Slovensko má nové logo, je o dobrom nápade

, 28.04.2016 11:39

Ministerstvo zahraničných vecí predstavilo nového logo Slovenska. Logo a slogan má podľa ministra Miroslava Lajčáka prezentovať štyri základné vlastnosti charakteristické pre Slovensko: rôznorodosť, vynachádzavosť, vitalitu a autentickosť.

Nové logo Slovenska má prezentovať Slovensko...
Nové logo Slovenska má prezentovať Slovensko ako krajinu pre ktorú je typická rôznorodosť, vynachádzavosť, vitalita a autentickosť. Preto Good Idea - Dobrý nápad. Autor: Creative department

Vizualizácia je výsledkom verejného obstarávania. Víťazom a autorom sa stala agentúra Creative Department, Slovensko to vyšlo na 80-tisíc eur. Obstarávanie malo dve zadania, prvým a tým hlavným bolo vytvorenie vizuálu značky Slovensko, druhým bolo zjednotiť identitu štátnej správy.

Pre ministerstvá je používanie nového loga podľa Lajčáka povinné, pre ostatné orgány ako aj samosprávu je to odporúčaním. Tieto vizuály treba implementovať do 1. októbra, k ich zavedeniu príde 1. januára 2017.

Lajčák spresnil, že na finálnom prevedení novej značky pracovali približne sedem rokov, ako povedal „tento projekt nemá na Slovensku obdobu“. Celý proces tvorby bol založený na odbornosti, komunikácii s expertmi na branding aj zo zahraničia, ale aj na debate s občanmi prostredníctvom webovej stránky. „Vďaka úsiliu sme získali sumár informácií o tom, čo si občania Slovenska predstavujú pod pojmom značka, aké sú ich očakávania a čo by mala značka predstavovať,“ vysvetlil šéf rezortu diplomacie.

Logo realizovala agentúra Creative Department. Jej šéfka Simona Bubánová vysvetlila, že pri tvorbe loga vychádzali z toho, že Slovensko dáva svetu inovátorov a nositeľov nových myšlienok, dobrých nápadov, preto Good Idea Slovakia (Dobrý nápad Slovensko).

Podľa agentúry bolo pri hľadaní podoby loga dôležité uvedomiť si, že Slovensko nie je len skanzenom peknej ľudovej kultúry. Okrem tradičných špecifík, ktoré už boli mnohokrát spomínané, je tu niečo, čo má silnejší potenciál rozvíjať príbeh Slovenska ako príbeh modernej krajiny. Rôznorodosť, vynachádzavosť, vitalita a autentickosť. Alebo konkrétnejšie: kultúrne dedičstvo, folklór, umenie, úspešní športovci, šikovní a tvoriví ľudia, ktorí vedia zabojovať a nezľaknú sa výziev… Preto podľa agentúry na úplnom začiatku príbehu Slovenska ako modernej krajiny stojí práve good idea – dobrý nápad.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#Good Idea Slovakia
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku