie akčných plánov pre najmenej rozvinuté okresy a vyhodnocovanie ich plnenia zriadeného na ministerstve dopravy. Zároveň bude koordinovať činnosť ostatných útvarov vecne príslušných pre oblasť, ktorá súvisí s podporou najmenej rozvinutých okresov na jednotlivých ministerstvách a ostatných ústredných orgánoch štátnej správy.

Predošlá vláda schválila prvý päťročný akčný plán rozvoja pre okres Kežmarok 10. februára tohto roka. Cieľom je znížiť vysokú úroveň nezamestnanosti, čo má umožniť podpora vytvorenia dvetisíc pracovných miest v okrese do roku 2020.

Na zozname najmenej rozvinutých okresov s najvyšším podielom nezamestnanosti za posledné roky je spolu dvanásť okresov – Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Rožňava, Sobrance a Trebišov. Sú to okresy, v ktorých miera evidovanej nezamestnanosti vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie, ktorú vykazuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, bola v období za aspoň deväť kalendárnych štvrťrokov počas predchádzajúcich dvanástich po sebe nasledujúcich kalendárnych štvrťrokov vyššia ako 1,6-násobok priemernej miery evidovanej nezamestnanosti na Slovensku za rovnaké obdobie.

4 debata chyba
Viac na túto tému: #vláda #splnomocnenec #Anton Marcinčin