Hodnotili prácu sudcov, v štyroch prípadoch bola nevyhovujúca

Ministerstvo spravodlivosti už má k dispozícii výsledky hodnotenia práce sudcov za minulý rok. Na základe kritérií stanovených v zákone o sudcoch a prísediacich hodnotili 454 sudcov, ktorí vykonávajú svoju funkciu od 15 do 25 rokov. Prácu 433 sudcov zhodnotili ako výbornú, v 16 prípadoch sa skončilo hodnotenie s výsledkom dobrý. Práca štyroch sudcov bola označená ako nevyhovujúca. Ide o sudcov z Trnavského, Banskobystrického, Prešovského a Košického kraja. V jednom prípade hodnotenie ešte nie je ukončené. Informácie poskytol hovorca rezortu spravodlivosti Peter Bubla.

27.04.2016 15:24
debata (3)

Hovorca vysvetlil, že ak sa práca niektorých zo sudcov vyhodnotila ako ‚nevyhovujúca‘, musí sa sudca pripraviť na opakované hodnotenie aj v tomto roku. Keďže podľa zákona o sudcoch a prísediacich je disciplinárnym previnením aj nepreukázanie požadovaných výsledkov v práci sudcu, ďalší postup potom je na predsedovi súdu, kde takýto sudca pracuje. Predseda súdu má kompetenciu na základe výsledkov hodnotenia práce sudcu podať návrh na disciplinárne stíhanie.

Hodnotenie práce sudcov v súčasnej podobe funguje od roku 2012. Práca sudcu je hodnotená komisiou, ktorá urobí prieskum, ďalšie body v hodnotení sudca získa na základe stanovísk odvolacích senátov alebo dovolacích senátov, stanoviska sudcovskej rady súdu, kde sudca pôsobí, a aj na základe hodnotenia predsedu súdu. Ak má byť istý tlak na zlepšovanie v súdnictve, je nevyhnutné, aby existoval efektívny a účinný spôsob hodnotenia práce sudcov. Aj preto je podľa hovorcu rezortu spravodlivosti Petra Bublu ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská pripravená pokračovať v presadzovaní zmien aj v tejto oblasti a ešte viac sfunkčniť systém hodnotenia.

V programovom vyhlásení vlády, ktoré v utorok večer schválil parlament, sa v tejto súvislosti uvádza, že „pravidelné hodnotenie práce sudcov, zavedené od roku 2012, je potrebné vyhodnotiť a dopracovať, aby plnilo svoju funkciu“. Práca sudcu sa má hodnotiť komplexne, preto každý sudca má byť raz za päť rokov podrobený komplexnému hodnoteniu. Dnes hodnotenie sudcov vykonávajú kolegovia, výsledky nie sú verejne známe. „Je potrebné dopracovať hodnotenie – najmä pokiaľ ide o hodnotiteľov. Vláda zváži vytvorenie tzv. hodnotiacich senátov, ktoré budú tvoriť sudcovia, ktorí sa budú venovať len tejto činnosti. Pre zvýšenie verejnej kontroly vláda zmení právnu úpravu tak, aby sa výsledky hodnotenia sudcov zverejňovali,“ uvádza sa v schválenom programovom vyhlásení.

3 debata chyba
Viac na túto tému: #súd #sudcovia